Rapport10 juli 2023

Förstudie - Företagens kostnader för att hantera momslagstiftning

Det var längesedan det gjordes en större överblick och uppskattning av företagens administrativa kostnader för att följa momsregelverket. En ny förstudie från konsultföretaget Trinovo uppskattar den årliga kostnaden till 14 miljarder kronor. Kostnaden överstiger Skatteverkets anslag med sex miljarder kronor för 2023 och motsvarar ungefär 19 200 heltidsjobb baserat på arbetskraftskostnaden 2022. Det är de allra minsta företagen (1–4 anställda) som står för nästan 50 % av kostnaden. Förstudien omfattar endast delar av momslagstiftningen så den totala kostnaden för företagen att uppfylla momsreglerna bör således vara ännu högre.

Studien är en förstudie och omfattar därför endast delar av momslagstiftningen. Fokus ligger specifikt på blandad verksamhet, där företagen hanterar transaktioner som både är momspliktiga och undantagna, samt transaktioner som påverkar avdragsrätten. Bedömningar och utredningsarbete kring ingående moms är det som företagen, inom alla storlekssegment, lägger mest tid på. Processen för att bedöma ingående moms står för 70% av de totala kostnaderna, motsvarande nästan 10 miljarder kr. Det kan exempelvis handla om utredning avseende avdragsrätt helt eller delvis inom; lokalhyra, importmoms, undantagna transaktioner, kundförluster, personalbilar, begagnade varor m.m. Avdragsrätt är en av momssystemets grundpelare för att syften och ändamål ska upprätthållas samt för att momsen inte ska fastna som en kostnad hos företagen.

Det finns många möjliga momsreformer att genomföra för att reducera tiden det krävs för att tolka regelverket. Minskad komplexitet bör vara prioriterat och såväl Tidöavtalet som regeringsförklaringen påtalar att insatser för lägre administrativa kostnader behövs. Även den nyss tillsatta produktivitetskommissionens direktiv pekar på att regelbördan för företagen inte får vara för betungande.

Hörsamma företagens behov av lättare och enklare momsregler. Det skapar utrymme att fokusera på mer produktiva aktiviteter som främjar tillväxt och konkurrenskraft.

En ny förstudie från konsultföretaget Trinovo uppskattar den årliga kostnaden till 14 miljarder kronor. Kostnaden överstiger Skatteverkets anslag med sex miljarder kronor för 2023 och motsvarar ungefär 19 200 heltidsjobb baserat på arbetskraftskostnaden 2022. Det är de allra minsta företagen (1–4 anställda) som står för nästan 50 % av kostnaden. Förstudien omfattar endast delar av momslagstiftningen så den totala kostnaden för företagen att uppfylla momsreglerna bör således vara ännu högre.

Studien är en förstudie och omfattar därför endast delar av momslagstiftningen. Fokus ligger specifikt på blandad verksamhet, där företagen hanterar transaktioner som både är momspliktiga och undantagna, samt transaktioner som påverkar avdragsrätten. Bedömningar och utredningsarbete kring ingående moms är det som företagen, inom alla storlekssegment, lägger mest tid på. Processen för att bedöma ingående moms står för 70% av de totala kostnaderna, motsvarande nästan 10 miljarder kr. Det kan exempelvis handla om utredning avseende avdragsrätt helt eller delvis inom; lokalhyra, importmoms, undantagna transaktioner, kundförluster, personalbilar, begagnade varor m.m. Avdragsrätt är en av momssystemets grundpelare för att syften och ändamål ska upprätthållas samt för att momsen inte ska fastna som en kostnad hos företagen.

Det finns många möjliga momsreformer att genomföra för att reducera tiden det krävs för att tolka regelverket. Minskad komplexitet bör vara prioriterat och såväl Tidöavtalet som regeringsförklaringen påtalar att insatser för lägre administrativa kostnader behövs. Även den nyss tillsatta produktivitetskommissionens direktiv pekar på att regelbördan för företagen inte får vara för betungande.

Hörsamma företagens behov av lättare och enklare momsregler. Det skapar utrymme att fokusera på mer produktiva aktiviteter som främjar tillväxt och konkurrenskraft.

Lyssna på det senaste avsnittet av podden Skattefrågan där Christian Rutz från konsultföretaget Trinovo, som gjort undersökningen, och Svenskt Näringslivs ekonom Oscar Brissle, berättar om vad det är som gör momsen så krånglig och kostnadskrävande.

Skriven avAnna Sandberg NilssonOscar BrissleTrinovo Consulting
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist