Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET21 juli 2020

Region Gotland stödjer företagen i krisen

Svenskt Näringsliv har pratat med Eva Nypelius, regionstyrelseordförande i region Gotland, om Gotlands företagsklimat och hur det påverkats av coronapandemin.

Vilken är din syn på företagsklimatet i regionen generellt och hur tänker du arbeta vidare med det?

- Det har aldrig varit viktigare att jobba med företagsklimatet. Gotland är det företagstätaste länet och helt beroende av att näringslivet här kan utvecklas för fler jobb och företagande.

Hur har arbetet påverkats av Coronakrisen?

- På Gotland var vi tidigt ute med olika krispaket för att komplettera de nationella åtgärderna. Vi har ett nära och gott samarbete med de olika näringslivsorganisationerna och under den här tiden har det utökats och samarbetet har stärkts både inom näringslivet men också mellan organisationerna och regionen.

Vad har varit den största utmaningen för dig som regionstyrelseordförande under coronakrisen?

- Utmaningen är ju att vi inte vet hur länge och hur hårt detta kommer påverka samhället. Besöksnäringen står, direkt och indirekt för en tredjedel av Gotlands ekonomi så det är klart att pandemin påverkar hårt. Varsel, korttidspermitteringar och hur klarar företagen att överleva denna annorlunda sommar? Hur kommer detta att påverka skatteintäkterna framöver - redan nu ser vi att vi tappar 156 miljoner enligt SKRs prognos i april och jag tror inte att det blir bättre i kommande prognoser. Jobb och sysselsättning är avgörande för regionens möjligheter till en bra välfärd framöver.

Vad har ni gjort på näringslivsområdet för att underlätta för företagen?

- Vi var som sagt tidigt ute med ett stort antal beslut för att lindra för företag, kulturen och idrotten samt med åtgärder för att förebygga och minska ohälsa. Vi har bland annat förlängt betalningstiden för fakturor för VA, avfall, tillstånd och tillsyn med mera för att stärka likviditeten hos företagen. Vi har inrättat en företagsjour för att stödja och stötta företag, de lokala näringslivsorganisationerna har fått ett temporärt verksamhetsbidrag för att bland annat samverka runt företagsjouren. Vi betalar leverantörsfakturor skyndsamt, vi har sett över hur vi kan handla mer lokalt, till exempel livsmedel till måltidsverksamheten. Vi införde ett kupongsystem för gymnasieluncher för att stödja lokala restauranger över hela ön. Vi tittar på andra arbetssätt och digitala verktyg för tillsyn och har skjutit på tillsynsbesök som inte är kritiska. Uteserveringar fick öppna tidigare och markupplåtelse är gratis i år.

Hur vill ni jobba framöver för att stärka företagen i återuppbyggnaden efter krisen?

- Vi fortsätter samarbetet med näringslivsorganisationerna och har också tillskrivit regeringen om att omställningsstödet behöver kompletteras för att träffa rätt i den säsongsbaserade företagsstruktur som vi har. Viktigt att efter sommaren verkligen följa upp hur pandemin drabbat livskraftiga företag på Gotland och vilka åtgärder som ytterligare behövs - det är avgörande för ekonomi, jobb och företagande samt fortsatt tillväxt och utveckling på Gotland.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avRebecca Berglund-Schwarz
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist