Svensk skola kan mycket bättre

NYHET Publicerad

SOMMARKRÖNIKA Att rusta eleverna för framtiden är skolans viktigaste uppdrag. Eleverna som går ut gymnasieskolan ska vara väl förberedda för antingen jobb eller vidare studier, skriver Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.

Johan Olsson

Johan Olsson Utbildningspolitisk expert hos Svenskt Näringsliv.

I mitt jobb är jag framför allt intresserad av elevernas resultat. Uppdraget från medlemsföretagen är att se till att deras kompetensförsörjning fungerar. Det ska kunna hitta både anställningsbara och utvecklingsbara medarbetare. Och förhoppningsvis ska ett antal elever bli företagare och konkurrera med dagens företag.

När det gäller skola och utbildning finns det som på alla andra områden både saker som fungerar bra och saker som fungerar dåligt. Jag skulle säga att framför allt tre saker är viktigt från mitt perspektiv. Kompetensförsörjningen, elevernas resultat och valfriheten. Det finns anledning att se på dessa tre frågor med både tillförsikt och oro.

Företagens kompetensförsörjning

Om vi börjar med kompetensförsörjningen. Ett av företagens allra största utmaningar är att hitta rätt person till rätt plats. 70 procent av våra medlemsföretag upplever svårigheter med att rekrytera och var fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Det är allvarligt. För det får såklart konsekvenser för företagen. De tvingas tacka nej till order och uppdrag, de tvingas dra ner på produktion och service och planerade expansioner förhindras. Det drabbar inte bara företagen utan också individerna och vårt samlade välstånd. De tre främsta anledningarna till att företagen har haft svårt att få tag i de medarbetare de har behov av är att det är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet, brist på personer med rätt attityd och engagemang och brist på personer med rätt utbildning.

Här spelar skolan en viktig roll. Den mest eftersökta utbildningsnivån hos företagen är gymnasial yrkesutbildning. Eleverna på yrkesprogrammen behöver bli fler. På hyfsat kort sikt skulle jag säga att det vore bra om 40 procent av eleverna på ett nationellt program gick ett yrkesprogram. Programmens status och attraktionskraft behöver öka. Tidigare i år frågade vi hur föräldrarna till 15-åringar ser på deras barns gymnasieval. Även där finns det jobb att göra. Sex av tio föräldrar ansåg att barnet bör läsa ett högskoleförberedande program, inte ens var tionde tyckte att barnet borde läsa ett yrkesprogram.

Det positiva är att många elever hittar rätt, men det är inte tillräckligt. Väsentligt fler behöver göra det. Skolan behöver rusta eleverna bättre för framtida jobb och studier och trösklarna in på arbetsmarknaden behöver sänkas.

Elevernas resultat

När det kommer till elevernas resultat finns liknande utmaningar. Bara 75 procent av eleverna från de nationella gymnasieprogrammen tar sin examen på utsatt tid. Det positiva är att det går åt rätt håll, men det går på tok för långsamt. Detsamma gäller eleverna i grundskolan. Svenska elever presterar allt bättre i internationella kunskapsmätningar som Pisa, Timss och Pirls, men ökningarna sker från för låga nivåer och svenska elever kan bättre än att ligga på genomsnittlig OECD-nivå.

Alarmerande är att nästan var femte elev inte når målen i årkurs nio. Det är nästan 20 000 elever som inte är behöriga till ett nationellt program. På gymnasieskolan går nästan 60 000 elever på ett av de fem introduktionsprogrammen. Störst är språkintroduktion och resultaten därifrån är inte tillräckligt bra. Fem år efter påbörjade studier på språkintroduktion är det endast 15 procent som har slutfört en gymnasieutbildning på ett nationellt program med examen.

Valfrihet för eleverna

Det fria skolvalet är viktigt. Både för eleverna själva och för skolans resultat och effektivitet. Det betyder inte att dagens system är perfekt, men istället för att begränsa elevers och föräldrars möjlighet att välja skola borde den möjligheten utvecklas. Diskussionerna kring ett vinstförbud är oroande och allvarliga. För ett vinstförbud leder till att valfriheten försvinner. Det borde finnas en bred politisk uppslutning kring att människor är kapabla att fatta de stora besluten i sina liv själva. Valet av utbildning är ett sådant val.

Valfriheten behövs också för att förbättra verksamheterna. Genom konkurrens och möjligheten att jämföra skolor mot varandra skapas en strävan mot att kontinuerligt utveckla och förbättra skolan. Valfriheten och friskolorna driver också fram nya innovationer och förbättrade arbetssätt.

Det finns många bilder av den svenska skolan. Flera av dem är positiva och på flera sätt går det åt rätt håll, men helheten måste förbättras. Ambitionerna måste höjas. Svensk skola kan mycket bättre.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Försämrade reseavdrag och annan tokig klimatpolitik

KOMMENTAR Sveriges nuvarande klimatpolitik kommer att leda till produktionsminskningar i många branscher och samtidigt mycket liten effekt på de globala utsläppen, enligt flera expertinstanser. Det är dags för en klokare klimatpolitik, anser Tony Gunnarsson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Västmanland.
NYHET Publicerad:

Ny kraft för ett bättre företagsklimat

HALLÅ DÄR Camilla Lindgren, ny ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté för Almega Tjänsteföretagen, som grundat och driver Verbala Stigar. Grattis till nya uppdraget! "Tack! Det ska bli roligt att jobba tillsammans med andra företagare för att påverka företagsklimatet i Sverige".
NYHET Publicerad:

Unga som sommarjobbar är framtiden inom handeln

SOMMARJOBB För många företag har sommaren inneburit en hektisk period med mycket att göra. Till hjälp har de haft sommarjobbare för att klara av det ökade trycket. Antalet anställningar i Sverige för personer i åldrarna 15 till 24 ökar med 96 000 under sommaren, enligt siffror från AKU. "De flesta som jobbar hos oss stannar oftast kvar och jobbar extra under helger och lov", säger Jonas Fjäll, platschef på Ikea Västerås.
NYHET Publicerad:

Yrkeslandslaget lockar fler till yrkesförberedande utbildningar

WORLDSKILLS I augusti åker två västmanlänningar, Anna Widholm från Aspa och Filip Sandgren från Västerås, till Kazan i Ryssland för att tävla i Yrkes-VM. ”Det känns väldigt häftigt att få tävla med det svenska yrkeslandslaget. Jag har lagt ner så mycket tid och övning inför Yrkes-VM och jag ser fram emot att visa vad jag går för”, säger Filip Sandgren, plattsättare.
NYHET Publicerad:

Sommarexamen

KOMMENTAR Tillbaka bakom tangenterna efter fyra härliga sommarveckor flyter tankarna lätt mellan semester och jobb. Många härliga semesterminnen vill inte riktigt lämna utrymme för jobbet.
NYHET Publicerad:

Erik och Oscar representerar Sverige i betongarbete

WORLDSKILLS I slutet av augusti åker Erik och Oscar från Väsby yrkesgymnasium med varsitt SM-guld i bagaget till Ryssland för att representera Sverige i Yrkes-VM.
NYHET Publicerad:

Högsäsong i besöksnäring skapar jobb för unga

SOMMARJOBB "Norrtälje är en sommarstad och det ökade trycket blir påtaglig. Vi är därför väldigt positiva till sommarjobb. Utan dem skulle vi inte överleva", säger Susanna Fagerström som äger och driver Å-tellet i Norrtälje. I besöksnäringen skapas det över 20 000 sommarjobb enligt siffror från SCB som Visita tagit fram.
NYHET Publicerad:

Besöksnäringen skapar jobb för unga under högsäsong

SOMMARJOBB I besöksnäringen ökar antalet anställningar med ca 20 000 enligt siffror från SCB som Visita tagit fram. På Villa Fridhem i Östergötland är det 10 till 15 ungdomar som får jobb över sommaren. Många av dem får dessutom sitt första jobb. "Vi skulle inte klarat av sommarmånaderna och hade varit tvungna att stänga ner om vi inte hade haft tillgång till sommarjobbare", säger Magnus Dahlin.
NYHET Publicerad:

Många unga får sitt första jobb under sommaren

SOMMARJOBB För att företag ska kunna klara av sommarmånaderna anställer de ofta unga sommarvikarier. ”För oss är det avgörande att vi kan anställa personal under sommaren, annars hade vi inte kunnat vara ett säsongsföretag” säger Helena Pagoldh, som driver Sundbyholms gästhamn.
NYHET Publicerad:

Sommarjobbare till stor hjälp under högsäsong

SOMMARJOBB Sommarsäsongen möjliggör för ungdomar i Linköping att ta sig in på arbetsmarknaden samtidigt som företagen är tacksamma över extra hjälp för att klara av den hektiska perioden på året. ”Utan våra sommarjobbare hade vi inte klarat oss” säger Monica Persson, butikschef på Ica Supermarket Storgatan i Linköping.
NYHET Publicerad:

Extrapersonal är till stor hjälp under sommarmånaderna

SOMMARJOBB Under sommarmånaderna ökar antalet anställningar i Sverige med ca 96 000 i åldrarna 15 till 24 år. Bara i besöksnäringen ökar det med ungefär 20 000 anställningar, enligt siffror från SCB som Visita tagit fram.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Sjunkande antal varumärkesansökningar från Västmanland

PATENT Företag i Västmanland söker i mindre utsträckning om nationella varumärken, enligt statistiken från Patent- och registreringsverket för 2018. Under 2017 gjordes 130 varumärkesansökningar från Västmanland, men under 2018 hade detta sjunkit till enbart 105.
NYHET Publicerad:

Östergötland en europeisk patentstjärna

PATENT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. I den statistiken kan man bland annat se antal ansökningar som gjorts under året. För den som vill se på patentstatistiken för Östergötland kan det dels väcka bekymrade frågor och dels ge glädjande besked.
NYHET Publicerad:

Gotland bland de sämsta i Sverige på varumärken

PATENT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. För Gotlands del kan konstateras att Gotland fortfarande är bra att använda sig av mönster, som kan användas för att skydda nya typer av formgivning. Detta är mycket glädjande.
NYHET Publicerad:

Stockholm – en svensk och nordisk innovationsmotor

PATENT När statistiska undersökningar görs kring innovation brukar Sverige ofta hamna väldigt högt. Tittar man närmare på statistiken sticker ofta Stockholm ut som innovationsmotor. Detta blir tydligt även om man tittar på ren immaterialrättsstatistik kring exempelvis patent.
NYHET Publicerad:

Kristoffer möter den internationella eliten i Yrkes-VM

WORLDSKILLS I augusti kommer Kristoffer Seger delta i Yrkes-VM i Kazan. För att bli världsmästare i tillverkningsteknik krävs en hel del förberedelser för att kunna mäta sig med den internationella eliten, ”Jag har rent av vägrat förlora, därför står jag här idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Victor Nyberg laddar för Yrkes VM i Ryssland

YRKES VM I augusti i år tävlar det svenska yrkeslandslaget i yrkes-VM i Kazan, Ryssland. Under 5 dagar ska deltagare från 70 länder tävla i 50 yrken. Av de 1200 deltagarna är 28 från Sverige, och 3 av dem är i sin tur från Östergötland. En av dem är Victor Nyberg, It-tekniker från Linköping.
NYHET Publicerad:

Högsäsong för butiker och sommarjobb

SOMMARJOBB Under sommarmånaderna anställs många unga inom handeln. ”Det är ett väldigt bra sätt för handeln att klara av det ökade trycket” säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.