NYHET14 oktober 2022

Minskad optimism bland Gotlandsföretagare

När pandemin slog till uppmättes bottennoteringar för de gotländska företagen när det gäller försäljningsvolymer, antalet anställda och investeringar. Sedan dess har företagen sakta men säkert återhämtat sig och mått bättre för varje kvartal som har gått. Återhämtningen ser nu ut att avta och vi går en osäker framtid till mötes. Detta visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det tredje kvartalet där 170 företag på Gotland har svarat på frågor om nuläget och framtid.

”Den boost som företagen upplevde när pandemin började avmattas är idag utbytt mot en mer skeptisk framtidstro”, säger Olle Karlstorp.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Mer än var tredje företag på Gotland uppger att de har ökat sin försäljning de senaste 12 månaderna. Mest har den ökat hos företagen inom handel, transport och besöksnäring, branscher som haft det tufft under coronarestriktionerna. Den positiva trenden ser dock ut att brytas. 73 procent av företagen spår att försäljningsvolymerna om ett år kommer ligga kvar på samma nivå eller vara lägre.

– Vi har sett en relativt positiv utveckling på Gotland under det senaste året, men det finns en stor oro hos många företag om hur framtiden kommer att se ut. Bland annat energi- och bränslepriser driver inflationen. Det sätter press på företagen, framförallt de mindre som ser mörkare på framtiden, säger Olle Karstorp, regionchef, Svenskt Näringsliv Stockholm.

Investeringsgraden på Gotland är i stort oförändrad. Det är en tendens som går att urskilja i hela landet. Framtidstron när det gäller investeringar för företagen på Gotland placerar sig precis i mitten utav alla regioner. Företagen på Gotland räknar med att investeringarna kommer att ligga kvar på liknande nivåer som idag. I ett flertal län tror företagen på en kraftig tillbakagång och i endast i ett fåtal tror företagen att investeringarna kommer att öka.

– Den annalkande lågkonjunkturen, skenande kostnader och ett osäkert världsläge bidrar att företagen inte vågar satsa. Investeringsplaner det är det första som ryker när företagen istället försöker hålla sig flytande, säger Olle Karstorp.

De gotländska företagen har sett en större tillväxt av antalet anställda sedan förra jämförts med undersökningens historiska medeltal. Fler företag tror nu att antalet anställda kommer att minska det kommande året. Endast 20 procent av företagen tror att antalet anställda kommer vara fler om ett år. Tillverkningsindustrin är mest pessimistisk av branscherna på ön.

– Den ”boost” som företagen upplevde när pandemin började avmattas är idag utbytt mot en mer skeptisk framtidstro. Ett gott företagsklimat är alltid viktigt men än mer i kris. Att underlätta för företagare, bland annat genom att minimera regelverk, maximera servicenivån och främja samverkan är något alla kommuner bör satsa extra på just nu, säger Olle Karstorp.

konjunktur
Skriven avFilip Areström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist