NYHET23 maj 2022

Halländska näringslivet: Stark utveckling men dämpade förväntningar

Trots det osäkra läget i ekonomin och i omvärlden så går det bra för näringslivet i Halland. Försäljning, produktion och investeringar har utvecklats starkt senaste halvåret, men förväntningarna dämpas nu något. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög. Det visar Svenskt Näringsliv senaste konjunkturundersökning för Halland.  

Foto: MostPhotos

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen bland medlemsföretagen i Halland genom undersökningen ”Företagarpanelen Halland” Panelen består av 539 halländska företag med en bredd av branscher och företagsstorlekar representerade.

Resultatet för Q2 2022 visar att det halländska näringslivet fortsatt går starkt. Men jämfört med tidigare kvartal dämpas näringslivets förväntningar något för kommande halvår.

- Leveransproblem, prishöjningar och höga energipriser skapar en osäker situation och gör det svårare att ta beslut inför framtiden. Men för de flesta rullar det på ganska bra i nuläget, inte minst syns det på efterfrågan på personal, säger Kristian Ryberg, regionchef på Svenskt Näringsliv i Halland.

Utvecklingen i det halländska näringslivet har varit en av de starkaste i hela landet senaste halvåret. Förväntningarna framöver är dock mer i nivå med riket i övrigt. Det är tydligt att osäkerheten i omvärlden även påverkar näringslivet i Halland. På frågan om hur företagen ser på investeringar under de kommande sex månaderna, så faller nu prognosen till under genomsnittet för de senaste femton åren.

- Produktion och försäljning har gått bra det senaste halvåret och vi ligger än så länge bra till i förhållande till vår budget. Men vi är avvaktande framöver. Det är störningar hos våra kunder och på materialsidan ser vi både materialbrist och kostnadsökningar, berättar Joakim Fritz, Vice VD och Affärsutvecklingschef på National i Halmstad.

Innan kriget bröt ut var investeringsplanerna klart mer offensiva och omvärldsläget får direkta effekter för de halländska företagen.

- Det är mycket som står och väger just nu, huruvida företagen vågar investera kommer vara avgörande för vart konjunkturen tar vägen. Osäkerheten kring konsekvenserna av räntehöjningar, inflation och fortsatta störningar i leveranskedjor är svåra att bedöma, konstaterar Kristian Ryberg.    

Kort om konjunkturen i Halland 

Produktion/försäljning
Nästan 5 av 10 företag i Halland har ökat sin försäljning produktion under det senaste halvåret. Främst handel, besöksnäring och restauranger som går bättre nu, men även tjänsteföretag och industri har gått starkt. Överlag är siffrorna starkare än historiskt genomsnitt.  

45 procent tror på ökad försäljning närmsta halvåret. Tjänsteföretagen är mest optimistiska. Siffrorna är i nivå med det historiska genomsnittet, men betydligt lägre än resultatet för det första kvartalet 2022.   

Investeringar
6 av 10 företag i Halland anger att deras investeringsnivå har planat ut under det senaste halvåret. Investeringstakten har trots detta legat över historiskt genomsnitt. Den bransch där flest anger att de har ökat sina investeringar är industrin. Lägst investeringstakt i byggsektorn.

De förväntade investeringarna, alltså på 6 månaders horisont, sjunker ganska rejält. Nivån ligger nu under den genomsnittliga nivån för förväntningar (2008–2022) och den relativt höga investeringstakten inom industrin bromsar rejält. Osäkerheten i omvärlden får direkta konsekvenser även för investeringarna i Halland.

Arbetskraft
I konjunkturundersökningen för det andra kvartalet visar resultatet att många företag anställt under de senaste sex månaderna. Förväntningarna på antalet anställda om 6 månader är också fortsatt stark och ligger över normala förväntansnivåer. Många företag vill fortsatt anställa och behöver fylla vakanser i verksamheterna, trots att förväntningarna på försäljning, produktion och investeringar sjunker något.  

Efterfrågan på arbetskraft har varit stark under en lång period. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät anger 6 av 10 företag i Halland att de har försökt rekrytera under det senaste halvåret.  

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Undersökningen genomfördes under perioden 26 april till 13 maj 2022. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist