NYHET25 augusti 2021

”Rör inte 3:12-regeln” 

3:12-regeln, eller den så kallade Entreprenörsskatten, har visat sig vara ett viktigt incitament för att små och medelstora företag ska våga ta risker och utvecklas. Det visar Svenskt Näringsliv rapport från maj 2021. Anton Svensson, vd på Ewes AB i Bredaryd uttrycker stor oro för vad som händer om 3:12-regeln i dagens utformning tas bort eller försämras. 

”Döda inte företagarandan och entusiasmen! Det gör man om man tar bort 3:12-regeln. Då försvinner belöningen för de risker jag tar som företagare.”

Anton Svensson, vd på Ewes AB i Bredaryd
Foto: Privat

Ewes är ett industriföretag inom Teknikföretagen och har idag 120 anställda inom koncernen, varav 65 av dem i Bredaryd. De tillhör en bransch som historiskt sett haft mycket svårt att få tag på rätt kompetens. Få, eller inga, statliga utbildningar finns idag som täcker de behov stålindustrin har. Istället är företagen själva den största utbildningsaktören och bär i många fall hela kostnaden – och den ekonomiska risken – för utbildningen. Anton Svensson ser inget problem med att fortsätta driva utbildningen själv, det gör att de som företag kan anpassa kompetensen för sina behov, men är kritisk till att de får bära hela kostnaden – och risken – själv, när staten betalar för många andra branschers utbildningar.  

– Det hade varit jättetrevligt med ett samhälle som kunnat ge mig maskinställare, men det kommer aldrig ske. Men om jag ska bära den kostnaden själv måste jag få tillbaka något. 

Bonusprogram för bättre kompetensförsörjning 

Anton Svensson efterfrågar möjligheten till skattesubventionerade incitaments- och bonusprogram för sina medarbetare. Det skulle hjälpa till att attrahera dem att stanna inom företaget och branschen, och också avgöra vilka som bör satsas mer på samtidigt som företaget får lite plåster på såren för de risker de tar vid en anställning.

 – Det tar mig i genomsnitt två år innan jag kan se om en medarbetare kan ställa en fjädermaskin eller inte. Då pratar vi miljoner i investering i en medarbetare. Hade jag kunnat bygga ett bonussystem som var skattemässigt fördelaktigt för både bolag och medarbetare hade jag kunnat driva mitt företag på ett annat sätt. Då hade de som gör det lilla extra fått något tillbaka. Att hitta sätt att attrahera arbetskraften kan inte bara innebära en månadslön. 

Krav på regelförenklingar 

Under pandemin har kravet på regelförenklingar aktualiserats ytterligare: många företag har utnyttjat de olika stödprogram staten erbjudit, men nu kommer kritik kring krångliga rapporteringar och osäkerhet kring regler. Anton Svensson håller med och är mycket kritisk till att olika myndigheter inte kan samköra sina register idag. Istället behöver de som företag rapportera in samma uppgifter till olika myndighet både två och tre gånger. Något som tar dyrbar tid – och stora pengar – från företaget.  

– Vi har en värdefull arbetskår som inte ska syssla med statistikrapportering till olika myndigheter, vi ska jobba med att utvecklas, säger Anton Svensson. 

Regelförenklingar är en viktig komponent för att svenska företag ska kunna växa, inte minst efter pandemin. Företagen måste få jobba med att växa och utvecklas, inte lägga värdefulla resurser på onödig administration. 

Text: Magdalena Carlén 

3:12-reglerLokalt FöretagsklimatREGELFÖRENKLING.Kompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist