NYHET21 oktober 2020

I pandemins spår – Halland behöver fler entreprenörer

Ett nytt läsår har startat och gymnasieeleverna är tillbaka i skolorna för att rusta sig inför framtiden. En framtid som i coronapandemins tecken är oviss. Därför är entreprenörskap viktigare än någonsin och fler borde få öva sin företagsamhet inom ramen för sin skolgång.

”Entreprenörskap är viktigare än någonsin och fler borde få öva sin företagsamhet inom ramen för sin skolgång”, säger Ida Thorén Olsson, regionchef, Ung Företagsamhet Halland

För att säkra företagande och tillväxt behöver Halland i större utsträckning gynna entreprenörskap och innovation. Omstartskommissionen skriver till exempel i sin slutrapport att ”kriser utgör en möjlighet att öka kunskaperna vad gäller entreprenörskapets villkor men också för att stärka nya och unga företag.” Ett kraftfullt sätt att borga för framtida företagsamhet är att ge fler möjlighet att driva UF-företag på gymnasiet. Genom UF-företagande får eleverna starta och driva riktiga företag och tränar därmed en rad entreprenöriella förmågor. Färdigheter som de kommer att ha nytta av i framtida arbetsliv, särskilt i pandemins kölvatten.

Ett kraftfullt sätt att göra detta och borga för framtida företagsamhet är att ge fler unga möjlighet att driva UF-företag på gymnasiet. Genom UF-företagande får eleverna starta och driva riktiga företag och tränar därmed en rad entreprenöriella förmågor. Förmågor som de kommer att ha nytta av i framtida arbetsliv, särskilt i pandemins kölvatten.

Förra läsåret var det 1355 elever på gymnasiet som drev UF-företag i Halland. Det motsvarar ca 33 procent av en årskull. I rådande läge och med de effekter vi har sett, och kommer få se, efter pandemin är det av största vikt att fler ges möjlighet att öva sin företagsamhet inom ramen för sin skolgång. Svensk ekonomi och näringsliv är beroende av fler entreprenörer, vår region likaså.

Trots detta är UF-företagande ett kraftigt underutnyttjat verktyg och 70 procent av dagens unga slutar gymnasiet utan att ha fått träna på att starta och driva de företag som ska bli nästa generations arbetsgivare. Det är både oroande och onödigt.

Vi har goda exempel på regioner där ett tätt samarbete med kommunstyrelsen lett till ökad insikt i UF-företagandets positiva effekter, och inte minst hur det leder till regional tillväxt på sikt. Genom samarbete och kunskapsspridning kan vi påverka skolledningar runtom i regionen och säkerställa att fler elever, på fler program, får driva UF-företag inom ramen för sin skolgång.

Varje kommun kan agera redan nu och säkerställa att samtliga skolor och gymnasieprogram erbjuder företagande enligt UF-modellen

På nationell nivå behöver entreprenörskapskursen göras obligatorisk på samtliga gymnasieprogram. Men varje kommun kan agera redan nu och säkerställa att samtliga skolor och gymnasieprogram erbjuder företagande enligt UF-modellen. Så rustar vi Halland framåt. Så rustar vi Sverige för framtiden. Tillsammans gör vi skillnad.


Ida Thorén Olsson, regionchef, Ung Företagsamhet Halland

Entreprenörskap i skolanUng Företagsamhet
Skriven avKristian Ryberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist