Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET14 april 2021

Pandemilagen i Halland, vad gäller?

Under ett dialogmöte fick våra medlemsföretagare möjlighet att ta del av, och ställa frågor kring, Länsstyrelsens senaste information om pandemilagen. Vilka restriktioner gäller, hur går tillsynen till och hur kan du som företagare hitta rätt information? Här finner du det viktigaste. 

Den tillfälliga covid-19-lagen gäller t o m januari 2022 och Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att den efterlevs. Foto: ENJOYMOST

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Den innebär att vissa verksamheter som inte omfattas av annan smittskyddslagstiftning kan stängas eller begränsas. Nya restriktioner träder i kraft löpande och Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att de efterlevs. Regeringen har nyligen aviserat en förlängning av lagen till att gälla t o m januari 2022.

Från Länsstyrelsen Halland medverkade Brittis Benzler, landshövding, Emma Lundström & Patrik Ekheimer, funktionschefer på tillsynsfunktionen, samt Idakarin Bladh, länsjurist. Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv Halland, modererade mötet. 

Brittis Benzler, landshövding i Halland.
Foto: Länsstyrelsen Halland

Landshövdingen inledde mötet med att betona lagens syfte och vikten av att sprida information.  

— Först och främst vill jag tacka Svenskt Näringsliv för att de har bjudit in till detta informationsmöte. Lagen handlar framförallt om att minska smittspridningen och vi behöver alla hjälpas åt för att på bästa sätt lösa det. Vi från Länsstyrelsen vill att det ska vara lätt att göra rätt och vi blir alla mer effektiva om vi har fokus på det bakomliggande syftet, konstaterade Brittis Benzler, landshövding i Halland.  

Hur arbetar länsstyrelsen med tillsynsarbetet?

Tillsynen ska bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. Länsstyrelsen hämtar därför löpande in information från andra myndigheter och verksamheter om efterlevnaden i länet. Den informationen utgör tillsammans med Länsstyrelsens riskbedömning urvalet för vilka platser och verksamheter som sedan väljs ut för tillsyn. Skulle verksamheter inte genomföra de åtgärder som krävs har Länsstyrelsen verktyg att ta till. 

— Vårt primära fokus är självklart att arbeta med information och råd, som ska underlätta för verksamheterna att göra rätt, och därefter frivillig rättelse. Hittills har det fungerat mycket bra och viljan att frivilligt rätta till eventuella brister är stor. Några beslut om förelägganden eller förbud har därför inte behövts i Halland hittills, säger Patrik Ekheimer.

Sedan lagen trädde i kraft den 10 januari har man genomfört tillsyn i länets alla kommuner. Sammantaget är det en positiv bild som möter Länsstyrelsen och inga allvarligare brister har funnits. Det är tydligt att företagen vill göra rätt och snabbt rättar till de eventuella brister som upptäcks.

— Vi vill poängtera att företagare och verksamhetsutövare gör ett mycket bra arbete. Den vanligaste bristen är att man inte har tillräcklig dokumentation kring sina åtgärder, men det kan vi avhjälpa ganska snabbt, konstaterar Emma Lundström.

Vad gäller för din verksamhet? 

Under mötet presenterades de just nu aktuella föreskrifterna. Eftersom det sker snabba förändringar poängteras det dock att det är viktigt att hålla sig kontinuerligt uppdaterad. Länsstyrelsen i Halland har en samlingssida på webben med aktuell information HÄR. Där kan du även hitta frågor och svar för olika typer av verksamheter.

— Vi har levt med pandemin i drygt ett år och det har påverkat oss alla. Samtidigt förändras förutsättningarna kontinuerligt och det är viktigt att vi har kunnat ge våra medlemmar möjligheten att dela erfarenheter och ställa frågor till Länsstyrelsen, avslutar Kristian Ryberg, Regionchef Svenskt Näringsliv Halland.

Vill du veta mer?

Har du frågor om vad som gäller för din verksamhet eller önskar råd?

Allmänna frågor: halland@lansstyrelsen.se
Frågor om tillsyn enligt covid-19lagen: covid.tillsyn.halland@lansstyrelsen.se

Du hittar även Länsstyrelsens presentation nedan. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist