LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 april 2015

Tuffare för unga att få jobb hos SkiStar

Höjd arbetsgivaravgift för unga riskerar att slå hårt, inte bara mot företagen, utan också mot ungdomarna. SkiStar, som är en av landets större arbetsgivare för unga, ser en risk att ungdomarna trängs ännu längre ut på arbetsmarknadens marginaler om förslaget blir verklighet.

Niclas Sjögren Berg, Skistar

– Vi kommer inte att anställa färre totalt sett men det blir sannolikt de äldre med erfarenhet som får jobben först. I våra tester och anställningsintervjuer ser vi att äldre med erfarenhet står sig bättre och har vi inte någon ytterligare fördel att anställa en yngre oerfaren väljer vi sannolikt en äldre med mer erfarenhet, det är den trygga linjen. Med ungdomsrabatten har det varit lättare att våga anställa ett oprövat kort, en person utan erfarenhet. Med höjda arbetsgivaravgifter minskar motivationen att anställa oerfarna unga och det blir svårare för dem att få jobb, säger Niclas Sjögren Berg, destinationschef för SkiStar i Åre/Vemdalen.

Ingångsjobb riskeras

I vårbudgeten presenterade regeringen beslutet att slopa de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga. Nedsättningen slopas i två steg, 1 augusti 2015 till 30 juni 2016 till 25,46 procent. Under 2016 slopas nedsättningen helt. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 5,49 miljarder kronor 2015. Beskedet kritiseras hårt av arbetsgivare. Många menar att det istället blir kostnader i andra änden, bland annat för unga som får ännu svårare att komma in på arbetsmarknaden, konkurser och uppsägningar.

SkiStar i Åre/Vemdalen har drygt 900 anställda den här säsongen, drygt hälften (52 %) av dem är under 26 år och för många är det deras första jobb.

– Att jobba säsong är ett genomgångsyrke där de anställda på kort tid får bred erfarenhet. De lär sig många olika verksamheter men också att möta människor i olika situationer som är värdefullt att ha med sig i sitt vidare yrkesliv. Våra säsongsjobb är en bra ingång i yrkeslivet, en ingång som färre unga nu kanske får möjlighet till, säger Niclas Sjögren Berg.


Många locals jobbar säsong

Även om SkiStar är ett nordiskt börsnoterat stort bolag så är de också en stor lokal arbetsgivare. Drygt hälften (ca 56%) av bolagets anställda i Åre och Vemdalen, både fast- och säsongsanställda, är från länet.

– Det är en fördel för oss att anställa de som kommer härifrån. Dels har länsborna lokal kännedom och dels har de ofta eget boende vilket vi inom SkiStar ser som en anställningsfördel eftersom boendet är en flaskhals på skidorterna. Dessutom har folk som kommer härifrån ofta ett socialt skyddsnät, det är en fördel när du har ditt första jobb och ställs inför många nya situationer, säger Niclas Sjögren Berg.

Ökad ungdomsarbetslöshet

Trots att andelen unga arbetslösa (18-24 år) i Jämtlands län gått ned något på senare tid så ligger vi ändå högre än rikssnittet, andelen arbetslösa ungdomar i länet är 15,7 procent jämfört med 14,3 procent i riket. Ungdomsarbetslösheten varierar kraftigt mellan länets kommuner, Ragunda ligger högst med dryga 23 procent och Åre lägst på knappt 8 procent. Att arbetsplatsen SkiStar är en bidragande orsak till Åres låga siffror är troligt. Niclas Sjögren Berg menar att en redan, generellt sett, tuff arbetsmarknad för unga blir ännu tuffare.

– Om det blir det ännu svårare att få jobb här så ser jag en risk att fler unga flyttar härifrån och det är inte bra för vår region. Vi behöver ha kvar de unga arbetsvilliga, säger Niclas Sjögren Berg.
Ekonomiskt betyder höjda arbetsgivaravgifter ökade kostnader för Åre/Vemdalen med cirka fem miljoner kronor årligen och för SkiStar totalt närmare 15 miljoner kronor.

– Blir förslaget verklighet måste vi se över vår verksamhet. Någonstans behöver vi hämta in de ökade kostnaderna men vi kan inte och kommer inte vidta åtgärder där vi riskerar gästens säkerhet. Det som återstår är att försöka skära i det som idag ger det där lilla extra, det vill säga saker eller upplevelser som är ”nice to have” istället för ”need to have”. Ur gästsynpunkt känns det inte bra att behöva ta bort det som ofta ger lite mervärde i upplevelsen, säger Niclas Sjögren Berg.

Jessica Brander

ArbetsmarknadUngdomsarbetslöshet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist