NYHET31 maj 2022

Företagen i Jämtlands län förtjänar bättre

Idag publicerar Svenskt Näringsliv den årliga attitydundersökningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. 850 företagare i Jämtlands län har betygsatt företagsklimatet i kommunerna på en sexgradig skala.

Det sammanfattande omdömet för hela riket är 3,4 Jämtlands kommuner hamnar gemensamt på 3,3. Högst sammanfattande omdöme får Berg (3,6) tätt följt av Östersund (3,5) och Åre (3,4).

Nationellt når 34 kommuner upp till betyget fyra i det sammanfattande omdömet, som motsvarar ”bra” men i Jämtland når ingen av våra åtta kommuner upp till betyget fyra.

Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Många kommuner i Jämtland halkar efter och det är inte bra. Förändringarna är små jämfört med i fjol för samtliga kommuner. I Östersund och Ragunda ger företagen samma sammanfattande omdöme som 2021. I Härjedalen och Strömsund ger företagen ett bättre sammanfattande omdöme jämfört med 2021. Krokom, Åre och Bräcke får ett något sämre sammanfattande omdöme jämfört med 2021, säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.

Upphandlingarna måste bli bättre  

När företagen tycker till om en rad olika frågor är det tryggheten och påverkan av brott som får bäst betyg. Sämst betyg får vägnät, tåg och flygförbindelser samt upphandling.

– Upphandling är en viktig fråga för företagen. Länets kommuner har byggt upp en kompetens via det gemensamma upphandlingskontoret som borde ge utfall i betyget. Företag i samtliga kommuner förutom Berg tycker att upphandlingarna blivit bättre eller oförändrat och jag hoppas det är ett litet tecken på rätt satsning, säger Ola Toftegaard.

I enkäten får företagen också prioritera olika områden där Jämtlands kommuner kan förbättra sig. Här hamnar förbättrad lokal infrastruktur i topp.

– Vårt län består av en stor besöksnäring och en stor skogsindustri, då är det förståeligt att infrastrukturen är avgörande och idag tycker företagen inte att det satsas tillräckligt, säger Ola Toftegaard.

Härjedalen en bubblare

Med sitt låga sammanfattande omdöme på 3,2 är Härjedalen en i raden av kommuner som kämpar med det lokala företagsklimatet, men en tillbakablick visar att det är första betyget över 3 på tio år.

– Härjedalen har alltid legat under tre, klättrade upp till 3,0 förra året och nu alltså till 3,2. Det är kanske tidigt att prata om en trend men förhoppningsvis kan det sporra politiker och tjänstepersoner i Härjedalen att hålla i, säger Ola Toftegaard.

Svenskt Näringsliv har mätt företagens uppfattning av det lokala företagsklimatet i över 20 år och sätter fingret på företagens betydelse för samhället. 

– Företagen i Jämtland sysselsätter nästan 38 000 personer och bidrar därmed med nästan 11 miljarder i skatteintäkter. Det räcker till att anställa många pedagoger, sjuksköterskor, poliser och annat inom välfärden, avslutar Ola Toftegaard

Om undersökningen av det lokala företagsklimatet

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I årets enkätundersökning har drygt 32 000 företag svarat på hur de upplever det lokala företagsklimatet. Resultatet används i utvecklingsinriktade dialoger med ledande kommunpolitiker och tjänstepersoner. Läs mer på foretagsklimat.se.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist