Tomas Jonsson

"Om valfrihet för kommuner ingår i det nya regelverk som kommer beslutas så är vi tveksamma inför att tillämpa modellen för efterhandsdebitering", säger miljöchef Tomas Jonsson.

Bräckes miljöchef vill fortsätta ta betalt i förskott

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Debitering efter utfört tillsynsarbete. Det är ett förslag som ligger hos Livsmedelsverket. Nyligen fick frågan uppmärksamhet i länet efter att en företagare riktat kritik mot hur Bräcke kommun levererar sin tillsynstjänst. "Vi är tveksamma att tillämpa modellen med efterhandsdebitering", konstaterar miljöchef Tomas Jonsson.

I slutet av november fick frågan om tillsynsdebitering uppmärksamhet i länet när Jämtlands Tidning berättade att livsmedelsföretagarna Örtagård Öst i Bräcke kommun inte hade fått tillsyn av verksamheten på fem år. Detta trots att man i förskott betalar en årlig summa. 

– Vi betalar dessa pengar varje år och det känns mer som en extra skatt. Det har blivit ett logistiskt hinder för oss, sa Bengt-Johnny Johansson på Örtagård Öst till Jämtlands Tidning.

Förhandsdebiteringen som arbetsmodell har varit en återkommande debatt och i flera av landets kommuner har efterhandsdebitering i en form som kallas Rättviksmodellen istället börjat nyttjas. Förskottsbetalning för tillsyner, som ibland inte ens utförs, slopas och ersätts med en rådgivande dialog och faktura efter genomförd tillsyn. En tydligare förståelse för vad företagaren har lagt pengar på för en bättre relation mellan företagare och kommun ses som en av modellens uppsidor.

– Det är lätt att göra företagare nöjda om det hade varit vårt enda mål, problemet är att det ibland går stick i stäv med det tillsynsarbete vi är ålagda att ansvara för, säger Tomas Jonsson som är miljöchef på Bräcke kommun.

– I grunden handlar det om att det behövs en större förståelse för att tillsyn inte handlar om en tjänst vi säljer, som jag ser det så är det dessutom tveksamt ifall Rättviksmodellen ens är förenlig med svensk lagstiftning, säger Jonsson bestämt och hänvisar till att statliga tillsynsinspektörer, enligt hans uppfattning, inte ska bistå med rådgivning på det sätt som tillämpas i Rättviksmodellen.

I dagsläget ligger en remiss med förslag från Livsmedelsverket hos Regeringen om införande av nya taxebestämmelser. Under 2020 lär beslut tas i frågan och tidigast 2021 kan taxan implementeras.

När Svenskt Näringsliv tog kontakt med livsmedelsföretaget Örtagård Östs produktionsansvarige Jan-Anders Jarebrand visade det sig dock att kommunens miljönämnd hade besökt verksamheten i inledning av år 2017.

– Dom kom föranmält och gjorde en väldigt grundlig tillsyn. Allt jobb dom gör då är dock helt irrelevant utifrån kraven som finns från våra kunder, vi måste alltid lägga resurser, i både pengar och tid på att ta hit privata tillsynsaktörer. Dels är kommunens tillsynsarbete för grund för våra kunder, dels är det ohållbart att vi inte kan garantera våra kunder att vi kommer utsättas för tillfredsställande tillsyn inom de närmaste fem åren, säger Johansson.

I tillägg till företagande inom livsmedelsbranschen så har Jan-Anders Jarebrand varit lokal representant för Jämtland i det nationella centrat för mathantverk Eldrimners, där har frågan varit uppe.

Jan-Anders Jarebrand, Örtagård Öst

Jan-Anders Jarebrand vill lyfta debatten om Bräcke kommuns tillsynstjänster mot företagare.

– Från näringslivet i länet har frågan varit uppe för diskussion länge nu. Alltfler skaffar sig också erfarenhet från externa privata tillsynsinspektörer och upplever mer valuta för pengarna där. Extra märklig är också situationen när Bräcke kommun vid några av de senaste tillsynerna har skickat inhyrd personal från Östersund, kompetensen hos dessa har varit så smal att vi misstänker att de inte ens var kommunala tjänstemän. Varför kan då inte vi som livsmedelsföretagare anlita en egen aktör som kan bistå med ett helt paket av tjänster som både tillfredsställer Livsmedelsverket och våra kunder, frågar sig Jarebrand. 

Tomas Jonsson bestrider påståendet om att andra inspektörer än kommunala tjänstemän har nyttjats.

– Detta är bara ett påstående från Jan-Anders som jag starkt motstrider, säger Jonsson.

På Bygg- och miljönämnden i Bräcke kommun är frågan inte heller lika aktuell som den sägs vara ute i näringslivet.

– Det är inte en stor fråga på Bygg- och Miljönämnden, den är sällan uppe för diskussion. Det vi ser är dock att det från näringslivet pågår ett intensivt lobbyarbete där bland andra Svenskt Näringsliv driver på frågan med bravur, säger Tomas Jonsson. 

På frågan om problematiken med att behöva köpa in ytterligare tjänster säger Jonsson:

– I dagsläget kan vi inte ta beställningar, vi vet faktiskt inte ens om det är önskvärt.

Kommer Bräcke kommun tillämpa Rättviksmodellen om Livsmedelsverket rekommenderar det?

– Om det ges valfrihet kommer vi som utgångspunkt inte att tillämpa modellen men för att ge ett säkert svar så måste jag sätta mig djupare in i vad förslaget handlar om. Det är många omkostnader runt administration som ligger utanför tillsynstillfällena, säger Jonsson.

På Örtagård Öst har man inlett ett ärende hos kommunen för att driva frågan vidare.

Jan-Anders Jarebrand upplever att det kommenteras och lovas allt mer i frågan om debitering för tillsynsarbete. Men verkligheten är en annan. Den är ett handelshinder för företagaren som inte hör hemma år 2019, anser han.

– Otydliga motprestationer för pengarna vi lägger, otydlighet i när och vad vi kan vänta oss att få och en väldig stelbenthet kring varför vi inte kan ta in externa privata aktörer för att tillfredsställa kommunens tillsynskrav, när Bräcke kommun själva hyr in andra aktörer än sina egna med låg kompetensgrad, säger Jan-Anders Jarebrand.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Jag ser hur ungdomarna växer”

SOMMARLOVSENTREPRENÖRER Det vanligaste är att gymnasieungdomar sommarjobbar på sommarlovet. Men Krokoms kommun bedriver för sjunde året i rad en verksamhet där ungdomar får möjlighet att testa på att driva ett eget företag under sommarlovet.
NYHET Publicerad:

Krisen tar inte semester

KRÖNIKA "Vi lever i ett län som präglas av företagsamhet, efter sommaren tar vi nya tag och återstartar Sverige", skriver Ola Toftegaard.
NYHET Publicerad:

Osäkra regler ledde till varsel

CORONAKRISEN "Vi kan inte bygga vår verksamhet med tron om att vi har gjort en ekonomisk besparing om det senare inte visar sig vara fallet", säger Krister Blomgren, vd för Engcon.
NYHET Publicerad:

Corona och företagsklimat viktiga uppgifter för ny näringslivschef

FÖRETAGSKLIMAT Åre-andan, den starka drivkraft som finns bland företagarna i Åre kommun, kommer att hjälpa området att komma tillbaka efter corona. Det menar den nya näringslivschefen Johan Bürger Hyllienmark. Nu när det mest akuta arbetet kring corona har lagt sig finns det också andra frågor för nya chefen att ta tag i – förbättringar av det lokala företagsklimatet till exempel.
NYHET Publicerad:

Viktigt att hjälpa hjulen att börja snurra igen

CORONAKRISEN Nyligen genomfördes Svenskt Näringslivs stämma och framtidsmöte, som på grund av rådande omständigheter för första gången skedde digitalt.  Fokus låg på hur Sverige och det svenska näringslivet ska överleva och komma tillbaka efter krisen.Vi har pratat med några företagare som deltog.
NYHET Publicerad:

Corona stoppar nöjescentrets högsäsong

CORONAKRISEN Multi Challenge i Östersund är ett av Sveriges största nöjescenter. Sommarmånaderna med början i maj brukar vara den tid när företaget får intäkter för hela året. Men som en följd av coronakrisen prövas nu hela verksamheten och företagets ekonomichef är kritisk till hur stöden har utformats. 
NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme i länet

FÖRETAGSKLIMAT Idag publicerar Svenskt Näringsliv den årliga attitydundersökningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Den visar att företagarna i Bergs kommun är mest nöjda med företagsklimatet 2020 jämfört med länets övriga kommuner.
NYHET Publicerad:

Seger för brukanderätten

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt industriföretag masstillverkar skyddsvisir

CORONAKRISEN Lindevalls Industri AB i Östersund har under coronakrisen snabbt ställt om sin verksamhet. Nu tillverkar företaget omkring 1 500 skyddsvisir om dagen och efterfrågan är stor.
NYHET Publicerad:

Dramatisk svår situation för jämtländska företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. "Siffrorna för Jämtlands län är ytterst allvarliga. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet och de oerhörda konsekvenser det skulle innebära för länet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.
NYHET Publicerad:

Engelska skolan i startblocket – stort intresse för lärartjänster

FRISKOLA I augusti slår Internationella Engelska Skolan, IES, upp dörrarna i Östersund. Elva klasser drar igång, från förskoleklass till sjuan. Rektor Mika Reunanen är ny i sin roll men säger att kontakterna med Östersunds kommun varit välkomnande – på tvärs med den debatt som ibland förekommit i medierna.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i Jämtland 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Jämtland. Bara 14 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 56 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Sandra Lundqvist tar över ratten som ny vd för Taxi Östersund

PÅ NY POST Hon har en bred bakgrund inom affärsutveckling och ledarskap, både i regionala och internationella bolag. I slutet av april tar Sandra Lundqvist över som vd i ett anrikt Östersundsföretag – samtidigt som bolaget skakas av corona och det råder stor osäkerhet om framtiden.
NYHET Publicerad:

Allt tunnare orderbok för Åre Produktion

CORONAKRISEN Åre Produktion är vana vid att ha en fulltecknad orderbok för 6-8 veckor framåt. Nu är den nere på 2-3 veckor och framtiden är oviss till följd av coronakrisen. De åtgärder som hittills vidtagits av regeringen har inte lugnat bolagets vd.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera jämtländska kommuner

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.