NYHET15 mars 2024

Saila Quicklund vill lyssna på företagen

Hon har suttit i Riksdagen i 14 år och sitter nu i Arbetsmarknadsutskottet . De frågor i länet som upptar mycket fokus är frågor kring skog, företagande och infrastruktur. Saila Quicklund, riksdagsledamot för Moderaterna, är den enda politikern från Jämtlands län som deltar vid Svenskt Näringslivs företagardagar i Stockholm den 19-20 mars.

Saila Quicklund har nyligen tagit plats i den nationella styrelsen för Moderaternas företagarråd.Foto: Camilla Svensk/Sveriges riksdag

Vad hör du att företagen behöver för att må bra och vad har hänt sedan ni kom till makten?

– Det allra viktigaste jag får till mig är att företag vill ha minskat regelkrångel och att de har utmaningar kring kompetensförsörjning. Både företag i Jämtland och i övriga landet lyfter fram detta. Och jag förstår det. Företagen hanterar 96 miljoner blanketter som 90 olika myndigheter vill ha, det är en utmaning för vilken företagare som helst. Vi driver bland annat frågan om ”en dörr in”, en digital portal för företagare att hantera alla sina ärenden.

Saila Quicklund är ny in i Moderaternas företagarråds nationella styrelse som har som uppdrag att utveckla företagarpolitiken och komma med inspel till partiledning och partistämman. Vad gör ni där?

– Jag har hittills hunnit delta i vårt besöksprojekt där vi möter företagare runt om i landet och ställer några standardiserade frågor för att bland annat lyssna in olika företag. Finns olikheter och likheter mellan södra och norra Sverige? Finns det en röd tråd? Ja, vi känner att vi ringat in utmaningarna ganska väl och det handlar om behovet av regelförändringar, upphandling, finansiering, trygghet, myndighetsutövning med mera.

Moderaterna är i regeringsställning och du har stor insyn genom företagarrådet, har ni bidragit till ändrad politik i företagens riktning?

– Ja, absolut. Förutom ”En dörr in” så jobbar vi för att uppgiftslämnandet inom samma kommun inte ska behöva ske mer än en gång. Under 2022 och 2023 öppnade sju center mot arbetslivskriminalitet där flera myndigheter samverkar för att motverka fusk, regelöverträdelser och ren brottslighet i arbetslivet som två exempel. Att företagarfrågorna nu får en plats på varje styrelsemöte i länsförbunden är ett steg i rätt riktning. Fokuset på dessa frågor måste öka och där bidrar vårt arbete. Lägg därtill att vi har vår besöksturné och regelbundet har samtal med partistyrelsen. Vi har alltså stora möjligheter att påverka utvecklingen av företagarpolitiken.

Färre pärmar för företagen? Saila Quicklund berättar att hon driver frågan om en digital portal där företagen kan hantera alla sina ärenden.
Foto: Jessica Gow/TT

Du har i flera år deltagit på Företagardagarna i Stockholm med Svenskt Näringsliv, om du blickar tillbaka vad tänker du har hänt sen sist?

– Jag hör samma önskemål och utmaningar där som jag gör när jag är ute på företagsbesök, vilket jag är väldigt stor del av min arbetstid. Jag ser att nya regler för arbetskraftsinvandring har blivit en stor aktuell fråga för företagen. Vi har nästan 400 000 arbetslösa och det finns nästan 200 000 jobb. Vår intention är att de arbetslösa ska komma in i de jobb som finns och vi vet att det handlar mycket om jobb inom städ, restaurang och jordbruk. Vi synkar den med andra krav från politiken, så som ett mer aktivt jobbsökande, förbättrad SFI, nya regler för A- kassan och kanske även att flytta dit jobben finns.

Norra Sverige har ett stort behov av arbetskraft, kanske större än vi kommer lyckas med. På vilket sätt uppmärksammas Norrlands utmaningar i Riksdagshuset?

– Jag upplever att det idag är en helt annan attityd än för några år sedan. Det finns en stor förståelse för situationen i norra Sverige. Ministrar och departement talar om Norrland, allt fler har ökad kunskap om våra Norrlandslän och riksdagsledamöter och regeringsföreträdare åker frekvent till bland annat Skellefteå och Kiruna på besök.

Och vart landar Jämtland i det här?

– Jag skulle säga att mycket tack vare Nato-processen har frågor som rör Jämtland kommit allt högre på agendan. Både infrastrukturfrågor och företagarfrågor i Jämtlands län är betydligt mer aktuella och förhoppningsvis gynnas vi av nya krav som påtalar bättre förutsättningar både på väg och järnväg. Även flyget är viktigt. Att lyfta fram länets faktiska behov och förutsättningar är en viktig del av mitt uppdrag.

Och länets största utmaningar, vari ligger de?

– I Jämtland har vi en stor förbättringspotential gällande att gemensamt koordinera oss mot regering och myndigheter. Det är fortsatt inte ovanligt att ministrarna upplever att vi spretar i vad vi önskar. Jämför vi med Norrbottens län så kan man se att de kommer samlade i civilsamhället, politik och näringsliv, det ger en enorm kraft och tydlighet. Det vill jag se mer av i Jämtlands län också. Att någon bär ledartröjan och koordinerar oss som arbetar på olika nivåer för länets bästa, är viktigt. Det finns så mycket kompetens och vilja, men arbetet behöver ledning och styrning för att vi ska kunna se effekter.

Avslutningsvis, vad blir din viktigaste uppgift på Företagardagarna i Stockholm?

– Att lyssna och agera utifrån behov. Det går inte att leva på gamla sägningar och förutsättningar utan jag behöver hela tiden lyssna in de som driver företag här och nu. Då vet jag vilka företagarfrågor jag ska driva. Jag har rätt bra koll men man får aldrig ge sig till ro. Olika branscher har olika förutsättningar, små och stora företag har olika utmaningar. Och i Jämtland har vi många små företag, alla varianter få sin röst hörd.

Regelförbättring
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist