NYHET17 augusti 2022

Inga vallöften utan växande halländska företag

Valåret är i full gång. Men under de kommande månaderna är det värt att påminna både sig själv och sin närmsta politiker om att resurser måste skapas innan de kan fördelas.

Foto: Ernst Henry Photography

Valåret år i full gång. Nya satsningar presenteras, det ska ges mer resurser och verksamheter ska lyftas. Men under de kommande månaderna är det värt att påminna både sig själv och sin närmsta politiker om att resurser måste skapas innan de kan fördelas.

Valet 2022 kan inte bara handla om hur skattepengar ska spenderas, utan också om hur fler växande företag kan ges bättre förutsättningar att skapa jobb och skatteintäkter.

Utan framgångsrika halländska företag som tar hem affärer, växer och anställer finns helt enkelt inga skatteintäkter att fördela eller resurser att satsa. Men hur politiken ska skapa bästa möjliga förutsättningar för fler växande företag är mer sällan föremål för löften eller visioner. Särskilt i den så viktiga lokala politiken.

Det är företagarna – de som vågar ta steget att starta och driva företag – som lägger grunden för vår gemensamma välfärd. Det är deras beslut om att satsa, växa, exportera, importera, bygga ut eller investera som skapar fler jobb, ökade skatteintäkter och som avgör vilket utbud av varor och tjänster som du och jag har tillgång till.

Vilket förtroende man som företagare har för den lokala politiken spelar roll för dessa beslut. Både på kort och lång sikt. De flesta politiker är överens om att företagen är viktiga. Men det krävs också prioriteringar och konkreta förslag som gör skillnad i en företagares vardag.

Diskussionerna om företagens villkor handlar ofta om vad som händer i Bryssel eller vilka beslut som fattas i riksdagen. Men företagen verkar främst i närmiljön, här i Halland, där de fysiskt finns och där alla beslut om att växa, anställa eller lägga ner, fattas. Därför spelar lokala politiska beslut, tolkningar och tillämpningar av regler större roll än vad många tror. Det är här som lagstiftningen möter verkligheten.

Därför gör vi på Svenskt Näringsliv varje år en undersökning där vi ställer frågor till de lokala företagen hur de ser på förutsättningarna att driva företag här i Halland. Resultatet visar att företagen framförallt pekar ut två områden som de lokala politikerna bör prioritera för att förbättra företagsklimatet; en mer effektiv myndighetsutövning och ett ökat fokus för att förhindra brott och otrygghet som drabbar näringslivet.

I våra möten med medlemsföretagen så står också kompetensförsörjning högt på dagordningen. Samtidigt som många personer inte försörjer sig själva är kompetensbristen stor. Det går inte ihop. Mer måste göras för att matcha behoven av kompetent arbetskraft och utforma lokala utbildningsinsatser efter näringslivets behov.

För oavsett vilka politiker som styr i de halländska kommunerna efter valet krävs en grundinställning att företag och företagsamma människor är viktiga. En politik som bygger på tillit, där företagen kan räkna med politikens strävan efter att skapa så bra förutsättningar som möjligt.

Valet 2022 kan inte bara handla om hur skattepengar ska spenderas, utan också om hur fler växande företag kan ges bättre förutsättningar att skapa jobb och skatteintäkter.

Fråga gärna i valstugan, under debatten på torget eller när en politiker knackar på din dörr vilken plan man har för detta i just din kommun. Ska det gå bra för Halland, måste det gå bra för företagen.

Kristian Ryberg
regionchef Svenskt Näringsliv Halland

Jens Hedström
chef Region & Marknad Svenskt Näringsliv

valet 2022Lokalt Företagsklimat
Skriven avKristian Ryberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist