NYHET10 maj 2023

Tillbakablick - fem år med Strömsunds näringsliv

Björn Amcoff flyttade till barndomssomrarnas Strömsund för fem år sedan och tog då klivet från 30 år i privat sektor till kommunalt näringslivsbolag och senare positionen som näringslivschef. Nu är det dag för pension och familj. Hur ser han på sina fem år i hetluften?

Björn Amcoff

Fem år på Strömsunds kommun - hur har det varit?

– Det har varit givande och roligt att ta sig från privat näringsliv till den kommunala sfären. Jag har fått lära känna näringslivet och företagarna i Strömsund. Här finns ett bra kompetent näringsliv, ett fåtal stora företag och många småföretagare med mindre än tio anställda. Väldigt många duktiga företagare.

Något du är speciellt nöjd med under dina år?

Jag tycker att jag har fått respons och gehör för idéer och jag har kunnat bidra med en hel del input från min erfarenhet i den privat sektorn. Att tänka långsiktigt är en sådan sak. Vi har förberett mark för etableringar så att det är lättare när vi väl får intresse från företag som vill komma hit. Vi har några etableringar som gjorts under min tid, metallåtervinning, förpackningsindustri och en stor veterinärklinik bland annat och nu finns det även färdiga lediga tomter för andra att etablera sig på. Det gör kommunen attraktiv. Det är ingen idé att det står en massa skogsmark och väntar på att bearbetas, man måste vara lite mer framåt i processen för etableringar.

Något som gått trögare?

Jag har jobbat för att det ska vara lättare att bygga attraktiva bostäder strandnära. Vill vi ha hit företagsledare och kompetenta personer i högre positioner måste boendet vara extra attraktivt - det är min bedömning. Att man i glesbygdskommuner inte kan få några undantag från strandskydd när det finns mängder av möjligheter tycker jag är märkligt. Det är ju en av huvudanledningarna till att bosätta sig här - att kunna bo bra. Kommunen är med på det tänket men det går trögt hos Länsstyrelsen, tyvärr. Det är ju en nationell fråga och inte unikt bara i Strömsund.

Hur ser framtiden ut för Strömsunds näringsliv tycker du?

Det är en demografisk utmaning, minskande befolkning, vikande födslotal. Men det gäller att titta på möjligheterna och tänka större och mer långsiktigt. Vi kan inte bara titta på problem och säga att det inte går. Vi har kikat på kommuner med liknande förutsättningar - där man har lyckats bättre. Vansbro är ett exempel och där ligger kommunen på plats 19 i rankingen för lokalt företagsklimat. Ambitionen att vara topp 50 har vi också satt till 2030 för Strömsund. Att tänka 20-30 placeringar när man ligger på plats 238 innebär inte att det händer något som gör någon egentlig skillnad. Det måste finnas ambitiösare mål om man menar allvar. Enkätsvaren är bra att kika på och ha som grundunderlag för förbättring, det ger mer konkret vägledning än totalranking.

Vilken är den stora utmaningen framöver, för din efterträdare och näringslivet i Strömsund?

Det handlar mycket om kommunikation. Vi har lyft och pratat om vad rankingen och Lokalt företagsklimatundersökningen innebär för attraktionskraften i kommunen, både med företagare och med politiken. De stora företagen har vi lättare att nå och de har lättare att förstå samarbetet kring företagsklimat. Men i Strömsunds kommun är 90 procent mindre företag, det är stora avstånd och kommunen måste bli bättre på att nå ut med det vi faktiskt gör. Jag tycker att vi har gjort mer och bättre saker än vad vi berättar och når ut med. Så vi har fått lite oförtjänt dåligt betyg i vissa kategorier.

Hur ska Strömsund lyckas?

– Vi måste hitta ut till de mindre företagen och ha en bra agenda för besöken. Lyssna, informera och lyfta upp rätt frågor som är viktiga för företagen, att ta de prioriterade frågorna på allvar. I en stor kommun med knappt 12 000 invånare, långa avstånd, utmaningar med infrastruktur och knackig mobiltäckning är det svårt. Även kompetensförsörjning är en stor fråga. Det är däremot inte en ursäkt för att det inte går. Vi har också tänkt jobba med de fördomar och missuppfattningar som finns kring kommun och företagare - och göra det med både allvar och humor. Även i kanaler och på platser där vi vanligen inte finns. Jag hoppas verkligen att det kan lyfta medvetenheten, skapa intresse och vara början på bättre kontakt och dialog mellan företag och kommun. Kommunikation är viktigt.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist