NYHET23 maj 2022

National Sweden: Det går bra för företaget men vi har svårt att hitta arbetskraft

Efterfrågan på arbetskraft är stark men svårigheten att hitta personal är omfattande.  

Foto: National Halmstad

Svenskt Näringslivs konjunkturundersökning för Halland visar att förväntningarna på försäljning, produktion och investeringar dämpas något, men att de fortfarande är historiskt höga. Efterfrågan på arbetskraft är fortfarande stark och svårigheten att hitta personal är omfattande. 

Koncernen National Sweden tillverkar högkvalitativa gummi-, plast- och fiberartiklar till kunder inom fordonsindustrin, möbelindustrin och läkemedelsindustrin. Företaget har 4 produktionsenheter i Halmstad, Bredaryd, Högsäter och Gent med totalt cirka 280 anställda.

- Produktion och försäljning har gått bra det senaste halvåret och vi ligger än så länge bra till i förhållande till vår budget. Men vi är avvaktande framöver. Det är störningar hos våra kunder och på materialsidan ser vi både materialbrist och kostnadsökningar. Det gör att vi får höja priserna gentemot våra kunder. Vi har redan gjort det och kommer förmodligen behöva göra det snart igen, berättar Joakim Fritz, Vice VD och Affärsutvecklingschef på National i Halmstad.

Förutom prisökningar på material märks de höjda elpriserna av och påverkar.

- Vi är ett väldigt elintensivt företag och vi betalar extra för grön el. Vi blir därför väldigt beroende av att priserna ligger på en jämn nivå. Vi har under tre år varit med i ett samarbete med Energimyndigheten och Siemens där vi lyckats sänka vår energiförbrukning avsevärt. Så trots höjda elpriser är den sidan positiv och under viss kontroll, säger Joakim.

Likt många halländska företagare är Nationals största problem kompetensförsörjningen. Enligt Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät uppgav 70% av de företag i Halland som försökt rekrytera, att det varit svårt.

- Arbetslösheten är i dagsläget låg i Halland, vilket gör att det blir ännu svårare att hitta personer med rätt kompetens. Vi behöver allt från verkstadspersonal till operatörer men det finns inte personer med den utbildningen och vi kan inte alltid lära upp. Vi har en hög efterfrågan på våra produkter men om vi inte hittar personal kan vi inte ta alla förfrågningar, avslutar Joakim Fritz.  

konjunkturKonjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist