NYHET17 augusti 2023

Kommunala höns i Härjedalen

Härjedalens kommun har upphandlat höns från lokala lantbrukare. Allt för att säkra det lokala företagandet och den stigande efterfrågan på närodlade ägg. Nu ger satsningen ringar på vattnet och får andra kommuner att vända sig till Härjedalens kommun för inspiration.

”Vi tjänar inte på detta i kronor och ören, men ett nystartat företag blir i slutänden en vinst för kommunen. Sedan ser vi andra fördelar, som en ökad försörjningstrygghet, mindre miljöpåverkan och en ökad livsmedelskvalitet”, säger Lars-Olof Mattsson.

Härjedalens kommun har en uppmärksammad modell för delar av sin livsmedelsförsörjning. I stället för att köpa färdiga produkter som köttfärs och grytbitar så äger man levande djur som är ”inackorderade” hos lokala lantbrukare. Efter att kommunen länge har upphandlat kor enligt denna modell från lokala lantbrukare, har turen nu kommit till 200 lyckliga kommunhöns. Lars-Olof Mattsson (M) är politiker på Härjedalens kommun och ordförande i samhällsutvecklingsutskottet. Enligt honom är strategin att kommunen använder sin styrka som stor uppköpare för att stimulera lantbrukarna och den lokala livsmedelsproduktionen i kommunen. Han ser många fördelar med kommunens initiativ.

– Det är inte bara kommunen som har nytta av detta. Det gör att företagen kan finnas kvar, att folk slipper flytta och får jobb. På senare tid har försörjningssäkerhet kommit mer i fokus. Se bara på den aktuella äggbristen. Dessutom blir kvaliteten högre, säger han.

Visst, äggen blir fortfarande något dyrare för kommunen. Samtidigt har prisskillnaden för producenten minskat. Detta eftersom naturbetet har stått stilla i pris medan kostnaden för andra fodertyper gått upp.

– Vi tjänar inte på detta i kronor och ören, men ett nystartat företag blir i slutänden en vinst för kommunen. Sedan ser vi andra fördelar, som en ökad försörjningstrygghet, mindre miljöpåverkan och en ökad livsmedelskvalitet, säger Lars-Olof Mattsson.

Enligt Lars-Olof har bemötandet varit alltigenom positivt. Inte minst från besöksnäringen varifrån efterfrågan på lokalproducerat har ökat de senaste åren.

– Vi har regelbundna möten med lantbrukarna. Vi har en stor turistnäring och en stark efterfrågan från besöksnäringens sida på lokalproducerade livsmedel. Tack vare att vi upphandlar småskaligt bidrar vi till att de lokala producenterna finns kvar och nu finns produkterna att få tag på, säger Lars-Olof Mattsson.

Kommunen gör upphandlingarna successivt och Lars-Olof Mattsson uppskattar att ungefär hälften av kommunens ägginköp innefattas av initiativet. Nu hoppas kommunen på fler upphandlingar som innefattar fler områden.

– Vi tar det pö om pö. Nu vill vi gärna se att vi gör samma sak med andra livsmedel. Just nu är det till exempel en stor efterfrågan på gris. Vi vill gärna erbjuda gris, lamm och får, men det där hänger på vilka företag som dyker upp och vill erbjuda sina produkter till kommunen, säger Lars-Olof Mattsson.

Initiativet lär inte ha varit svårt att driva igenom i kommunhuset. Lars-Olof Mattsson skrattar.

– För en gång skull har det varit en fullständig politisk enighet! Alla tycker att det har varit jättebra. Vi jobbar jätteaktivt med livsmedelsproduktion i kommunen, men det är branschen som måste driva på och komma med idéer som vi på kommunen kan stötta. Nu har vi även tagit ett initiativ till landbaserad fiskodling som man tittar på att etablera utanför Sveg. Dessutom köper vi in vilt: älg och ren.

Kommunen har inte sneglat på andra kommuner för inspiration. Initiativet är ”hembryggt” menar Lars-Olof Mattsson. Han ser i stället att andra kommuner har hör av sig till dem för att få råd på vägen.

– Vi får ofta höra att kommuner vill satsa men inte kommer i mål. Min uppfattning är att politiken gärna vill, men att det blir jobbigt i tjänstemannaleden. Men hos oss har politik och tjänstepersoner varit helt överens och jobbat hårt mot samma mål, säger Lars-Olof Mattsson.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist