Svensk skola kan mycket bättre

NYHET Publicerad

SOMMARKRÖNIKA Att rusta eleverna för framtiden är skolans viktigaste uppdrag. Eleverna som går ut gymnasieskolan ska vara väl förberedda för antingen jobb eller vidare studier, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.

Johan Olsson

Johan Olsson Utbildningspolitisk expert hos Svenskt Näringsliv.

I mitt jobb är jag framför allt intresserad av elevernas resultat. Uppdraget från medlemsföretagen är att se till att deras kompetensförsörjning fungerar. Det ska kunna hitta både anställningsbara och utvecklingsbara medarbetare. Och förhoppningsvis ska ett antal elever bli företagare och konkurrera med dagens företag.

När det gäller skola och utbildning finns det som på alla andra områden både saker som fungerar bra och saker som fungerar dåligt. Jag skulle säga att framför allt tre saker är viktigt från mitt perspektiv. Kompetensförsörjningen, elevernas resultat och valfriheten. Det finns anledning att se på dessa tre frågor med både tillförsikt och oro.

Företagens kompetensförsörjning

Om vi börjar med kompetensförsörjningen. Ett av företagens allra största utmaningar är att hitta rätt person till rätt plats. 70 procent av våra medlemsföretag upplever svårigheter med att rekrytera och var fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Det är allvarligt. För det får såklart konsekvenser för företagen. De tvingas tacka nej till order och uppdrag, de tvingas dra ner på produktion och service och planerade expansioner förhindras. Det drabbar inte bara företagen utan också individerna och vårt samlade välstånd. De tre främsta anledningarna till att företagen har haft svårt att få tag i de medarbetare de har behov av är att det är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet, brist på personer med rätt attityd och engagemang och brist på personer med rätt utbildning.

Här spelar skolan en viktig roll. Den mest eftersökta utbildningsnivån hos företagen är gymnasial yrkesutbildning. Eleverna på yrkesprogrammen behöver bli fler. På hyfsat kort sikt skulle jag säga att det vore bra om 40 procent av eleverna på ett nationellt program gick ett yrkesprogram. Programmens status och attraktionskraft behöver öka. Tidigare i år frågade vi hur föräldrarna till 15-åringar ser på deras barns gymnasieval. Även där finns det jobb att göra. Sex av tio föräldrar ansåg att barnet bör läsa ett högskoleförberedande program, inte ens var tionde tyckte att barnet borde läsa ett yrkesprogram.

Det positiva är att många elever hittar rätt, men det är inte tillräckligt. Väsentligt fler behöver göra det. Skolan behöver rusta eleverna bättre för framtida jobb och studier och trösklarna in på arbetsmarknaden behöver sänkas.

Elevernas resultat

När det kommer till elevernas resultat finns liknande utmaningar. Bara 75 procent av eleverna från de nationella gymnasieprogrammen tar sin examen på utsatt tid. Det positiva är att det går åt rätt håll, men det går på tok för långsamt. Detsamma gäller eleverna i grundskolan. Svenska elever presterar allt bättre i internationella kunskapsmätningar som Pisa, Timss och Pirls, men ökningarna sker från för låga nivåer och svenska elever kan bättre än att ligga på genomsnittlig OECD-nivå.

Alarmerande är att nästan var femte elev inte når målen i årkurs nio. Det är nästan 20 000 elever som inte är behöriga till ett nationellt program. På gymnasieskolan går nästan 60 000 elever på ett av de fem introduktionsprogrammen. Störst är språkintroduktion och resultaten därifrån är inte tillräckligt bra. Fem år efter påbörjade studier på språkintroduktion är det endast 15 procent som har slutfört en gymnasieutbildning på ett nationellt program med examen.

Valfrihet för eleverna

Det fria skolvalet är viktigt. Både för eleverna själva och för skolans resultat och effektivitet. Det betyder inte att dagens system är perfekt, men istället för att begränsa elevers och föräldrars möjlighet att välja skola borde den möjligheten utvecklas. Diskussionerna kring ett vinstförbud är oroande och allvarliga. För ett vinstförbud leder till att valfriheten försvinner. Det borde finnas en bred politisk uppslutning kring att människor är kapabla att fatta de stora besluten i sina liv själva. Valet av utbildning är ett sådant val.

Valfriheten behövs också för att förbättra verksamheterna. Genom konkurrens och möjligheten att jämföra skolor mot varandra skapas en strävan mot att kontinuerligt utveckla och förbättra skolan. Valfriheten och friskolorna driver också fram nya innovationer och förbättrade arbetssätt.

Det finns många bilder av den svenska skolan. Flera av dem är positiva och på flera sätt går det åt rätt håll, men helheten måste förbättras. Ambitionerna måste höjas. Svensk skola kan mycket bättre.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

I Enköping bidrar höjt RUT-avdrag till ökad hemkänsla

RUT År 2003 startade Maria Danielsson städhjälpsföretaget Företag & Hemkänsla. Tack vare duktig personal och nöjda kunder har företaget gradvis vuxit. När taket för RUT-avdraget* sommaren 2019 höjdes från 25 000 till 50 000 kr per person och år, gick telefonen på kontoret i Enköping varm.
NYHET Publicerad:

”Prao är jätteviktigt”

PRAO Sedan en tid är prao återigen obligatoriskt i högstadiet. Det innebär en utmaning för både skolor och företag i Södermanland, men de många fördelarna överväger. "Prao är jätteviktigt! Jag ser det dels som vår skyldighet att ta emot men även som en marknadsföring av oss som arbetsgivare och en chans att prova framtida arbetskraft", säger Marie Svensson på Tjeders Industri i Malmköping.
NYHET Publicerad:

Stort behov av ägarskiften i Västmanland

GENERATIONSSKIFTE Svenska företagare blir äldre, i dagsläget är en femtedel av Sveriges företagsamma personer över 64 år. Stora värden i form av företag, arbetstillfällen och skatteintäkter står på spel när ett generationsskifte ska genomföras. Anders Ydstedt, expert på ägarfrågor, vet vad som krävs för ett lyckat ägarskifte.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på Bivaxfabriken UF

UNG FÖRETAGSAMHET Albin Ljudén och Victor Olsmats går båda sista året på Lundellska Skolan i Uppsala. I höst driver de som valfri gymnasiekurs företaget Bivaxfabriken UF och vid terminsstarten var de redan i full gång med försäljningen av klimatsmarta bivaxdukar. De har höga målsättningar för sitt UF-år, samtidigt som de ser kursen som en chans att få med sig praktiska kunskaper kring företagande. "Drömmen är såklart att komma till SM i UF-företagande".
NYHET Publicerad:

Prao - första mötet med arbetslivet

PRAO Sedan en tid är prao återigen obligatoriskt i högstadiet. Det innebär en utmaning för både skolor och företag i Örebroregionen, men de många fördelarna överväger. "Obligatorisk prao är bra eftersom alla elever får chansen att se hur olika delar av arbetslivet fungerar", säger Karin Rebas, skolpolitisk expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vi kan inte bara gnälla på ungdomarna

PRAO Sedan en tid är prao återigen obligatoriskt i högstadiet. Det innebär en utmaning för både skolor och företag i Uppsalaregionen, men de många fördelarna överväger. "Prao är suveränt. Det är det enda sättet vi kan få ungdomar att förstå vad det handlar om. Vi kan inte bara gnälla på ungdomarna att de saknar förståelse och erfarenhet om inte vi företagare drar vårt strå till stacken och erbjuder dem det", säger Michael Prising som driver Feskarn i Uppsala.
NYHET Publicerad:

Frida ska öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västmanland

SKOLNÄTVERK Vi välkomnar Frida Järleskog som ny skolnätverksansvarig till Svenskt Näringslivs regionkontor i Västmanland. Frida kommer i sin roll som skolnätverksansvarig att arbeta med att öka samverkan mellan skola och näringsliv genom att förmedla Svenskt Näringslivs kostnadsfria skolmaterial.
NYHET Publicerad:

Prao bra för både elever och arbetsgivare

PRAO Sedan en tid är prao återigen obligatoriskt i högstadiet. Det innebär en utmaning för både skolor och företag i Västmanland, men de många fördelarna överväger, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Framtidens kompetens och yrken i fokus på SYV-dag

UTBILDNING Att skapa en hållbar relation mellan utbildningssystemet och företagen är avgörande för att lösa kompetenskrisen. Detta var även i fokus när Svenskt Näringsliv arrangerande en dag för studie- och yrkesvägledare i Nyköping och Oxelösund.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv satsar på en NäringslivsAkademi för unga beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringslivs regionkontor i Södermanland, Västmanland och Örebro gör en gemensam satsning för att öka kunskapen om vad som krävs för ett växande och välmående företagande. Satsningen heter NäringslivsAkademin Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv satsar på en NäringslivsAkademi för unga beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringslivs regionkontor i Södermanland, Västmanland och Örebro gör en gemensam satsning för att öka kunskapen om vad som krävs för ett växande och välmående företagande. Satsningen heter NäringslivsAkademin Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv satsar på en NäringslivsAkademi för unga beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringslivs regionkontor i Södermanland, Västmanland och Örebro gör en gemensam satsning för att öka kunskapen om vad som krävs för ett växande och välmående företagande. Satsningen heter NäringslivsAkademin Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen i fokus på Svenskt Näringslivs arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG När Svenskt Näringsliv anordnade arbetsgivardag i Linköping var det stor uppslutning från företagen med mer än 250 deltagare. Under dagen kunde företagsledarna fördjupa sig i allt från arbetsrätt till ägarskifte och hållbarhetsstrategier. Inte minst fick de med sig insikter inför vårens avtalsrörelse.
NYHET Publicerad:

Norrtäljes nya näringslivsperspektiv har revolutionerande effekter

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuners företagsklimat har släppts och Norrtälje klättrar två placeringar upp till en 196:e plats bland landets 290 kommuner. Trots att utvecklingen går i rätt riktning, tar nu politiker och tjänstemän stora krafttag för att boosta företagsklimatet ytterligare. "Nu satsar vi på att ändra attityden till entreprenörskap och företagande! Företagarna är våra värdeskapare, vårt jobb som kommun ska vara att förvalta och fördela", säger Bino Drummond, kommunstyrelseordförande i Norrtälje kommun.
NYHET Publicerad:

"Allt hänger ihop"

GÄSTKRÖNIKA Tolv år i rad har Solna rankats som den kommun som har landets bästa företagsklimat. "Att vara näringslivsvänlig är emellertid inget självändamål. Det är ett verktyg för att utveckla staden. Och inte minst för att skapa möjligheter och resurser att hjälpa dem som behöver extra stöd för att kunna stå på egna ben." Det skriver Pehr Granfalk (M) kommunstyrelsens ordförande Solna.
NYHET Publicerad:

Utbildning i företagsservice rustar Uppsala för tillväxt

HALLÅ DÄR Per Lundeqvist, enhetschef för ’Näringsliv, etablering’ inom avdelningen Näringsliv och Destination på Uppsala Kommun. Ni storsatsar på att utbilda kommunens medarbetare i bemötande, effektiv kommunikation och företagsservice. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen avgörande för Västmanlands konkurrenskraft

AVTAL 2020 Under avtalsrörelsen 2020 kommer cirka 500 avtal för 2,8 miljoner löntagare i samtliga samhällssektorer att förhandlas om. Att avtalen blir internationellt konkurrenskraftiga är avgörande för Västmanlands län, som exporterar varor för cirka 42 miljarder årligen och där totalt cirka 40 000 jobb är beroende av utrikeshandel.
NYHET Publicerad:

Engagemang, drivkraft och ekonomi när Edekyl och Värme satsar på miljön

MILJÖ Miljötänket har funnits med sedan barnsben. Därför har det också blivit en del av företagandet. Möt Robert Björk, vd:n för Edekyl och Värme. "Vårt största fokus ligger alltid på miljön", säger han.
NYHET Publicerad:

Näringsminister Ibrahim Baylan möte företagare i Eskilstuna

FÖRETAGSKLIMAT Femton företagare fick möjlighet att träffa näringsminister Ibrahim Baylan när han besökte Eskilstuna på sin Förenklingsresa. Upplägget var enkelt och fokuserat. Företagarna fick berätta om problem de upplever och komma med förslag på hur det borde vara. Ministern lyssnade och kom med frågor för att förstå ordentligt.
NYHET Publicerad:

Uppåt för Haninge

FÖRETAGSKLIMAT Ny näringslivsstrategi, e-tjänst för bygglov och tydligt fokus på servicearbetet är byggstenarna i Haninges klättring uppåt i Svenskt Näringslivs ranking.