Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET10 maj 2021

Jämförelsevis svagt framtidshopp hos jämtländska företag  

Även om vissa ljusningar syns bland företagen påverkar coronakrisen fortfarande flera branscher hårt. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel.

”Stöden måste finnas kvar och förbättras så länge restriktionerna finns kvar”, säger Svenskt Näringslivs regionchef Ola Toftegaard.  Foto: Ernst Henry Photography AB

I Jämtlands län tror 44 procent av de svarande företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel att produktionen/försäljningsvolym kommer att öka. 20 procent tror att investeringarna kommer att öka och 12 procent att de kommer att minska.  

I riket som helhet uppger hela 51 procent av de svarande företagen att de tror att produktion/försäljningsvolym kommer att öka nästkommande sex månader. 27 procent tror att investeringarna kommer att öka, vilket kan jämföras med 11 procent som tror att de kommer att minska.  

– En stark investeringsvilja är också tecken på att det finns en framtidstro. Tyvärr kan vi inte se samma ljusa förhoppning bland de svarande företagen i Jämtlands län, säger Ola Toftegaard.  

Inom gruppen handel/besöksnäring/transport minskade försäljningen hos 46 procent av de svarande företagen under de senaste sex månaderna.  

– För de branscher som har det tuffast är det helt avgörande att stöden finns kvar så länge de restriktioner som begränsar verksamheten gäller, fortsätter han.  

En allvarlig effekt av pandemins påverkan på företagen är att både den totala arbetslösheten och långtidsarbetslösheten har ökat snabbt under pandemin. Likaså har skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda vuxit ytterligare under krisen. I Jämtland är det endast 23 procent av de svarande företagen som tror att de kommer att anställa det kommande halvåret.  

– För de personer som redan före krisen stod långtifrån arbetsmarknaden är situationen i dagsläget ännu tuffare. Det kommer inte att räcka med att tillväxten tar fart, utan betydelsen av strukturella reformer är viktigare än någonsin. Det är viktigt att denna aspekt inte glöms bort i diskussioner om företagsstöd – att det krävs välmående företag för att skapa nya jobb, avslutar Ola Toftegaard.  

Konjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist