Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET24 juni 2021

”Kraven får inte vara ouppnåeliga” 

Sedan den 1 mars i år har butiker möjlighet att ansöka om tillträdesförbud för personer som vid upprepade tillfällen utsatt butiken eller dess anställda för brott.

”Om jämtländska butiker ska få ut något av denna lagstiftning får inte kraven vara ouppnåeliga”, säger Ola Toftegaard

Stölder är ett de vanligaste brotten som drabbar svenska företag, i synnerhet butiker. Den 1 mars trädde en ny lag i kraft som gör det möjligt för butiker att ansöka om ett tidsbegränsat tillträdesförbud för vissa personer.  

Butiksägaren måste kunna påvisa att en viss person systematiskt utsätter butiken för brottsliga gärningar, oavsett om det rör stölder, skadegörelse eller hot mot butikspersonal. Därefter ska ansökan skyndsamt hanteras av en åklagare.  

– Brottsligheten är ett snabbt växande problem för många jämtländska företag, vilket resulterar i höga kostnader, men också påfrestande situationer för personalen. Dessutom riskerar det att på sikt minska lusten att driva företag, säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.  

Sveriges Radio har gjort en granskning där de undersökt hur ansökningarna om tillträdesförbud har hanterats i landet och det råder stora skillnader mellan olika län. I Jämtlands län har sex butiker ansökt om det särskilda förbudet, men ingen av ansökningarna har gått igenom.  

– Det kan naturligtvis finnas enskilda anledningar till att ansökningarna inte gått igenom men uppenbarligen tillvaratar inte lagen företagens behov. En butik önskar naturligtvis inte att neka en person tillträde om det inte finns goda skäl till det.  

– Om jämtländska butiker ska få ut något av denna lagstiftning får inte kraven vara ouppnåeliga, då är risken att företagarna känner att det är lönlöst att ansöka om tillträdesförbud. Det får inte bli som med polisanmälningar – där många företag känner att det inte har någon betydelse och därför väljer att inte anmäla, avslutar Ola Toftegaard.  

Brottslighet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist