NYHET26 september 2022

Kravet på nya regeringen: Genomför förenklings­utredningen

Trots att utredningen har ett år på nacken finns det ett tydligt budskap från näringslivets håll till den kommande regeringen: Genomför förenklingsutredningens förslag.

Ulf KristerssonFoto: Fredrik Sandberg / TT

Regelbördan kostar företagen minst 200 miljarder kronor varje år, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. Förra året presenterades den så kallade Förenklingsutredningen där hela regelgivningsprocessen ses över.

– Förslaget innefattar bland annat att förbättra konsekvensanalyserna innan ny lagstiftning beslutas och möjligheter att kunna justera i regelverk som skapar onödigt krångel, säger Christer Östlund, expert på regelförbättring på Svenskt Näringsliv.

Dessutom finns förslag om att Regelrådet ska kunna skicka tillbaka bristfälliga konsekvensutredningen och kräva kompletteringar innan ett lagstiftningsärende kan gå vidare.

– Innan en ny regel träder i kraft bör det beslutas om en tidpunkt då regelns effekter ska utvärderas. Därför bör man införa principen om en så kallad solnedgångsklausuler, det vill säga om inte en utvärdering görs eller om utvärderingen visar att kostnaderna för regel överstiger nyttorna ska den justeras eller tas bort.

Christer Östlund, expert på regelförbättring på Svenskt Näringsliv.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Förenklingsutredningen innefattar även förslag om att undvika att Sverige på nationell nivå lägger till bestämmelser i sin nationella lagstiftning som går längre än vad som krävs vid ett införlivande av ett EU-direktiv. Fenomenet kallas ofta för ”Gold plating”.

– Där föreslås att man inför en fast struktur för beredningsgrupper så att näringslivets aktörer kommer in tidigare i lagstiftningsprocessen och kan lämna synpunkter. Dessutom bör EU-direktiv som huvudregel implementeras på miniminivå. Om den svenska regeringen vill göra ett avsteg måste det tydligt motiveras och konsekvenserna utredas.

Trots att utredningen har ett år på nacken finns det ett tydligt budskap från näringslivets håll till den kommande regeringen: Genomför förenklingsutredningens förslag.

– Skulle man få den nya regelprocessen på plats så skulle vi kunna vända den negativa trend som vi haft i Sverige under de senaste åren där regelkostnaderna har ökat varje år och på sikt få minskade regelkostnader för företagen.

Christer Östlund menar att i ett större perspektiv skulle det innebära att de svenska företagen skulle kunna lägga mer kraft och resurser på sina verksamheter i stället för att behöva hantera krångliga regelverk.

– De svenska företag som konkurrerar på en global marknad skulle få en starkare konkurrenskraft. Idag får svenska företag bära regelbördor som inte har sin motsvarighet i andra länder.

RegelförbättringREGELFÖRENKLING.
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist