NYHET13 december 2022

Företagsklimatet en utmaning för nya politiska styret i Åre

Martine Eng (S), är ny ordförande i kommunstyrelsen i Åre – med en tuff uppgift framför sig. På fem år har kommunen rasat från plats 68 till 153 i rankingen av lokalt företagsklimat. Den nya politiska majoriteten med Socialdemokraterna, det lokala partiet Västjämtlands Väl och Vänsterpartiet behöver jobba hårt med kommunens näringslivsarbete de kommande fyra åren.

”Vi har tittat på andra kommuner som ligger bättre till på service och bemötande, så vi kommer plocka upp en plan för mer strukturerade företagarbesök framöver”, säger Martine Eng. Foto: Niclas Vestefjell

Årets rankingplacering är en ”all time low”. Det är tjänstemän och politikers attityder gentemot företagen som hamnar i botten när företagen tycker till i enkäten.

Martine Eng har varit politiskt aktiv sedan 2013. Hon har suttit i socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden samt varit oppositionsråd i kommunstyrelsen under den förra, centerledda mandatperioden. Från och med oktober sitter hon i den nya politiska majoriteten, där Socialdemokraterna har störst andel mandat, tätt följd av partiet Västjämtlands Väl.

– Det är många utmaningar, säger Martine Eng. Men det är väldigt roligt och jag ser fram emot att ta tag i allt vi ska göra. Hittills har vi kommit bra överens mellan samarbetspartierna om hur vi ska prioritera.

Företagare är väldigt viktiga i kommunen. Cirka 43 procent av skatteintäkterna kommer från småföretag, vilket är en av de högsta procentandelarna i landet – storstäder inräknat.

– Företagarna är viktiga för Åre kommun, absolut. Men vi har inte hunnit sätta ett konkret mål för att klättra på rankingen. Men vi är överens om att det är viktigt att förbättra relationerna med företagarna.

Dags för en attitydförändring

Enkätsvaren från företagarna i kommunen pekar på att det är många som vill träffas mer, säger Martine Eng. Informationen och dialogen skulle behöva bli bättre, både mellan företagare och politiker, men även mellan företagare och tjänstemän.

– Vi har tittat på andra kommuner som ligger bättre till på service och bemötande, så vi kommer plocka upp en plan för mer strukturerade företagarbesök framöver. Och kommunen har haft projekt som syftar till att kommunen ska bli mer serviceinriktad, säger Martine Eng.

Även krafttag kring bostadsbristen ligger högt upp på det företagarna önskar att kommunen ska ta tag i.  I en attraktiv turistort som Åre byggs det mest dyra fritidsboenden, inte bostäder åt de som ska jobba på och med företag. Tomter och mark går åt till exploatörer – inte barnfamiljer.

– Vi måste se till att vårt kommunala bostadsbolag tar fram småhustomter och att det erbjuds ett varierat utbud av bostäder; hyresbostäder bland annat. Vi som sitter i majoritet nu tycker att det ska vara en offensiv bostadspolitik från kommunen, så vi vill ta ett större ansvar och en aktiv roll där.

10 procent in och utflytt

Åre kommun har ett befolkningsflöde på cirka 1 000 personer varje år, både in och ut. Det är inflytt från hela landet, men utflyttning främst till Östersund.

– Det allra viktigaste för oss som kommun är att vi tar hand om kärnuppdragen. Vi har en svår situation med förskolorna och det hindrar familjer att flytta hit. Vi tittar på hur vi ska höja attraktionen för förskollärare. Fungerande barnomsorg underlättar även för företagare, säger Martine Eng. 

Hon pekar på att kommunen är en attraktiv plats  att bo i,  att det finns en bra grund. Fjäll, skidåkning och natur lockar, men basutbudet av kommunal service måste fungera bättre för att få företag att stanna. I kommunen har man också ett annat problem – kompetensförsörjningen inom verksamheterna är en utmaning. Teknisk förvaltning och VA-kompetens är prioriterade områden där de behöver medarbetare, parallellt med förskola och byggsektor. Att hitta rätt chefer, som stannar kvar, har också varit en utmaning.

– Kommunen måste bli en bättre arbetsgivare. Stannar folk kvar ger det också erfarenhet och kunskap om verksamheten. Om vi har kontinuitet, stabilitet och samlad kompetens under längre tid ger det en bättre service. Då är det lättare att göra rätt., avslutar Martine Eng.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist