Senaste artiklarna

RAPPORT — 10 juli 2023

Förstudie - Företagens kostnader för att hantera momslagstiftning

RAPPORT — 25 november 2022

Vad är fortfarande fel med GDPR? Förslag som minskar byråkratin och stärker konkurrenskraften

NYHET — 15 november 2022

”Ge oss regler som hjälper, inte stjälper”

Helene Stålbom, ägare av Stålboms konditori i Falkenberg berättar att snåriga och omfattande regelverk skapar en onödigt stor arbetsbelastning som tar tid ifrån den verkliga verksamheten.
NYHET — 10 november 2022

Så vill regeringen minska regelbördan

Regeringens höstbudget ger en tydlig signal om att man vill minska företagens regelbörda, menar Christer Östlund, expert på regelförbättring.
NYHET — 26 september 2022

Kravet på nya regeringen: Genomför förenklings­utredningen

Trots att utredningen har ett år på nacken finns det ett tydligt budskap från näringslivets håll till den kommande regeringen: Genomför förenklingsutredningens förslag.
NYHET — 27 juni 2022

Regelförenklingar kan bli verklighet om regeringen säger ja till utredning

Många lagar och regler som idag sätter ramar för företagen kan förenklas. Christer Östlund, expert inom regelförenklingar på Svenskt Näringsliv, berättar vad som krävs för att lätta på regelbördan för företagen.
NYHET — 12 oktober 2021

Dags att överväga höjd tröskel för revisionsplikt

Låga tröskelvärden för revision innebär att svenska företag får högre kostnader än jämförbara företag i konkurrentländerna. Det är hög tid att överväga att höja gränsvärdet för revisionsplikt i nivå med vad som gäller i övriga EU, skriver Sofia Bildstein-Hagberg, expert finansiell rapportering.
NYHET — 25 augusti 2021

”Rör inte 3:12-regeln” 

3:12-regeln, eller den så kallade Entreprenörsskatten, har visat sig vara ett viktigt incitament för att små och medelstora företag ska våga ta risker och utvecklas. Det visar Svenskt Näringsliv rapport från maj 2021. Anton Svensson, vd på Ewes AB i Bredaryd uttrycker stor oro för vad som händer om 3:12-regeln i dagens utformning tas bort eller försämras.
RAPPORT — 30 mars 2021

Företagens kostnader för arkivering av räkenskapsmaterial i ursprunglig form

NYHET — 21 januari 2021

Stor skillnad på kommunernas service till företagen i Stockholm

Skillnaden på kommunernas service till företagen är stor i Stockholm. Det visar Näringslivets Regelnämnd NNR:s stora granskning av regeltillämpningen i kommunerna.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist