Entreprenören blir samhällsbyggare i den nya stadskärnan

NYHET Publicerad

FÖRETAGANDE Bilden av företagaren har ändrats mycket de senaste åren; från en gniden Joakim von Anka med pengar som enda drivkraft till en samhällets stöttepelare som skapar arbetstillfällen och utveckling. Det menar Manne Mosten, mångårig entreprenör som idag driver bland annat Café Norra Station med hållbarhet, möten och stadsutveckling som ledstjärna i verksamheten.

Manne Mosten Norra Station i Östersund

Entreprenören Manne Mosten samverkar med andra företagare för utveckling av mötesplatsen Norra Station i Östersund.

– Norra Station är ett samarbete där mitt företag, kommunikationsbyrån Grand North, kaffe och chokladbutiken Telogott och Jämtlands konstföreningen tillsammans skapar ett kreativt klimat för att utveckla dels våra egna verksamheter, dels bidra till något större, säger Manne Mosten.

Det större syftet handlar bland annat om att vara med och utveckla stadskärnan i Östersund genom att levandegöra den gamla innegården där Norra station ligger. Ambitionen är att Norra Station ska vara en folklig mötesplats som skapar liv och bidrar till att göra Östersund attraktivt.

– Svenska städer i mellanklass är sårbara utifrån den handelsförändring som sker. Samtidigt är staden som mötesplats viktig. Det är här människor med olika bakgrund och från olika kulturer möts och det är här nya idéer till utveckling skapas, säger Manne Mosten.

Hans stora intresse är mat och hållbarhet. Innan Norra Station invigdes i december 2018 drev han caféet på Bilbolaget i 15 år. Där, precis som på Norra station, består hans meny av lokalproducerad mat. Han samarbetar med fjorton mathantverkare i närområdet som levererar bland annat kött, potatis, bär och bröd. Att jobba med lokal mat är självklart för honom, det är hållbart ur flera perspektiv - det är gott och uppskattat av gästerna. Men det innebär också en utmaning:

­– Jag konkurrerar till exempel med de stora cafékedjorna som inte själva lagar någon mat på plats. De får färdiga paket från länder där produktionen är billigare, kvaliteten är också ofta lägre och det finns inget hållbarhetstänk.

Manne Mosten förklarar att han i motsats till dem har högre råvarukostnader eftersom han handlar lokalt och med hög kvalitet och att han behöver lägga många arbetstimmar på att tillaga maten.

– I Sverige är det väldigt kostsamt att ha personal och om det inte vore för att jag har fler medarbetare med nystartslön skulle det inte funka. Jag kan helt enkelt inte betala vanliga svenska löner och servera lokal mat. Den ekvationen går inte ihop, säger Manne Mosten.

Han funderar över varför det finns skatteväxling i vissa branscher, som till exempel inom bilbranschen, men inte inom livsmedelsindustrin som är så viktig för både hälsa och miljö.

– Företag som arbetar hållbart borde gynnas, inte bli straffade som jag upplever att vi blir idag. Då syftar jag främst på att löner och skatt på personal är så hög och att vi som jobbar hållbart i livsmedelsbranschen behöver extra mycket personal, säger Manne Mosten.

Andra utmaningar som han lyfter är till exempel personalliggaren, kontroller och regelverk.

– Vi har till exempel ett gigantiskt egenkontrollprogram. Det är egentligen inget jag ifrågasätter men vissa saker känns inte riktigt relevanta. Sedan är det känslan i stort med personalliggare och annat, det är som att politikerna redan bestämt att detta är en oärlig bransch och vill ha extra koll på oss, säger Manne Mosten.

Det bästa med att driva företag tycker Manne är möjligheten att förverkliga sina idéer, vara med och påverka och att göra människor glada. Den gamla bilden av företagaren som bara vill lägga pengar på hög känner han absolut inte igen sig i. Han tror att hela samhället i framtiden kommer behöva anpassa sig till de ”nya” företagarna.

– Till exempel inkubatorer och andra som ska hjälpa företag pratar väldigt mycket om att tjäna mycket pengar och växa. Men det är långt ifrån alla som har den drivkraften. Jag tror att städer och regioner som inser det och som gör det attraktivt för entreprenörer att både driva företag och bidra till samhällsnytta kommer vara vinnare. Jag tror Östersund har goda förutsättningar att lyckas, säger Manne Mosten.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme i länet

FÖRETAGSKLIMAT Idag publicerar Svenskt Näringsliv den årliga attitydundersökningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Den visar att företagarna i Bergs kommun är mest nöjda med företagsklimatet 2020 jämfört med länets övriga kommuner.
NYHET Publicerad:

Seger för brukanderätten

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt industriföretag masstillverkar skyddsvisir

CORONAKRISEN Lindevalls Industri AB i Östersund har under coronakrisen snabbt ställt om sin verksamhet. Nu tillverkar företaget omkring 1 500 skyddsvisir om dagen och efterfrågan är stor.
NYHET Publicerad:

Dramatisk svår situation för jämtländska företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. "Siffrorna för Jämtlands län är ytterst allvarliga. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet och de oerhörda konsekvenser det skulle innebära för länet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.
NYHET Publicerad:

Engelska skolan i startblocket – stort intresse för lärartjänster

FRISKOLA I augusti slår Internationella Engelska Skolan, IES, upp dörrarna i Östersund. Elva klasser drar igång, från förskoleklass till sjuan. Rektor Mika Reunanen är ny i sin roll men säger att kontakterna med Östersunds kommun varit välkomnande – på tvärs med den debatt som ibland förekommit i medierna.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i Jämtland 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Jämtland. Bara 14 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 56 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Sandra Lundqvist tar över ratten som ny vd för Taxi Östersund

PÅ NY POST Hon har en bred bakgrund inom affärsutveckling och ledarskap, både i regionala och internationella bolag. I slutet av april tar Sandra Lundqvist över som vd i ett anrikt Östersundsföretag – samtidigt som bolaget skakas av corona och det råder stor osäkerhet om framtiden.
NYHET Publicerad:

Allt tunnare orderbok för Åre Produktion

CORONAKRISEN Åre Produktion är vana vid att ha en fulltecknad orderbok för 6-8 veckor framåt. Nu är den nere på 2-3 veckor och framtiden är oviss till följd av coronakrisen. De åtgärder som hittills vidtagits av regeringen har inte lugnat bolagets vd.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera jämtländska kommuner

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Alla vinner på bättre upphandlingar

UPPHANDLING Varje år upphandlas varor och tjänster för cirka 700 miljarder kronor i Sverige och totalt annonseras årligen 18 000 upphandlingar. Svenskt Näringsliv bjöd in till ett lunchseminarium med syfte att fortbilda företagare och upphandlare om hur en bra upphandling ska gå till.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt skogsföretag har tuff konkurrens från kommun

OSUND KONKURRENS Skellefteå kommuns bolag Solkraft har anmälts till Konkurrensverket för att det säljer ved till underpris. Detta dumpar priserna och bidrar till en osund konkurrens, vilket slår särskilt hårt mot Qvarnsjö Skogstjänster i Jämtland.
NYHET Publicerad:

Många kommuner saknar fortfarande valfrihet

VÄLFÄRD Lagen om valfrihet har nu funnits i över tio år. Denna frihetsreform har gett människor möjligheten att själva påverka sin vård och omsorg och den har gett medarbetare i vården och omsorgen fler arbetsgivare att välja mellan. Detta är värt att fira, men fortfarande finns mycket kvar att göra. I Jämtlands län finns valfrihet i knappt hälften av länets kommuner.
NYHET Publicerad:

Krokom deltar i utvecklingsprogram för att stärka sitt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Krokom är en av elva kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram under 2020. Fokus ligger på ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning. Målet är att förbättra det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Högre kompetens när Berg och Härjedalen slog ihop verksamheter

SAMORDNINGSVINSTER I början av 2019 beslutade kommunerna Berg och Härjedalen att slå ihop verksamheterna miljö och bygg samt vatten och avfall. Nu är de nya organisationerna på plats och några samordningsvinster är förbättrad kompetensförsörjning, ökad tillgänglighet och effektivitet.
NYHET Publicerad:

Bra glid för Hillebergs nya fjällpulkor

NY PRODUKT Tälttillverkaren Hilleberg ligger bakom Jemtlander – en nyutvecklad kollektion fjällpulkor som lanserades i mitten av december. Trion bakom projektet, Bo Hilleberg, Lennart Mörtsell och Rolf Hilleberg, är nöjda med sin nya pulka.