Svensk skola kan mycket bättre

NYHET Publicerad

SOMMARKRÖNIKA Att rusta eleverna för framtiden är skolans viktigaste uppdrag. Eleverna som går ut gymnasieskolan ska vara väl förberedda för antingen jobb eller vidare studier, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.

Johan Olsson

Johan Olsson Utbildningspolitisk expert hos Svenskt Näringsliv.

I mitt jobb är jag framför allt intresserad av elevernas resultat. Uppdraget från medlemsföretagen är att se till att deras kompetensförsörjning fungerar. Det ska kunna hitta både anställningsbara och utvecklingsbara medarbetare. Och förhoppningsvis ska ett antal elever bli företagare och konkurrera med dagens företag.

När det gäller skola och utbildning finns det som på alla andra områden både saker som fungerar bra och saker som fungerar dåligt. Jag skulle säga att framför allt tre saker är viktigt från mitt perspektiv. Kompetensförsörjningen, elevernas resultat och valfriheten. Det finns anledning att se på dessa tre frågor med både tillförsikt och oro.

Företagens kompetensförsörjning

Om vi börjar med kompetensförsörjningen. Ett av företagens allra största utmaningar är att hitta rätt person till rätt plats. 70 procent av våra medlemsföretag upplever svårigheter med att rekrytera och var fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Det är allvarligt. För det får såklart konsekvenser för företagen. De tvingas tacka nej till order och uppdrag, de tvingas dra ner på produktion och service och planerade expansioner förhindras. Det drabbar inte bara företagen utan också individerna och vårt samlade välstånd. De tre främsta anledningarna till att företagen har haft svårt att få tag i de medarbetare de har behov av är att det är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet, brist på personer med rätt attityd och engagemang och brist på personer med rätt utbildning.

Här spelar skolan en viktig roll. Den mest eftersökta utbildningsnivån hos företagen är gymnasial yrkesutbildning. Eleverna på yrkesprogrammen behöver bli fler. På hyfsat kort sikt skulle jag säga att det vore bra om 40 procent av eleverna på ett nationellt program gick ett yrkesprogram. Programmens status och attraktionskraft behöver öka. Tidigare i år frågade vi hur föräldrarna till 15-åringar ser på deras barns gymnasieval. Även där finns det jobb att göra. Sex av tio föräldrar ansåg att barnet bör läsa ett högskoleförberedande program, inte ens var tionde tyckte att barnet borde läsa ett yrkesprogram.

Det positiva är att många elever hittar rätt, men det är inte tillräckligt. Väsentligt fler behöver göra det. Skolan behöver rusta eleverna bättre för framtida jobb och studier och trösklarna in på arbetsmarknaden behöver sänkas.

Elevernas resultat

När det kommer till elevernas resultat finns liknande utmaningar. Bara 75 procent av eleverna från de nationella gymnasieprogrammen tar sin examen på utsatt tid. Det positiva är att det går åt rätt håll, men det går på tok för långsamt. Detsamma gäller eleverna i grundskolan. Svenska elever presterar allt bättre i internationella kunskapsmätningar som Pisa, Timss och Pirls, men ökningarna sker från för låga nivåer och svenska elever kan bättre än att ligga på genomsnittlig OECD-nivå.

Alarmerande är att nästan var femte elev inte når målen i årkurs nio. Det är nästan 20 000 elever som inte är behöriga till ett nationellt program. På gymnasieskolan går nästan 60 000 elever på ett av de fem introduktionsprogrammen. Störst är språkintroduktion och resultaten därifrån är inte tillräckligt bra. Fem år efter påbörjade studier på språkintroduktion är det endast 15 procent som har slutfört en gymnasieutbildning på ett nationellt program med examen.

Valfrihet för eleverna

Det fria skolvalet är viktigt. Både för eleverna själva och för skolans resultat och effektivitet. Det betyder inte att dagens system är perfekt, men istället för att begränsa elevers och föräldrars möjlighet att välja skola borde den möjligheten utvecklas. Diskussionerna kring ett vinstförbud är oroande och allvarliga. För ett vinstförbud leder till att valfriheten försvinner. Det borde finnas en bred politisk uppslutning kring att människor är kapabla att fatta de stora besluten i sina liv själva. Valet av utbildning är ett sådant val.

Valfriheten behövs också för att förbättra verksamheterna. Genom konkurrens och möjligheten att jämföra skolor mot varandra skapas en strävan mot att kontinuerligt utveckla och förbättra skolan. Valfriheten och friskolorna driver också fram nya innovationer och förbättrade arbetssätt.

Det finns många bilder av den svenska skolan. Flera av dem är positiva och på flera sätt går det åt rätt håll, men helheten måste förbättras. Ambitionerna måste höjas. Svensk skola kan mycket bättre.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Erik är ny praktikant på Svenskt Näringsliv

PRAKTIKANT Erik Elverö är ett nytt ansikte för Svenskt Näringsliv och kommer under våren att praktisera på regionkontoret i Stockholm. "Min förhoppning är att lära mig mer om hur Svenskt Näringsliv bedriver opinionsbildning och påverkansarbete. Jag ser fram emot att få träffa företagare och delta i arbetet att företräda företagarnas intressen i olika sammanhang", säger Erik.
NYHET Publicerad:

Simon gör en termin på Svenskt Näringsliv

PRAKTIKANT Simon Torstensson är ett nytt ansikte för Svenskt Näringsliv och kommer under våren att praktisera på regionkontoret i Östergötland. Simon läser andra terminen på Masterprogrammet i nationalekonomi vid Linköpings Universitet och utöver att studera politik och ekonomi gillar Simon att träna och att laga mat.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning toppar näringslivsrådets agenda

FÖRETAGSKLIMAT I Tierp invigs det nya året med ett uppgraderat näringslivsråd. Syftet är att bibehålla en positiv utveckling av företagsklimatet och lägga grunden för en långsiktigt hållbar utveckling. I rådet kommer aktörer från såväl jordbruk, som politik och näringsliv finnas representerade. Henrik Nyström, platschef på Atlas Copcos Tierpverken, välkomnar det nya forumet som kan komma att spela en betydande roll när nya utmaningar väntar kommunen.
NYHET Publicerad:

Lönemodellen öppnar nya karriärvägar

KOMPETENS Genom att koppla lönemodellen till tydliga karriärvägar vill Swecon attrahera de hett eftertraktade serviceteknikerna. Lönesamtalet handlar mindre om teknisk kompetens och mer om personlig utveckling, kundfokus och ansvar, enligt hr-chefen Eva Hedman.
NYHET Publicerad:

Sofia tar över i Södermanland

NY PÅ JOBBET Sedan årsskiftet har Svenskt Näringsliv i Södermanland en ny regionchef. Sofia Sjöström axlar rollen efter Björn Lindgren som efter 5 år nu tar sig an nya uppgifter inom organisationen. Sofia har lång erfarenhet av Svenskt Näringslivs regionverksamhet och har närmast arbetat som regionchef i Östergötland "Det känns väldigt roligt att, efter att ha haft flera spännande roller inom Svenskt Näringsliv, anta en ny utmaning som regionchef i Södermanland, och jag tar med mig de erfarenheter jag har samlat på mig genom åren", säger Sofia.
NYHET Publicerad:

Elprogrammet på Praktiska gymnasiet i Uppsala bäst i länet

UTBILDNING I Uppsala län ska cirka 4 100 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

E.ON städar – satsar allt på hållbarhet

HÅLLBAR TILLVÄXT Svenskt Näringslivs vd, Jan-Olof Jacke, har extra fokus på hållbarhet under sina företagsbesök runt om i landet. Det kunde knappast ha varit ett mer passande ämne då han i tisdags besökte Norrköping och E.ON. Energigiganten satsar kraftfullt på att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi redan 2025.
NYHET Publicerad:

Handeln i Västmanland står inför stora utmaningar

HANDELN I Västmanland arbetar cirka 11 procent av de sysselsatta inom handeln och detaljhandeln omsätter 65 800 kronor per capita i länet, enligt Svensk Handels rapport Handelns betydelse. Branschen är dock stadd i stor förändring och utsatt för allt större internationell konkurrens. Därför blir det allt viktigare att politiker på både kommunal och nationell nivå skapar goda förutsättningar för de svenska handelsföretagen framgent.
NYHET Publicerad:

Alléskolan och Möckelngymnasiet i topp i Örebroregionen

UTBILDNING Under de närmaste veckorna ska cirka 3 300 niondeklassare i Örebroregionen välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl. 
NYHET Publicerad:

“Vi ska bli Sveriges mest hållbara företag”

MILJÖSATSNING I Morgongåva, sex mil väster om Uppsala, ligger Apoteas logistikcenter. Det är motorn i Sveriges första fullskaliga nätapotek. Med vd Pär Svärdson i täten, är de nu i full gång med att också bli Sveriges mest hållbara företag. "För oss är miljönytta är likställt med konkurrenskraft. Låga priser kan alltid bjudas under, men alla gynnas av hållbara klimatsatsningar!"
NYHET Publicerad:

RUT-avdraget allt populärare i Västmanland

RUT 2019 blev återigen ett nytt rekordår för Rutavdraget. I Västmanland ökade användningen av Rut-avdraget med hela 14 procent jämfört med året innan. Därmed var antalet köpare av Rut-tjänster i länet hela 25 350 under 2019. "Det är mycket positivt att Rut-marknaden stärks i Västmanland, för det bidrar till att underlätta folks vardag och samtidigt öppna upp en ny bransch, där fler kvinnor får möjlighet att driva och utveckla företag", säger Kristin Lahed, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västmanland.
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

”Vi vill kunna säga att vi tagit vårt ansvar”

MILJÖSATSNING Nya innovativa lösningar är nödvändiga för att parera en klimatkris. En viktig källa till nytänk och initiativtagande är våra företagare. På ICA Flygfyren i Norrtälje, pågår butikens hittills största miljösatsning. Om det berättade VD Magnus Aronsson, när Svenskt Näringslivs Anna-Lena Holmström, tillsammans med Norrtäljes näringslivsutvecklare Marcus Iliev och tidigare näringslivschef Rodrigo Garay, var på företagsbesök i Roslagen.
NYHET Publicerad:

Tierp inleder nytt år med uppgraderat näringslivsråd

FÖRETAGSKLIMAT I höst hade Tierps kommun all anledning att fira. När Svenskt Näringsliv tog den årliga tempen på företagsklimatet runt om i landet, klättrade Tierp 65 placeringar i kommunrankingen. I syfte att främja en fortsatt positiv trend och en hållbar näringslivsutveckling har kommunen klubbat igenom en uppgradering av sitt näringslivsråd.
NYHET Publicerad:

Sex år av verkstad, arbetsglädje och möten som gör skillnad

"Kärnan i mitt uppdrag har varit att låta företagens röster komma till tals. Under åren har jag besökt 200 olika företagare runt om i länet som lägger ner sin själ för att driva sina företag. Deras berättelser om svårigheter att rekrytera, snåriga anställningsvillkor, regelkrångel och en rad andra problem har varit drivkraften i mitt engagemang", det skriver Annika Bröms när hon summerar sina år på regionkontoret i Stockholm. Nu går hon vidare i organisationen och kommer ansvara för SME-kommittén och fortsätta lyfta företagens perspektiv.
NYHET Publicerad:

Väktare ska trygga butikskunder i Tierp

SÄKERHET Brottslighet medför stora ekonomiska konsekvenser för företagare. Det visar den rapport som HUI Research tagit fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Det är också något Erik Bergström och Magnus Lindberg, ägare av Hemköpsbutiker i Uppsala och Tierp, fått erfara. Oroligheter kring butiken har medfört både snatteri och otrygghet. Nu anlitar de vakter för att trygga kunder och medarbetare.
NYHET Publicerad:

Stockholm öppnar för serviceinriktad myndighetsutövning

POLITIKER PÅ FÖRETAGSBESÖK Svenskt Näringsliv och Visita tog med Stockholms stads socialborgarråd Jan Jönsson (L) till Niklas Ahlbom som driver Restaurang Himlen. En givande dag som gav en god inblick i hur olika regler lägger en tung administrativ börda på företagaren och att kommuner och myndigheter behöver ha en serviceinriktad inställning när tillsyn utövas.
NYHET Publicerad:

Nytt trepartsavtal ska lyfta fordonsprogrammet på Bråvallagymnasiet

UTBILDNING För att kvalitetssäkra utbildningen på transport- och fordonsprogrammet på Bråvallagymnasiet har skolan ingått i trepartsavtal med Volvo och Tage Rejmes Bil i Norrköping AB. Avtalet innebär att eleverna får stor praktisk kunskap och möjlighet att arbeta med den senaste tekniken inom branschen.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen måste prioritera företagen för att nå klimatmålen

DEBATT Den nya EU-kommissionen under Ursula von der Leyen tillträder den 1 december. Von der Leyens målsättning är att Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent och lägger därför mycket kraft vid sitt initiativ ”en europeisk grön giv”. Här är det viktigt att det bästa inte blir det godas fiende och att kommissionen i sina ambitioner samtidigt inte skadar de europeiska företagens konkurrenskraft. Klimatet är en global fråga som kräver globala lösningar. EU kan självklart gå före i klimatarbetet på många sätt, men inte genom att påföra betydligt hårdare krav på det europeiska näringslivet än vad konkurrentländer har. Det skriver Sofia Sjöström och Anders Edholm, Svenskt Näringsliv, i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Svensk e-identitet ”ser till att du är du”

ENTREPRENÖRSKAP I SVT:s gamla lokaler på Svartbäcksgatan huserar IT-företaget Svensk e-identitet. Företaget grundades för tio år sedan efter att matchningstjänsten Connect fört tre Uppsalaentreprenörer samman; Mikael Westöö, Jörgen Hellgren och Patrik Sandberg hade på var sitt håll fått upp ögonen för nya behov och en ny bransch.