NYHET29 maj 2024

Ett gott samtal om företagsklimat

Inspiration för fortsatt arbete med företagsklimatet. Det blev ett av resultaten när Svenskt Näringsliv bjöd in politiker, tjänstemän och företag från de kommuner i Jämtland som fått högst sammanfattande omdöme i enkätundersökningen om lokalt företagsklimat. 

Under fredagsförmiddagen på Frösö Park Hotel kunde politiker, tjänstemän och företag från Berg, Krokom och Östersund lyssna till inspirerande samtal och delta i gruppdiskussioner över kommungränserna.

– Tanken är att ha med de tre kommunerna under ett och samma möte för att ge dem möjlighet att lära av varandra, sa Ola Toftegaard, regionchef för Svenskt Näringsliv i Jämtland.

På plats var Maya Lundberg som är projektledare för undersökningen lokalt företagsklimat på Svenskt Näringsliv. Hon kunde påvisa att infrastrukturen är en bromskloss för företagsklimatet i kommunerna, samt att kompetensförsörjning och upphandlingar har förbättringspotential. Inte minst hade hon en positiv nyhet att delge sina åhörare.

– Undersökningen lokalt företagsklimat visar att de kommuner som jobbar aktivt med företagsklimatet får en jobbtillväxt följande år. Det känns jätteroligt att undersökningen är så relevant och betydelsefull, sa hon.

Särskilt betydelsefull har undersökningen varit för Bergs kommun. Enligt kommunstyrelsens ordförande, Therese Kärngard (S), bestämde sig Bergs kommun för ett tiotal år sedan att använda den som en del av utvecklingsarbetet.

– Vi gick från plats 270 till topp 100 i rankingen. Sedan två år använder vi oss av det sammanfattande omdömet, som handlar om hur just Bergs kommun jobbar, sa hon.

Under de avslutande rundabordssamtalen diskuterade deltagarna bland annat hur kommunerna kan bli mer tillgängliga och transparenta gentemot företagarna, samt hur kommunerna kan bli mer attraktiva och på så sätt locka rätt kompetens.

– Lokalt företagsklimat är inte bara kopplat till rankingen. Det stora arbetet görs 365 dagar per år, sa Ola Toftegaard.

Gustaf Danielsson är upphandlingschef på Upphandlingskontoret i Östersund. Han gick inspirerad från fredagens möte med Svenskt Näringsliv.

– Det är jätteinspirerande att ha möte och rundabordssamtal med företagare, tjänstemän och politiker samtidigt. Jag tror att den här typen av möten kan vara en framgångsfaktor, sa han.

Gustaf Danielsson fick medhåll av kommunstyrelsens ordförande i Bergs kommun, Therese Kärngard.

– Det var många spännande bitar att ta med sig från mötet. I Bergs kommun behöver vi sätta ny energi i frågan om hur vi jobbar med företagsklimatet. Vi behöver injicera mer energi i företagsfrågorna i kommunen, sa Therese.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist