Tomas Jonsson

"Om valfrihet för kommuner ingår i det nya regelverk som kommer beslutas så är vi tveksamma inför att tillämpa modellen för efterhandsdebitering", säger miljöchef Tomas Jonsson.

Bräckes miljöchef vill fortsätta ta betalt i förskott

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Debitering efter utfört tillsynsarbete. Det är ett förslag som ligger hos Livsmedelsverket. Nyligen fick frågan uppmärksamhet i länet efter att en företagare riktat kritik mot hur Bräcke kommun levererar sin tillsynstjänst. "Vi är tveksamma att tillämpa modellen med efterhandsdebitering", konstaterar miljöchef Tomas Jonsson.

I slutet av november fick frågan om tillsynsdebitering uppmärksamhet i länet när Jämtlands Tidning berättade att livsmedelsföretagarna Örtagård Öst i Bräcke kommun inte hade fått tillsyn av verksamheten på fem år. Detta trots att man i förskott betalar en årlig summa. 

– Vi betalar dessa pengar varje år och det känns mer som en extra skatt. Det har blivit ett logistiskt hinder för oss, sa Bengt-Johnny Johansson på Örtagård Öst till Jämtlands Tidning.

Förhandsdebiteringen som arbetsmodell har varit en återkommande debatt och i flera av landets kommuner har efterhandsdebitering i en form som kallas Rättviksmodellen istället börjat nyttjas. Förskottsbetalning för tillsyner, som ibland inte ens utförs, slopas och ersätts med en rådgivande dialog och faktura efter genomförd tillsyn. En tydligare förståelse för vad företagaren har lagt pengar på för en bättre relation mellan företagare och kommun ses som en av modellens uppsidor.

– Det är lätt att göra företagare nöjda om det hade varit vårt enda mål, problemet är att det ibland går stick i stäv med det tillsynsarbete vi är ålagda att ansvara för, säger Tomas Jonsson som är miljöchef på Bräcke kommun.

– I grunden handlar det om att det behövs en större förståelse för att tillsyn inte handlar om en tjänst vi säljer, som jag ser det så är det dessutom tveksamt ifall Rättviksmodellen ens är förenlig med svensk lagstiftning, säger Jonsson bestämt och hänvisar till att statliga tillsynsinspektörer, enligt hans uppfattning, inte ska bistå med rådgivning på det sätt som tillämpas i Rättviksmodellen.

I dagsläget ligger en remiss med förslag från Livsmedelsverket hos Regeringen om införande av nya taxebestämmelser. Under 2020 lär beslut tas i frågan och tidigast 2021 kan taxan implementeras.

När Svenskt Näringsliv tog kontakt med livsmedelsföretaget Örtagård Östs produktionsansvarige Jan-Anders Jarebrand visade det sig dock att kommunens miljönämnd hade besökt verksamheten i inledning av år 2017.

– Dom kom föranmält och gjorde en väldigt grundlig tillsyn. Allt jobb dom gör då är dock helt irrelevant utifrån kraven som finns från våra kunder, vi måste alltid lägga resurser, i både pengar och tid på att ta hit privata tillsynsaktörer. Dels är kommunens tillsynsarbete för grund för våra kunder, dels är det ohållbart att vi inte kan garantera våra kunder att vi kommer utsättas för tillfredsställande tillsyn inom de närmaste fem åren, säger Johansson.

I tillägg till företagande inom livsmedelsbranschen så har Jan-Anders Jarebrand varit lokal representant för Jämtland i det nationella centrat för mathantverk Eldrimners, där har frågan varit uppe.

Jan-Anders Jarebrand, Örtagård Öst

Jan-Anders Jarebrand vill lyfta debatten om Bräcke kommuns tillsynstjänster mot företagare.

– Från näringslivet i länet har frågan varit uppe för diskussion länge nu. Alltfler skaffar sig också erfarenhet från externa privata tillsynsinspektörer och upplever mer valuta för pengarna där. Extra märklig är också situationen när Bräcke kommun vid några av de senaste tillsynerna har skickat inhyrd personal från Östersund, kompetensen hos dessa har varit så smal att vi misstänker att de inte ens var kommunala tjänstemän. Varför kan då inte vi som livsmedelsföretagare anlita en egen aktör som kan bistå med ett helt paket av tjänster som både tillfredsställer Livsmedelsverket och våra kunder, frågar sig Jarebrand. 

Tomas Jonsson bestrider påståendet om att andra inspektörer än kommunala tjänstemän har nyttjats.

– Detta är bara ett påstående från Jan-Anders som jag starkt motstrider, säger Jonsson.

På Bygg- och miljönämnden i Bräcke kommun är frågan inte heller lika aktuell som den sägs vara ute i näringslivet.

– Det är inte en stor fråga på Bygg- och Miljönämnden, den är sällan uppe för diskussion. Det vi ser är dock att det från näringslivet pågår ett intensivt lobbyarbete där bland andra Svenskt Näringsliv driver på frågan med bravur, säger Tomas Jonsson. 

På frågan om problematiken med att behöva köpa in ytterligare tjänster säger Jonsson:

– I dagsläget kan vi inte ta beställningar, vi vet faktiskt inte ens om det är önskvärt.

Kommer Bräcke kommun tillämpa Rättviksmodellen om Livsmedelsverket rekommenderar det?

– Om det ges valfrihet kommer vi som utgångspunkt inte att tillämpa modellen men för att ge ett säkert svar så måste jag sätta mig djupare in i vad förslaget handlar om. Det är många omkostnader runt administration som ligger utanför tillsynstillfällena, säger Jonsson.

På Örtagård Öst har man inlett ett ärende hos kommunen för att driva frågan vidare.

Jan-Anders Jarebrand upplever att det kommenteras och lovas allt mer i frågan om debitering för tillsynsarbete. Men verkligheten är en annan. Den är ett handelshinder för företagaren som inte hör hemma år 2019, anser han.

– Otydliga motprestationer för pengarna vi lägger, otydlighet i när och vad vi kan vänta oss att få och en väldig stelbenthet kring varför vi inte kan ta in externa privata aktörer för att tillfredsställa kommunens tillsynskrav, när Bräcke kommun själva hyr in andra aktörer än sina egna med låg kompetensgrad, säger Jan-Anders Jarebrand.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera jämtländska kommuner

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Alla vinner på bättre upphandlingar

UPPHANDLING Varje år upphandlas varor och tjänster för cirka 700 miljarder kronor i Sverige och totalt annonseras årligen 18 000 upphandlingar. Svenskt Näringsliv bjöd in till ett lunchseminarium med syfte att fortbilda företagare och upphandlare om hur en bra upphandling ska gå till.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt skogsföretag har tuff konkurrens från kommun

OSUND KONKURRENS Skellefteå kommuns bolag Solkraft har anmälts till Konkurrensverket för att det säljer ved till underpris. Detta dumpar priserna och bidrar till en osund konkurrens, vilket slår särskilt hårt mot Qvarnsjö Skogstjänster i Jämtland.
NYHET Publicerad:

Många kommuner saknar fortfarande valfrihet

VÄLFÄRD Lagen om valfrihet har nu funnits i över tio år. Denna frihetsreform har gett människor möjligheten att själva påverka sin vård och omsorg och den har gett medarbetare i vården och omsorgen fler arbetsgivare att välja mellan. Detta är värt att fira, men fortfarande finns mycket kvar att göra. I Jämtlands län finns valfrihet i knappt hälften av länets kommuner.
NYHET Publicerad:

Krokom deltar i utvecklingsprogram för att stärka sitt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Krokom är en av elva kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram under 2020. Fokus ligger på ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning. Målet är att förbättra det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Högre kompetens när Berg och Härjedalen slog ihop verksamheter

SAMORDNINGSVINSTER I början av 2019 beslutade kommunerna Berg och Härjedalen att slå ihop verksamheterna miljö och bygg samt vatten och avfall. Nu är de nya organisationerna på plats och några samordningsvinster är förbättrad kompetensförsörjning, ökad tillgänglighet och effektivitet.
NYHET Publicerad:

Bra glid för Hillebergs nya fjällpulkor

NY PRODUKT Tälttillverkaren Hilleberg ligger bakom Jemtlander – en nyutvecklad kollektion fjällpulkor som lanserades i mitten av december. Trion bakom projektet, Bo Hilleberg, Lennart Mörtsell och Rolf Hilleberg, är nöjda med sin nya pulka.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Länsstyrelsen uppmanar företagare till dialog

FÖRETAGSKLIMAT Långa beslutstider, egna agendor och myndighetsaktivism – det är upplevelser företagare i länet har i sina kontakter med länsstyrelsen, visar en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort. "Vi mäter löpande handläggningstiderna för att se var vi har våra svaga punkter och hur vi kan förbättra vårt arbetssätt", säger Susanna Löfgren, länsråd på länsstyrelsen i Jämtland.
NYHET Publicerad:

Växtkraft med ved när familjeföretaget satsar för framtiden

TILLVÄXT Dahlbergs Skogsvård drivs sedan flera år av familjen Dahlberg i Aspås och har hittills främst sysslat med röjning av kraftledningsgator. Nu utökar de verksamheten och investerar i en toppmodern vedfabrik för att producera brasved i stor skala. Och utvecklingsplanerna stannar inte där.
NYHET Publicerad:

Gällöborna gillar sin privata tandvårdsklinik

VÄLFÄRD När regionen beslutade att lägga ner folktandvården i Gällö valde några av medarbetarna att ta över verksamheten. Redan första året vändes underskott till plusresultat och nyligen fick Gällökliniken en utmärkelse för sin fina service. "Våra patienter är våra bästa medarbetare och att de har röstat fram oss betyder jättemycket", säger Lisa Skylare, vd och tandläkare.
NYHET Publicerad:

Frösö Park Hotels senaste investering ska föra gästerna samman

BESÖKSNÄRINGEN MoHo är arbetsnamnet för Frösö Park Hotels nya satsning. Ett tidigare logemente byggs om för att möta behovet hos besöksnäringens snabbast växande kundsegment. ”Framtidens lyx handlar inte om perfekt tillrättalagda sviter, det kommer istället handla om gemenskap och upptäckarglädje”, säger nya vd:n Jacob Dahlberg.
NYHET Publicerad:

Härjedalens kommun erkänner upphandlingsfel

UPPHANDLING Härjedalens kommun ställs inför rätta sedan Konkurrensverket bedömer att kommunen inte har följt regelverket i samband med upphandlingar värda 3,5 miljoner kronor. Kommunens tjänstemän erkänner att man har förhandlat utanför ramavtalet och accepterar följderna av en eventuell dom.
NYHET Publicerad:

Trangia i Trångsviken fortsätter växa

FRAMGÅNGRIKT FÖRETAGANDE November 2019 var en ny rekordmånad för friluftskökstillverkaren i Jämtland och de maskininvesteringar och nyanställningar Trangia gjort under 2019 är fortsatt välinvesterade pengar. Företaget som gjorde sitt första spritkök 1951 är i allra högsta en pågående framgångssaga, såväl i Sverige som Japan, och belönades nyligen med ett regionalt företagarpris.
NYHET Publicerad:

Stefan Ax lärarhjärta bultar för UF

ENTREPRENÖRSKAP Ung Företagsamhet är det perfekta sättet att lära ut företagande, om du frågar Stefan Ax. Han är lärare på Jämtlands Gymnasium Wargentin i Östersund och har peppat många årskullar UF-företagare att förverkliga sina idéer.
NYHET Publicerad:

Bräckes miljöchef vill fortsätta ta betalt i förskott

FÖRETAGSKLIMAT Debitering efter utfört tillsynsarbete. Det är ett förslag som ligger hos Livsmedelsverket. Nyligen fick frågan uppmärksamhet i länet efter att en företagare riktat kritik mot hur Bräcke kommun levererar sin tillsynstjänst. "Vi är tveksamma att tillämpa modellen med efterhandsdebitering", konstaterar miljöchef Tomas Jonsson.
NYHET Publicerad:

Nu kan företagare utmana Bräcke kommun

FÖRETAGSKLIMAT Bräcke kommun inför utmaningsrätt som en del i arbetet för att stimulera företagandet i kommunen. Utmaningsrätt innebär att en entreprenör kan utmana kommunen att bedriva kommunal verksamhet på ett bättre sätt, både utifrån kostnader och kvalitet.