Martin Clarstedt och Markus Svensson
Foto: Henrika Lavonius Wike

Företagare vill göra rätt, men vet inte alltid hur. Det är vi tjänstemän som ska hjälpa dem med det. Det är en viktig utgångspunkt, menar Martin Clarstedt och Markus Svensson som skapat Tillväxt och Tillsyn, även kallat Rättviks-modellen

Goda råd i stället för kontroll skapar bättre företagsklimat

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Kan kommuner ha ett bra företagsklimat och samtidigt bedriva ett aktivt granskande tillsynsarbete som höjer nivån på säkerhet, kvalitet och miljö? Svaret är ja, åtminstone om du frågar grundarna av Tillväxt och Tillsyn, Markus Svensson och Martin Clarstedt. Under ett utvecklingsmöte i Ås delade de med sig av sina erfarenheter till tre jämtländska kommuner.

Det var Svenskt Näringsliv och LRF som bjudit in till sammankomsten, som varvade Clarstedts och Svenssons erfarenheter med gruppdiskussioner under en halvdag i slutet av oktober. Bland deltagarna fanns representanter från olika verksamhetsområden inom Åre, Östersunds och Krokoms kommuner.

– Det viktigaste för att skapa ett bra klimat är att förbättra kommunikationen och att våga tro på att företagen faktiskt villgöra rätt. Det förhållningssättet gör den allra största skillnaden, menar Martin Clarstedt, som till vardags är miljö- och byggchef i Rättviks kommun.

Tillsammans med Markus Svensson, tidigare näringslivschef i samma kommun, har han grundat den ideella föreningen Tillväxt och Tillsyn som arbetar för att förbättra myndighetsutövandet i Sverige. Konceptet är även känt som ”Rättviks-modellen” och föddes för tio år sedan, när de själva brottades med ett katastrofalt anseende hos näringslivet i hemkommunen.

– Vi var i stort sett sämst i alla rankingar och hade företagare som demonstrerade utanför kommunhuset. Efter flera sammandrabbningar mellan mig som näringslivschef och Martin som tillsynsansvarig ställde vi oss frågan om vi kunde arbeta på något annat sätt, berättar Markus Svensson.

När de letade efter best practice, forskning och goda exempel hos andra kommuner upptäckte de att det fanns ett rejält kunskapsglapp. Syftet med Tillväxt och Tillsyn var att fylla det glappet, och sedan grundandet har Rättvik och flera andra kommuner klättrat rejält i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat.

Tillväxt och Tillsyns modeller har ibland blivit ifrågasatta, men med tiden har flera kommuner börjat ta till sig deras sätt att resonera kring myndighetsutövande. I grund och botten handlar det om att skapa ömsesidig förståelse, förbättra kommunikationen och skapa tydlighet.

– Bra kommunikation innebär att vi anpassar språket efter den vi pratar med. Och för att göra det måste vi veta mer om vilka vi vänder oss till. Det handlar till stor del om att få in en ödmjukhet för vem man möter och förstå deras situation, säger Martin Clarstedt och fortsätter:

– Om jag går från att vara en strikt kontrollperson till att arbeta med mina företag, ge råd och skapa dialog, då får jag vara med och se dem utvecklas och det är enormt tillfredsställande.

Förändringsarbetet börjar med att lära känna sina företagare och där kan kommunerna utnyttja synergier mellan näringslivskontor och tillsynsverksamhet. För medan näringslivskontoret ska locka till företagsetableringar, så är det tjänstemän på tillsynssidan som har de flesta återkommande kontakterna.

Åre på väg starta ny samverkansgrupp

Matilda Pettersson, Åre kommun
Foto: Henrika Lavonius Wike

En som i sitt arbete träffar många företag är Matilda Pettersson, miljöinspektör på Åre kommun. Hon menar att det är bra att frågan lyfts och diskuteras brett – över olika verksamhetsområden.

– Egentligen är det här inte nytt. Ändå är det lätt att bemötandet hamnar på individnivå, att vi sitter i våra stuprör och jobbar på med det vi ska göra. Men det här behöver vi arbeta med gemensamt – eftersom vi alla är med och sätter bilden av kommunen, säger hon.

Åre kommun har tidigare haft samverkansprojekt för att möta företagens behov enligt en lots-modell med ”en väg in”. Nu är de på väg att starta en ny samverkansgrupp med deltagare från tillväxtenheten och miljö, plan, bygg och räddningstjänst. Även kundtjänst och alkoholhandläggare ska ingå. Mötet i Ås var en bra utgångspunkt för det, menar Matilda Pettersson.

Östersunds siktar på bemötandet

Kerstin Arnemo, Östersunds kommun
Foto: Henrika Lavonius Wike

Östersunds kommun å sin sida har satt höga mål för bemötandet i tillsynsverksamheten. Kerstin Arnemo sitter i kommunstyrelsen och utvecklingsutskottet, och menar att företagsklimatet är otroligt viktigt.

– Många tror att Östersund har många offentliganställda men det är tvärtom: närmare 60 procent jobbar i privat sektor. Det är helt nödvändigt att vi har företag här som vill utvecklas, säger hon.

– Det jag tar med mig från dagens diskussioner är att bemötande – hela kedjan från planering till fakturering – är något som vi ständigt måste följa upp, genom referensgrupper till exempel. Och man gör det inte ”en gång för alla”, vi måste hela tiden se vad vi kan göra bättre.

Fakta

Tillväxt och Tillsyn är en ideell förening som verkar för bättre relationer mellan småföretagare och kommuner i deras roll som myndighetsutövare. www.tillvaxtochtillsyn.se

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Visioner krävs för miljön och klimatet

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, jurist och ansvarig för principiella frågor rörande miljölagstiftning hos Svenskt Näringsliv, i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Förtroendet för kommunala upphandlingar har aldrig varit lägre

UPPHANDLING Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i kommunerna. Bland annat hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunerna. Resultatet i år var nedslående - betyget har aldrig varit lägre, 2,63 på en 6-gradig skala. 
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SKATTER Coronapandemin har ställt hela vår tillvaro på ända. Sedan mitten av mars har många företag och i vissa fall hela branscher befunnit sig i fritt fall. Andra företag har drabbats genom brutna leveranskedjor, handelshinder och arbetskraft som stoppats vid gränsen. Ingen har lämnats oberörd. 
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

”Jag ser hur ungdomarna växer”

SOMMARLOVSENTREPRENÖRER Det vanligaste är att gymnasieungdomar sommarjobbar på sommarlovet. Men Krokoms kommun bedriver för sjunde året i rad en verksamhet där ungdomar får möjlighet att testa på att driva ett eget företag under sommarlovet.
NYHET Publicerad:

Krisen tar inte semester

KRÖNIKA "Vi lever i ett län som präglas av företagsamhet, efter sommaren tar vi nya tag och återstartar Sverige", skriver Ola Toftegaard.
NYHET Publicerad:

Osäkra regler ledde till varsel

CORONAKRISEN "Vi kan inte bygga vår verksamhet med tron om att vi har gjort en ekonomisk besparing om det senare inte visar sig vara fallet", säger Krister Blomgren, vd för Engcon.
NYHET Publicerad:

Corona och företagsklimat viktiga uppgifter för ny näringslivschef

FÖRETAGSKLIMAT Åre-andan, den starka drivkraft som finns bland företagarna i Åre kommun, kommer att hjälpa området att komma tillbaka efter corona. Det menar den nya näringslivschefen Johan Bürger Hyllienmark. Nu när det mest akuta arbetet kring corona har lagt sig finns det också andra frågor för nya chefen att ta tag i – förbättringar av det lokala företagsklimatet till exempel.
NYHET Publicerad:

Viktigt att hjälpa hjulen att börja snurra igen

CORONAKRISEN Nyligen genomfördes Svenskt Näringslivs stämma och framtidsmöte, som på grund av rådande omständigheter för första gången skedde digitalt.  Fokus låg på hur Sverige och det svenska näringslivet ska överleva och komma tillbaka efter krisen.Vi har pratat med några företagare som deltog.
NYHET Publicerad:

Corona stoppar nöjescentrets högsäsong

CORONAKRISEN Multi Challenge i Östersund är ett av Sveriges största nöjescenter. Sommarmånaderna med början i maj brukar vara den tid när företaget får intäkter för hela året. Men som en följd av coronakrisen prövas nu hela verksamheten och företagets ekonomichef är kritisk till hur stöden har utformats. 
NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme i länet

FÖRETAGSKLIMAT Idag publicerar Svenskt Näringsliv den årliga attitydundersökningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Den visar att företagarna i Bergs kommun är mest nöjda med företagsklimatet 2020 jämfört med länets övriga kommuner.
NYHET Publicerad:

Seger för brukanderätten

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt industriföretag masstillverkar skyddsvisir

CORONAKRISEN Lindevalls Industri AB i Östersund har under coronakrisen snabbt ställt om sin verksamhet. Nu tillverkar företaget omkring 1 500 skyddsvisir om dagen och efterfrågan är stor.
NYHET Publicerad:

Dramatisk svår situation för jämtländska företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. "Siffrorna för Jämtlands län är ytterst allvarliga. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet och de oerhörda konsekvenser det skulle innebära för länet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.
NYHET Publicerad:

Engelska skolan i startblocket – stort intresse för lärartjänster

FRISKOLA I augusti slår Internationella Engelska Skolan, IES, upp dörrarna i Östersund. Elva klasser drar igång, från förskoleklass till sjuan. Rektor Mika Reunanen är ny i sin roll men säger att kontakterna med Östersunds kommun varit välkomnande – på tvärs med den debatt som ibland förekommit i medierna.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i Jämtland 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Jämtland. Bara 14 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 56 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Sandra Lundqvist tar över ratten som ny vd för Taxi Östersund

PÅ NY POST Hon har en bred bakgrund inom affärsutveckling och ledarskap, både i regionala och internationella bolag. I slutet av april tar Sandra Lundqvist över som vd i ett anrikt Östersundsföretag – samtidigt som bolaget skakas av corona och det råder stor osäkerhet om framtiden.
NYHET Publicerad:

Allt tunnare orderbok för Åre Produktion

CORONAKRISEN Åre Produktion är vana vid att ha en fulltecknad orderbok för 6-8 veckor framåt. Nu är den nere på 2-3 veckor och framtiden är oviss till följd av coronakrisen. De åtgärder som hittills vidtagits av regeringen har inte lugnat bolagets vd.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?