Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 februari 2021

Optimismen stiger i det halländska näringslivet 

Optimismen stiger bland företagen i Halland; men konjunkturen mätt som sysselsättning, investeringar och produktion i näringslivet är fortsatt mycket låg. Det visar Svenskt Näringslivs löpande konjunkturundersökning ”Företagarpanelen” med svar från 203 halländska företag. 

De senaste resultaten från Företagarpanelen i Halland visar på en ökad framtidsoptimism, om än från låga nivåer. En framtidsoptimism som sannolikt bygger på att vaccinationsprogrammet håller vad som är lovat. Foto: Mostphotos

Drygt 4 av 10 företagen i Halland kämpar fortsatt med en vikande försäljning. I undersökningen anger nu 42 procent av företagen i länet att de har en lägre försäljning eller produktion jämfört med för ett halvår sedan. Detta trots att konjunkturläget redan då var på låga nivåer. För 35 procent av företagen är läget oförändrat medan 23 procent istället kunnat ökat sin produktion och försäljning.   


När det gäller såväl investeringar som antalet anställda har många halländska företag fått dra i handbromsen. En stor andel har nu fått sänka investeringstakten och göra sig av med personal jämfört med för ett halvår sedan.  


— Det står klart att krisen för företagen är långt ifrån över, även om fortsatt finns stora skillnader mellan branscher. Undersökningen visar att läget för företag inom hotell, restaurang och upplevelser fortfarande är kritiskt. Samtidigt rullar stora delar av exempelvis industrin på ganska bra, konstaterar Kristian Ryberg, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Kristian Ryberg
Foto: Ernst Henry Photography AB

Optimismen stiger bland företagen 

Trots konjunkturläget så ökar företagens optimism inför framtiden, jämfört med motsvarande undersökning för det fjärde kvartalet 2020. Prognoserna för försäljning, produktion, investeringar och anställningsplaner det kommande halvåret ser nu betydligt ljusare ut. Bland Hallands företag tror 5 av 10 på en ökad försäljning nästan 3 av 10 på såväl ökade investeringar som fler anställda om sex månader.  


— Den ökade framtidstron och optimismen bygger sannolikt på att vaccinationsprogrammet håller vad som är lovat och att restriktionerna då successivt kan lyftas. Därför är det extremt viktigt, även för näringslivet och arbetstillfällen, att Sverige inte halkar efter på detta område, konstaterar Kristian Ryberg.  


— För att framtidsoptimismen också ska kunna omvandlas till verklighet är hanteringen av de olika nationella krisstöd som företag kunnat söka helt avgörande. Här får vi fortsatt många frustrerade signaler från våra medlemsföretag, konstaterar Kristian Ryberg.  

Fortsatta likviditetsproblem för många företag

I undersökningen anger 3 av 10 företag att det fortsatt har likviditetsproblem och mer än hälften av dessa klarar sig inte mer än ett halvår, utan kraftigare stödåtgärder. Av de som ansökt om krisstöd är dessutom drygt 2 av 10 missnöjda med både utformningen av ansökningsprocessen och tiden till utbetalning. Vilket fortsatt får stora konsekvenser. 

Myndigheterna måste ta signalerna om likviditetsproblem på allvar


— De medel som betalats ut har varit helt avgörande för många företag. Men, just nu går det på tok för långsamt från ansökan till utbetalning. Myndigheterna måste ta signalerna om likviditetsproblem på allvar. Pengar måste ut nu om de ska få någon effekt och kunna rädda de halländska jobb och företag som fortsatt står på spel, avslutar Kristian Ryberg.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt svarade 203 företag (39% svarsfrekvens) på undersökningen för det första kvartalet 2021, under perioden 19 januari till 5 februari. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist