NYHET12 april 2022

Privata aktörer inom vården bidrar till innovativt tänkande

Hälsocentralen Fjällvivan slog i november 2021 upp portarna till sin mottagning på Frösö Park i Östersund. Redan i entrén framgår hur företaget vill jobba. Ledorden omtänksam och professionell står på dörren och välkomnar besökarna.

”Mina idéer kring hur vi ska minska vårdköerna, få nöjda patienter och medarbetare och dessutom jobba med att få ekonomin på rätt köl tror jag fortsatt på och jobbar för att utveckla”, säger Dag Gaversjö. Foto: Marlene Ström

Efter en rundtur konstateras att fokus ligger på att få patienten att känna sig trygg. Väntrummet är inrett för att se ut som ett vardagsrum och väntrummet till BVC lockar till lek och trygghet.

Något som inte fungerar bra men som skulle kunna göra det, kan vara en språngbräda för entreprenörskap. Så var det för de två läkarna Oscar Ekström och Simon Bygdell som tillsammans med fastighetsentreprenören Dan Gaversjö startade eget inom vårdområdet. 

– Vi hade en vision om att göra vården bättre och leverera på ett annat sätt, säger Dan Gaversjö som själv varit verksam inom fastighetsbranschen i Göteborg och Stockholm. Dan flyttade för några år sedan till Jämtland med sin fru, hitlockad av deras dotter. 

Hyrde sjukhusets operationssal 

När Dan började lyssna på läkare och sköterskor anställda på sjukhuset förstod han att det var en verksamhet som inte fungerade och han kunde inte få ihop pusslet. Läkare reste utanför länet för att jobba, andra läkare reste hit för att jobba, köerna var långa, personalen trivdes inte och ekonomin gick med underskott. 

– Jag kom nog in som en virvelvind med mina idéer om att tänka företagsmässigt och tillsammans med sjukvårdspersonalen skapade vi ett koncept. Vårt koncept handlade om att skapa intäkter och minska köerna, men framför allt ge patienterna den vård de behöver. I början var intresset stort från sjukhusledningen och politikerna om att vara med på resan med att tänka nytt. 

Dan Gaversjö fick hyra sjukhusets operationssal på helger och kvällar när de ändå stod tomma. Han anställde lokala läkare och erbjöd via en direktupphandling patienter från Västerbotten operationer i Östersund. Detta minskade deras vårdköer, gav intäkter till Region Jämtland Härjedalen samt fyllde hotellbäddarna i stan. Och, vårdpersonalen stannade i länet och fick vara med och utveckla verksamheten. 

– Vi gjorde 16 operationer, lät medarbetarna vara med och effektivisera och styra upp arbetet. Vi genomförde sex operationer på samma tid som sjukhuset brukar genomföra fyra. Idag är det standard med sex hos regionen. Pudelns kärna var att vi lyssnade på medarbetarna och deras idéer. 

Strandade idéer ledde till HC Fjällvivan 

Dan Gaversjös idéer och innovativa sjukvårdsutveckling hamnade i en återvändsgränd i och med regiondirektör Hans Svenssons inträde. Politiken som tidigare stått på Dans sida backade och lät Hans Svensson driva frågan om utveckling framåt och då fick Gaversjö inte fortsatt förtroende. 

– Mina idéer kring hur vi ska minska vårdköerna, få nöjda patienter och medarbetare och dessutom jobba med att få ekonomin på rätt köl tror jag fortsatt på och jobbar för att utveckla. Men tills vidare valde jag och mina kollegor att starta en hälsocentral där vi bestämmer själva och utvecklar den precis så som vi tror är bäst. 

Vi är tillbaka där vi började. Med ledorden omtänksam och professionell. Dan menar att den som kommer till vården direkt hamnar i ett underläge och det måste de som jobbar inom vården ha i beaktning.  

– Antingen har man ont i kroppen eller i själen och då behöver vi som jobbar här vara omtänksamma för att möta människor där de är. Utifrån vad vi hör och ser måste vi vara professionella. Det är så vi rekryterar och när vi hittar rätt medarbetare blir det ett giftermål direkt! 

Medarbetarna är nyckeln till framgång 

Dan mäter medarbetarengagemang med NMI, något han har med sig från fastighetsbranschen. Och ett högt NMI ger en hög avkastning. 

– Det börjar med att personalen trivs, då får du en bra kundnöjdhet och därmed går det bra ekonomiskt. Allt hänger ihop men det börjar med din personal. 

Debatten om privata och offentliga aktörer anser Dan inte vara värd sitt namn. En privat aktör med ett aktiekapital vill inte gå back. Skattebetalarna vill inte heller att vare sig företag eller offentlig sektor ska gå back. En ekonomi i harmoni gynnar alla. 

– Att sittande regering nu menar att det inte bör finnas några privata utförare kan jag skratta lite åt. Så som regionerna idag fungerar med hyrläkare och hyrsköterskor som regionen betalar dyra pengar för av privata bolag talar helt emot regeringens nya inriktning. Å ena sidan pekar man finger åt privata utförare, å andra sidan handlar man av privata aktörer. Här måste man vara konsekvent. 

Ekonomi är en stöttepelare inom sjukvården. Jämtland har en dålig skattekraft då det finns få människor och generellt sett låga löner. Demografin består av en åldrande befolkning som kräver mer vård. Dan pekar på tre möjliga scenarion för att få bukt med ekonomin. 

– Öka skattetrycket, öka statsbidragen eller leverera mindre vård. Det senare är såklart omöjligt att säga. Så, slutsatsen är att intäkterna måste öka och finns det inte offentliga pengar kanske vi privata innovatörer kan bidra med affärstänk? 

Ekonomiskt sett är det ingen större skillnad på en privat eller offentlig vårdaktör. Det är samma mängd pengar som fördelas ut på de aktörer som ska leverera vård. Det Dan menar är de privata aktörernas stora tillskott är innovation. 

– Vi sätter patient och personal i fokus. De flesta som jobbar inom vården har det här i sig och när de inte får leverera på det sätt de vill skapas en inre konflikt. Många läkare och sköterskor lider av att inte få ge den vård de vill. Här tänker vi annorlunda och det börjar med ledningen och affärsmannaskapet. 

Fakta HC Fjällvivan 

Företaget ägs av Dan Gaversjö, Oscar Ekström och Simon Bygdell och har tre verksamheter:

  • Hälsocentral – traditionell verksamhet via regionens hälsoval. I dagsläget har HC Fjällvivan cirka 1150 listade patienter och målsättningen är att nå mellan 4000 och 5000 patienter. 
  • Företagshälsovård – bedrivs på kommersiella grunder där HC Fjällvivan tar emot patienter på plats eller åker ut till företag för provtagning och samtal.  
  • Sjukvårdsutveckling – Samtal förs bland annat med gyn, öron och ortopedi om att tillsammans utveckla verksamheten så att pengarna som finns används till patienter i stället för till exempel hyrläkare. 
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist