”Det blev en aha-upplevelse hur mycket välfärd ett företag skapar”

NYHET Publicerad

VÄLFÄRDSSKAPARE ”Tankar från företagare” heter en föreläsning som Svenskt Näringsliv just nu genomför på flera av landets gymnasieskolor. I tisdags var det dags för eleverna på Wargentinskolan i Östersund och det var Katarina Magnusson, företagare och ägare till café och restaurangföretagen Tages och Edenbos i Östersund som berättade om sitt liv som företagare.

Två gymnasieelever som lyssnat till företagare
Foto: Karin Bångman

Linn Edström och Selma Mårtensson elever vid Wargentinskolan imponerades av siffrorna om hur mycket välfärd ett företag skapar.

Företagaren Katarina Magnusson berättar om företagslivet

Företagaren Katarina Magnusson berättar om företagslivet på Wargentinskolan i Östersund.

Foto: Karin Bångman

– Det som var nytt för oss var hur mycket pengar ett företag ger till välfärdssektorn. Att ett förhållandevis litet café och restaurangföretag bidrar med över fem miljoner kronor i skatt varje år och då är inte momsen inräknad. Det var en aha-upplevelse. Det har vi inte tänkt på förut hur betydelsefulla företag är för välfärden, säger Selma Mårtensson och Linn Edström som är elever på Wargentin.

Flera av de elever som lyssnade på Katarina Magnusson är UF-företagare, knutna till Ung Företagsamhet.

– Nu när vi själva drivit företag så har vi fått en helt annan förståelse för hur mycket hårt arbete det är att vara företagare. Det tar tid och kraft och det är inte lätt att tjäna pengar. Det krävs mycket engagemang, säger Maria Kull som är marknadsansvarig för UF-företaget Travel Tag som blev årets UF-företag i Jämtlands län.

Eleverna fick på post-it-lappar ge sin uppfattning om vad en företagare är. Svaren var varierande, en företagare var alltifrån snål, stressad till drivande, risktagande och kreativ.

– Många har uppfattningen att man är företagare för att bli rik och tjäna pengar. Men det är felaktigt. Pengarna är bara motorn. Man måste ha med sig hjärtat och ha andra drivkrafter, säger Katarina Magnusson.

Själv blev hon företagare tillviss del av en slump. Hon tog över en liten familjerörelse som under många år fått växa successivt.

– Det är en frihet att vara företagare men det är samtidigt inte en frihet. Jag arbetar sju dagar i veckan, jag lever och andas med mitt företag. Det har också i perioder varit kantat med bekymmer, det roligaste är medarbetarna och att få coacha dessa, berättar Katarina Magnusson.

Det mest ansträngande idag är regelverken som är politiskt styrda. Som exempel ger hon de ständiga granskningarna och kontrollerna alltifrån detaljer som hur man överlämnar kvitton till kunder och hur man hanterar varmvattenkranar. Det finns regelverk för allt, som livsmedelsföretagare ska ha kunskap om.

– Det är en enorm mängd dokumentation och regelverk att ta hänsyn till och som måste följas annars blir det böter. Samtidigt är medarbetarna människor och man måste vara ödmjuk för att det kan bli fel ibland. Här skulle det underlätta om myndigheterna förstod vilken mängd regelverk de skapat och skala ner och lita på oss företagare och våra medarbetare.

Så fick Katarina Magnusson också frågan av eleverna om det krävs utbildning för att vara företagare?

– Utbildning är bra. Själv kom jag in på ekonomprogrammet precis när jag tog över företaget. Jag är undersköterska i botten. Med företag blev det inte tid för någon ekonomutbildning och det har ju gått bra ändå. Det viktiga är att hitta något man brinner för och ha ett stort engagemang för det man gör, avslutar Katarina Magnusson.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Visioner krävs för miljön och klimatet

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, jurist och ansvarig för principiella frågor rörande miljölagstiftning hos Svenskt Näringsliv, i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Förtroendet för kommunala upphandlingar har aldrig varit lägre

UPPHANDLING Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i kommunerna. Bland annat hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunerna. Resultatet i år var nedslående - betyget har aldrig varit lägre, 2,63 på en 6-gradig skala. 
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SKATTER Coronapandemin har ställt hela vår tillvaro på ända. Sedan mitten av mars har många företag och i vissa fall hela branscher befunnit sig i fritt fall. Andra företag har drabbats genom brutna leveranskedjor, handelshinder och arbetskraft som stoppats vid gränsen. Ingen har lämnats oberörd. 
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

”Jag ser hur ungdomarna växer”

SOMMARLOVSENTREPRENÖRER Det vanligaste är att gymnasieungdomar sommarjobbar på sommarlovet. Men Krokoms kommun bedriver för sjunde året i rad en verksamhet där ungdomar får möjlighet att testa på att driva ett eget företag under sommarlovet.
NYHET Publicerad:

Krisen tar inte semester

KRÖNIKA "Vi lever i ett län som präglas av företagsamhet, efter sommaren tar vi nya tag och återstartar Sverige", skriver Ola Toftegaard.
NYHET Publicerad:

Osäkra regler ledde till varsel

CORONAKRISEN "Vi kan inte bygga vår verksamhet med tron om att vi har gjort en ekonomisk besparing om det senare inte visar sig vara fallet", säger Krister Blomgren, vd för Engcon.
NYHET Publicerad:

Corona och företagsklimat viktiga uppgifter för ny näringslivschef

FÖRETAGSKLIMAT Åre-andan, den starka drivkraft som finns bland företagarna i Åre kommun, kommer att hjälpa området att komma tillbaka efter corona. Det menar den nya näringslivschefen Johan Bürger Hyllienmark. Nu när det mest akuta arbetet kring corona har lagt sig finns det också andra frågor för nya chefen att ta tag i – förbättringar av det lokala företagsklimatet till exempel.
NYHET Publicerad:

Viktigt att hjälpa hjulen att börja snurra igen

CORONAKRISEN Nyligen genomfördes Svenskt Näringslivs stämma och framtidsmöte, som på grund av rådande omständigheter för första gången skedde digitalt.  Fokus låg på hur Sverige och det svenska näringslivet ska överleva och komma tillbaka efter krisen.Vi har pratat med några företagare som deltog.
NYHET Publicerad:

Corona stoppar nöjescentrets högsäsong

CORONAKRISEN Multi Challenge i Östersund är ett av Sveriges största nöjescenter. Sommarmånaderna med början i maj brukar vara den tid när företaget får intäkter för hela året. Men som en följd av coronakrisen prövas nu hela verksamheten och företagets ekonomichef är kritisk till hur stöden har utformats. 
NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme i länet

FÖRETAGSKLIMAT Idag publicerar Svenskt Näringsliv den årliga attitydundersökningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Den visar att företagarna i Bergs kommun är mest nöjda med företagsklimatet 2020 jämfört med länets övriga kommuner.
NYHET Publicerad:

Seger för brukanderätten

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt industriföretag masstillverkar skyddsvisir

CORONAKRISEN Lindevalls Industri AB i Östersund har under coronakrisen snabbt ställt om sin verksamhet. Nu tillverkar företaget omkring 1 500 skyddsvisir om dagen och efterfrågan är stor.
NYHET Publicerad:

Dramatisk svår situation för jämtländska företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. "Siffrorna för Jämtlands län är ytterst allvarliga. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet och de oerhörda konsekvenser det skulle innebära för länet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.
NYHET Publicerad:

Engelska skolan i startblocket – stort intresse för lärartjänster

FRISKOLA I augusti slår Internationella Engelska Skolan, IES, upp dörrarna i Östersund. Elva klasser drar igång, från förskoleklass till sjuan. Rektor Mika Reunanen är ny i sin roll men säger att kontakterna med Östersunds kommun varit välkomnande – på tvärs med den debatt som ibland förekommit i medierna.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i Jämtland 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Jämtland. Bara 14 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 56 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Sandra Lundqvist tar över ratten som ny vd för Taxi Östersund

PÅ NY POST Hon har en bred bakgrund inom affärsutveckling och ledarskap, både i regionala och internationella bolag. I slutet av april tar Sandra Lundqvist över som vd i ett anrikt Östersundsföretag – samtidigt som bolaget skakas av corona och det råder stor osäkerhet om framtiden.
NYHET Publicerad:

Allt tunnare orderbok för Åre Produktion

CORONAKRISEN Åre Produktion är vana vid att ha en fulltecknad orderbok för 6-8 veckor framåt. Nu är den nere på 2-3 veckor och framtiden är oviss till följd av coronakrisen. De åtgärder som hittills vidtagits av regeringen har inte lugnat bolagets vd.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?