NYHET21 december 2023

Var tacksam för småföretagen  

Det finns mycket att vara tacksam för med jämtarna och Jämtland. En sådan sak är den starka företagsamheten som präglar länet.  

Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland

Jämtland har nämligen förstaplatsen när det handlar om i vilken region som flest andel arbetstillfällen i privat sektor skapas i så kallade mikroföretag (vilket betyder företag med mellan 0-9 anställda). Hela 41 procent av alla arbetstillfällen i privat sektor återfinns i dessa företag. Bergs kommun sticker ut ytterligare, där andelen är hela 62,8 procent – vilket kan jämföras med rikets genomsnitt på 23 procent. Det är imponerande och något att vara stolt över. 

På grund av den mediala logiken är det ofta större etableringar och välkända företag som når rubrikerna medan ryggraden av småföretag får jobba på i bakgrunden. Det är naturligtvis både roligt och viktigt med stora företag, och vi har en rad sådana i länet vars bidrag är väldigt betydelsefulla, men det är inte alla län som också har den starka samlingen småföretag.   

I en tid av ekonomisk oro och tilltagande lågkonjunktur är det en styrka i småföretagandet. Det stora antalet företag och branschdiversifieringen bidrar till en styrka och en uthållighet i näringslivet generellt, vilket är betryggande.   

Trots att småföretagen som grupp är stark är det viktigt att kommunerna i Jämtland gör sitt bästa för att underlätta för företagen, särskilt nu när de ekonomiska marginalerna blir mindre för många företag. I tuffa tider blir en serviceinriktad myndighetsutövning ännu mer betydelsefull. Företagsklimatet sätts verkligen på prov när konjunkturen pekar nedåt.  

Apropå företag som skapar stora rubriker så har ekonomen Christian Sandström skrivit en tankeväckande bok om risken med skattefinansierade prestigeprojekt där såväl gröna jobb som en hållbar utveckling utlovats, men där det varken blivit jobb eller utveckling. Det är en bok som leder till eftertanke, särskilt i ekonomiska mörka tider när många hoppas på att ett frälsande företag ska se dagens ljus. Boken Gröna bubblor är utgiven på Timbro förlag och rekommenderas till den som möjligen får en stund över. Hinner man inte läsa hela räcker det gott med kapitlet om bananer i Sveg.  

Jag vill också passa på att tacka alla de företag som också detta år gett av sin tid och engagerat sig för att skapa ett bättre företagsklimat.  

Med tillönskan om en god jul och gott nytt år!  

Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist