NYHET14 september 2021

Värna ägarledda företag 

Fåmansbolag eller ägarlett bolag innebär att det drivs av samma person eller personer som äger bolaget. Det vanligaste är att ägaren också är vd. Inte sällan bor han eller hon i samma ort som företaget och sina anställda. Det skapar en unik lojalitet med det egna samhället.  

Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv JämtlandFoto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Jämtland har många företag som omfattas av det så kallade 3:12-regelverket, vilket är ett regelverk för ägarbeskattning.  83 procent av de som är anställda i jämtländska aktiebolag är anställda i ett bolag som omfattas av 3:12-reglerna, vilket är högst i landet. Och denna utveckling har gått snabbt de senaste 20 åren.  

Det är viktigt att börja prata om dessa ägarledda bolag när vi närmar oss ett riksdagsval. I debatten ropas det ofta om högre skatter för företag – som om det vore en grupp som kan beskattas hur hårt som helst. Men svårare förutsättningar att driva företag skulle också skapa en sämre situation i jämtländska orter.  

Ett företag kan bara finnas kvar och verka så länge det inte går med förlust. Och det är många företag som bara går runt. När löner, skatter, försäkringar, avgifter och alla andra kostnader är betalda är det i vissa fall inte så mycket pengar över.  

Fördelen med ägarledda bolag är just att de ofta uppvisar en enorm drivkraft att överleva, inte bara för sig själva men just också för sina anställda och för den plats de verkar på. Den lojaliteten kan bidra till att företagaren försöker få verksamheten att fortgå lite längre än vad andra skulle ha gjort.  

Det är driftiga företagare som möjliggör för många bygder att överleva. Försvinner arbetstillfällena är det inte många som blir kvar på orten. När en sådan utveckling har börjat är den väldigt svår att vända! 

Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland

Fakta:

3:12-reglerna styr beskattningen av utdelning och kapitalvinst för de företagare som är aktiva i onoterade bolag de är ägare/delägare i. 

3:12-reglerSkatter
Skriven avOla Toftegaard
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist