NYHET17 maj 2023

Oroväckande signaler från jämtländska företag

Framtidshoppet hos jämtländska företag är svagt. Det visar nya siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel. Samtliga mätvärden för länet ligger under riksgenomsnittet.

Foto: Mostphotos/TT
”I en tid när företagen är så pass oroliga för framtiden är det viktigt att länets politiker bidrar till att skapa ett så gynnsamt företagsklimat som möjligt”, säger Ola Toftegaard.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Svenskt Näringslivs företagarpanel mäter konjunkturen med fokus på tre områden: försäljningsvolym, investeringar och antal anställda. På samtliga områden ligger de svarande företagen från Jämtland under riksgenomsnittet.

På frågan om hur försäljningsvolymen har förändrats de senaste tolv månaderna uppger 22 procent av de svarande företagen att den har ökat, men 35 procent att den har minskat. När företagen får frågan om de tror att den kommer att vara högre eller lägre om tolv månader svarar 23 procent att de tror att den kommer vara högre och 26 procent att den kommer vara lägre.

– Det är alltså en större andel av företagen som tror att försäljningen kommer att minska de kommande tolv månaderna. Sett över riket som helhet är det endast Jämtland som visar negativa siffror, säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.

Även när det gäller investeringar är den negativa andelen svar störst. 24 procent uppger att investeringarna har ökat jämfört med tolv månader sedan, 26 procent att de minskat. Vad gäller framtiden tror 20 procent att investeringarna kommer att vara högre om ett år och 22 procent att de kommer att vara lägre.

Risk för färre anställda

20 procent av de svarande företagen säger att de har fler anställda idag än för ett år sedan, men 27 procent säger att de har färre. Och trenden ser ut att fortsätta. På frågan om hur det kommer att se ut om ett år säger 16 procent att de kommer att vara fler anställda, 20 procent säger att de kommer att vara färre. Även på denna fråga hamnar de svarande företagen i Jämtland i botten i relation till företag i andra län.

– Det här är illavarslande men inte förvånande. När företagen spår en lägre försäljnings- och investeringsvolym så innebär det ofrånkomligen också att antal anställda riskerar att påverkas. I en tid när företagen är så pass oroliga för framtiden är det viktigt att länets politiker bidrar till att skapa ett så gynnsamt företagsklimat som möjligt, avslutar Ola Toftegaard.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist