NYHET27 juni 2022

Regelförenklingar kan bli verklighet om regeringen säger ja till utredning

Många lagar och regler som idag sätter ramar för företagen kan förenklas. Christer Östlund jobbar som jurist och expert inom regelförenklingar på Svenskt Näringsliv. Han berättar att det enligt företagen är inom skatte- och redovisningsområdet samt inom arbetsmarknadsområdet som de mest arbets- och kostnadskrävande regelverken finns. Även miljöbalken är en stor utmaning för företagen.

Christer Östlund  menar att nu måste politiken prioritera regelförenklingar i mycket högre utsträckning än tidigare. Framför allt gällande miljötillstånd. ”Klarar vi inte av det så kommer vi inte klara av omställningen till fossiloberoende som sker brett inom näringslivet”.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Enligt den färska rapporten ”Lätta på regelbördan” kan man tolka innehållet som att det inte gått mycket framåt på sistone?
Det är korrekt, utvecklingen har snarast gått i fel riktning under de senaste 10 till 15 åren. Regelförenklingar har helt enkelt inte varit en prioriterad fråga hos politikerna. Under andra halvan av 00-talet gick utvecklingen i rätt riktning och vi lyckades sänka de totala kostnaderna för företagen i Sverige. Därefter har de gradvis ökat år från år.

I jämförelse med andra EU-länder, hur ligger Sverige till?
– Här tappar vi mark. Andra jämförbara länder gör bra saker och har ett framåtlutande arbete som vi i Sverige saknar. Det är bekymmersamt då vi är ett sådant exportberoende land. Fortsätter vi lägga på kostnader för företagen och onödigt krångel som inte har motsvarighet i de länder vi konkurrerar med så tappar vi konkurrenskraft. Ett konkret exempel är när vi vid EU-lagstiftning ofta väljer att avvika från miniminivån. Istället väljer vi att lägga på ytterligare krav, viket resulterar i överimplementering. Det här är tvärt emot exempelvis Danmark, som minimerar företagens krångel genom att acceptera den satta miniminivån.

Vad har hänt inom regelförenklings-området senaste året?
– Under det senaste året har en utredning tagits fram som nu ligger på regeringens bord. Där finns förslag till förändringar som, om de genomförs, skulle innebära en markant positiv förändring. Utredningen går hand i hand med det förslag till ny regelprocess vi på Svenskt Näringsliv har tagit fram.

Vad innehåller utredningen som gör att den är så positiv?
– Den innehåller tre olika steg där varje steg är lika viktigt. Alla tre stegen måste tas med om vi ska få den bästa förändringen vi kan tänka oss.

Kortfattat innebär de tre stegen följande:

  1. 1.
    Beslutsunderlagen måste bli bättre. När vi beslutar om nya regler och lagar måste vi se till att vi i förväg vet vilka konsekvenser de kommer få för företagen.
  2. 2.
    Utveckla befintligt regelverk. Vi måste skapa möjligheter att korrigera lagar och regler när vi märker att något blivit krångligare eller kostar mer än vi avsett. Detta finns inom EU och är inga konstigheter att införa.
  3. 3.
    Sätt tidsram och utvärdera regler och lagar. Det bör redan när en lag eller regel införs finnas en bestämd tidpunkt för när den ska utvärderas. Både om den nått sitt syfte och om det är värt priset.

I varje steg finns naturligtvis flera olika åtgärder, men det här är i grova drag.

Förutom utredningen, har det skett något annat positivt för företagen?
– En konkret förändring som skett är efterhandsdebiteringen som kommuner börjat införa. Det vill säga att kommunen ska skicka fakturor efter genomfört besök, inte före. Det är något vi kämpat för under lång tid och nu har vi det på plats för livsmedelskontroller.

Om du personligen skulle välja en lag som du anser att det är bråttom att förändra, vilken är det?
– Det är miljöbalken och miljötillstånden. Det måste bli enklare, snabbare och billigare att få miljötillstånd i Sverige. Klarar vi inte av det så kommer vi inte klara av omställningen till fossiloberoende som sker brett inom näringslivet.

Vad gör Christer Östlund i sommar?
– Förutom en semester med familjen då jag ska njuta av sommarsverige i skogen och vid badstranden så ska jag ladda inför kommande val i höst. När den nya regeringen tillträder är hela mitt fokus inriktat på att få förslaget till ny regelprocess implementerad.

REGELFÖRENKLING.
Skriven avMarlene Ström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist