NYHET15 november 2022

”Ge oss regler som hjälper, inte stjälper”

Under lång tid har regeringar av olika kulörer utlovat minskad regelbörda för företagen. Vissa förbättringar har skett, men de är långt från tillräckliga. Heléne Stålbom, ägare av Stålboms konditori i Falkenberg berättar att snåriga och omfattande regelverk skapar en onödigt stor arbetsbelastning som tar tid ifrån den verkliga verksamheten.

Foto: Privat & Canva
Som privatperson kan jag åka och slänga lysrör på soptippen, men som företagare måste jag ha tillstånd för att göra det.
Heléne Stålbom
Ägare av Stålboms konditori

Regelkrångel och en hög regelbörda är för många företag ett hinder för att utveckla verksamheten och som kräver ett allt för stort fokus. Arbetet med regler kostar företagen minst 200 miljarder kronor varje år och administrationen av dem uppgår till närmare 10 timmar i veckan. Detta enligt en undersökning av Svenskt Näringsliv där företagen själva fått bedöma hur stor del av arbetstiden som läggs på att hantera och efterleva olika regelverk. Medan andra länder genomfört strukturreformer som minskat regelbördan har regelkostnaderna fortsatt att öka i Sverige.

Trots politikernas uttalande ambition att vilja förbättra regelverken, ser företagare i Halland snarare att det går i motsatt riktning. Enligt Svenskt Näringslivs Företagarpanel uppger nästan hälften att det blivit krångligare de två senaste åren, och den andra hälften anser att den är lika tung.

Heléne Stålbom, ägare av Stålboms konditori i Falkenberg, menar att regelverken är allt för krångliga och att de tar fokus från både arbetet med personalen och driften och utvecklingen av den faktiska verksamheten. Helene ger exempel på den dokumentation och de riskanalyser som tillkommer med att hantera olika arbetsmaskiner i konditoriet.

- För att få använda maskinerna behövde jag göra en riskanalys som innebar 7 sidors dokumentation, per maskin. Självklart ska man dokumentera, men det kan inte behöva vara så här omfattande. Och inte nog med det, sen ska jag göra en riskanalys på riskanalysen, då kroknar man ju, var slutar det?

Heléne berättar om ytterligare ett exempel där man krånglar till det för företagaren.

- Som privatperson kan jag åka och slänga lysrör på soptippen, men som företagare måste jag ha tillstånd för att göra det. När produkter som vanliga medborgare får hantera utan några begränsningar, kräver omfattande tillstånd, dokumentation och utbildning för oss företagare blir jag frågande om varför?

Regelbördan och regelkrånglet hindrar inte bara företagens utveckling, utan även viljan att driva företag. För att vända denna utveckling krävs det förenkling av reglerna, så Sverige kan fånga upp den företagsviljan som finns ute i landet och så att de får fortsätta bidra till innovationskraft, arbetstillfällen och vår gemensamma välfärd.

- Givetvis behövs regler och tillstånd, men de måste fungera med den vardagen som vi företagare verkar i. Hade jag varit ung och startat företag idag, så hade jag tänkt om både två och tre gånger på grund av alla dessa regler, avslutar Heléne.

Skriven av: Christopher Schelander

RegelkrångelREGELFÖRENKLING.
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist