NYHET26 januari 2018

Snart har vi världens högsta drivmedelsskatter!

Sverige är 1 572 km långt och 499 km brett, Sverige är ett land med långa avstånd vilket gör att våra företag har längre avstånd och högre transportkostnader än företag i andra EU-länder.

Från och med årsskiftet höjdes skatten på diesel med 27 öre per liter och på bensin med 30 öre per liter. Det innebär att regeringen under mandatperioden lyckats höja bensinskatten med 1,39 kronor per liter och dieselskatten med 1,37 kronor per liter, inklusive moms. Dessutom har en indexuppräkning införts som medför att skatten automatiskt kommer att höjas med konsumentprisindex plus två procent - varje år. Snart har vi världens högsta drivmedelsskatter! Det är en straffskatt på företag och medborgare i glesbygdslän med långa avstånd i ett avlångt land.

Företag i Jämtland vittnar om att höjningarna slår hårt mot deras verksamheter, oavsett bransch. Höjda skatter på bensin och diesel ökar kostnaden för att ta sig till jobbet, särskilt för de som bor på landsbygden, vi som bor i Jämtland vet att avstånden ofta är långa. Förutsättningarna för att kunna ta ett jobb lite längre bort minskar. Skattehöjningen på bilresor minskar också rörligheten på arbetsmarknaden och slår därmed mot jobben. Höjda drivmedelsskatter ökar också transportkostnaderna, som i sin tur försämrar konkurrenskraften för företag i glesbygd.

Många talar sig varma för att hela Sverige ska leva. Frågan som måste ställas till regeringen är om man är redo att stå för konsekvenserna som skattehöjningen på drivmedel de facto innebär för människor på landsbygden! Vallöftet från Socialdemokraterna 2014 om att inte höja bensinskatten ger en bitter eftersmak.

Skatter
Skriven avOla Toftegaard
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist