Varumärket Åre magnet för näringsliv

NYHET Publicerad

TILLVÄXT Det nya politiska styret i Åre kommun borde använda Åre som varumärke för att attrahera nya företag i olika branscher till kommunen. Det menar Thomas Olsson som äger och driver industriföretaget Åre Produktion.

Detalj i aluminium tillverkad av Åre Produktion
Foto: Jonas Kullman

En av de aluminiumdetaljer som tillverkas av industriföretaget Åre Produktion.

Thomas Olsson ägare Åre Produktion

Thomas Olsson äger och driver industriföretaget Åre Produktion med 13 anställda.

Foto: Jonas Kullman

– Jag tycker att politikerna borde lägga mer krut på att locka hit till exempel industriföretag. Så har man jobbat inom IT-sektorn med lyckade resultat och jag tror att det går att överföra även till andra branscher. Ett större utbud av företag och arbetsplatser attraherar arbetskraft vilket är oerhört viktigt för tillväxt och utveckling, säger Thomas Olsson.

Stöd hos C

Han får stöd för sina tankar hos Daniel Danielsson som är nytt centerpartistiskt kommunalråd i Åre kommun.

– Jag tror att han har helt rätt, vi måste ha fler ägg i korgen. Vi behöver en differentierad, bredare arbetsmarknad och det är en fråga vi politiker tar på allvar. Sedan vi övertog styret i kommunen har vi flyttat över näringslivsfrågorna från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelsen. Det är en tydlig signal om att det är vi politiker som är högst ansvariga för dessa frågor. Vi har också skapat ett särskilt utskott under kommunstyrelsen som ska jobba med näringslivsfrågor, säger Daniel Danielsson (C).

Internationell leverans från Brattland

Företagaren Thomas Olsson flyttade till Åre för skidåkningen för drygt 30 år sedan och startade så småningom Åre Produktion. Företaget i Brattland, Undersåker har idag 13 anställda och omsätter ungefär lika många miljoner. Åre Produktion tillverkar specialdetaljer i aluminium till exportindustrin, kunderna finns framförallt i södra Sverige och Polen. Han ser att det finns utrymmer för fler liknande företag i kommunen.

– Både turism och IT är förstås jättebra men det borde gå att utveckla även övrig industri här. Teknikindustrin i länet sysselsätter betydligt fler än besöksnäringen och dessutom helårsanställda skattebetalare, cirka 8 500 personer jämfört 5 500 personer inom turismsektorn, säger Thomas Olsson.

Han vill se en strategi för att få fler företag utanför turismsektorn att etablera sig i de mer perifera områdena i kommunen och att bygglovsärenden prioriteras.

– Det ska vara enkelt att etablera sig i kommunen, både som privatperson och företag och då menar jag inte Åre by som redan fungerar som ett självspelande piano. Jag menar att man ska uppmuntra och underlätta inflyttning och företagsetablering på andra orter, till exempel i Mörsil, Mattmar eller Kallbygden som har otroliga utvecklingsmöjligheter, säger Thomas Olsson.

Ett steg i den här riktningen är kommunens rekrytering av en landsbygdsutvecklare, menar kommunalrådet Daniel Danielsson.

– Vi kommer att jobba för att stötta näringslivet i de mer perifera delarna av kommunen. Vi jobbar med att ta fram en serviceplan för kommunen och har anställt en landsbygdsutvecklare som ska jobba utanför Åre by. Vi vill också driva en mer aktiv markpolitik, köpa markområden eller skog som kan omvandlas till tomter eller platser för företagsetableringar, säger Daniel Danielsson.

Tappade placeringar

Åre kommun har länge legat i toppen av länets kommuner i Svenskt Näringslivs ranking Lokalt Företagsklimat men förra året backade kommunen rejält. De tappade 39 placeringar och hamnade på plats 107 i den totala rankingen.

– Förutom att vi flyttat näringslivsfrågorna till kommunstyrelsen så behöver vi utveckla kommunens service och myndighetsutövning gentemot företagen. Det innebär konkret att vi måste se till att vi har effektiva processer och är tillgängliga. Kommunen har också påbörjat ett arbete med SKL:s utbildning Förenkla Helt Enkelt för att medarbetarna ska få ökad insikt om företagens villkor och behov. Vi ska också arbeta mer systematiskt för fler företagsbesök än under tidigare mandatperiod. Men det finns fler än 1000 företag i kommunen så det kan ta en stund innan vi träffat alla, säger Daniel Danielsson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företag ratar skattkista för affärer

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har under våren undersökt varför företag avstår från att medverka i offentlig upphandling – trots att de egentligen är intresserade av att vara med. Svaret var att administrationen är för omfattande, upphandlingarna har för stort fokus på låga priser och kravspecifikationerna är för krångliga. Ett förbättrat upphandlingsklimat i kommunerna skulle ge skattebetalarna mer pang för pengarna, skriver Birgitta Laurent expert på offentlig upphandling.
NYHET Publicerad:

Nytt ansikte på Ung Företagsamhet i Jämtland

FÖRETAGSAMHET Sara Månsson har fått det jobb hon drömt om sedan gymnasietiden. Nu blir hon regionchef för Ung Företagsamhet i Jämtlands län. Sara tar över efter en annan Sara, nämligen Sara Larsson som varit chef för verksamheten i drygt tio år.
NYHET Publicerad:

Halvering av antal varumärkesansökningar från Jämtland

VARUMÄRKESSKYDD Antalet varumärkesansökningar från länet har halverats senaste året, visar ny statistik från Patent- och registreringsverket. 2018 gjordes 34 ansökningar från länet mot 62 ansökningar 2017."Företag med många varumärken är ofta innovativa företag som ligger väl till på sin marknad," säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

De lär sig driva företag på sommarlovet

ENTREPRENÖRER Många skolelever tar chansen att testa sina affärsidéer under sommarlovet. I samverkan håller Bergs och Krokoms kommuner i utbildning och handledning för ungdomarnas företagsstart. "Flertalet av de ungdomar som är med i sommarlovsentreprenörerna kommer från små byar, de är till exempel från Skålan, Kaxås och Klövsjö. Ungdomar som kommer från små byar har ett stort engagemang och är nyfikna. Det är egenskaper som är viktiga för att lyckas som företagare," säger Maria Wikén, Bergs kommun och handledare för årets Sommarlovsentreprenörer.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på lika villkor för offentliga och privata företag

KONKURRENS Hur undviks osund konkurrens av offentliga aktörer? Det är temat med olika infallsvinklar för två C-uppsatser skrivna av tre studenter vid förvaltnings- och ekonomiprogrammet på Mittuniversitet i Östersund. Gabriel Matloub och Petra Åhsell har riktat in sig på frågan hur man gör offentliga upphandlingar mer tillgängliga för små och medelstora företag. Felicia Dalborg har i sin uppsats skrivit om problemet när offentliga företag slår undan benen för de privata företagen verksamma på samma marknad.
NYHET Publicerad:

Sociala sidoprojekt får hotellet att växa

BESÖKSNÄRINGEN Med sina 197 rum och en av stadens bästa restauranger har Clarion Hotel Grand Östersund blivit en populär samlingspunkt för både inresta besökare och Östersundsbor. Möt hotellet som inte vill vara en leverantör av sängplatser, utan en levande centralpunkt i Östersunds stadsbild.
NYHET Publicerad:

Svensk skola behöver en ny syn på kunskap

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 6,4 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Jämtlands län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

"Samarbetet över kommungränserna kommer att öka"

MYNDIGHETSUTÖVNING Berg och Härjedalen slår ihop vissa kommunala verksamheter och utvecklar samarbetet över kommungränserna. "Det är troligt att fler mindre kommuner kommer att behöva göra som oss. Det läggs mer ansvar på kommunerna och direktiven utgår från situationen i storstäderna, att folk bor i trappuppgångar men så är det inte i våra kommuner," säger Anders Häggkvist, (C), kommunalråd i Härjedalens kommun. 
NYHET Publicerad:

Svenskt-norskt gränssamarbete står som modell i Brexit

GRÄNSSAMARBETE "Vi upplever att Sverige alltid vill ligga i framkant när EU kommer med nya direktiv om handeln utanför medlemsländerna. Det är tolkningsfrågor. Nya direktiv kan ställa till det för kunderna," säger Pär Skytt som är chef för KGH Customs Service i Jämtlands län. Ett företag som sköter tullhantering och administration åt företag som handlar med varor utanför EU.
NYHET Publicerad:

Alla vinnare på enklare regelverk för företagare

REGELKRÅNGEL Hur kommuner och länsstyrelser hanterar tillståndsärenden och kontroller är avgörande för företagens konkurrensförmåga. Idag råder stora skillnader. När vd Jan-Olof Jacke besökte Jämtland var budskapet kristallklart ”Gör det enklare och åtgärda nu.”
NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme av jämtska företagen

FÖRETAGSKLIMAT När pallplatserna för bästa företagsklimatet i länet fördelas hamnar Bergs kommun i topp och med högsta sammanfattande betyget i länet. Åre, Östersund och Strömsund kommer på delad andra plats i det sammanfattande omdömet av företagsklimatet. Detta när företagen i kommunerna fått sätta betyg på kommunens förmåga att hantera frågor som rör företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Utan företag dör glesbygden

VÄLFÄRDSSKAPARNA Fyråsträ, Attacus Trähus och Engcon i Strömsunds kommun är tre företag som tillsammans med sina medarbetare bidrar med cirka 93 miljoner kronor varje år till svensk välfärd. En summa som motsvarar ungefär 626 förskoleplatser eller 183 poliser. Nyligen fick företagen besök av politiker, intresseorganisationer och Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Historiskt spadtag för Nord-Lock Group i Mattmar

VÄLFÄRDSSKAPARE På tisdag den 14 maj tas första spadtaget för den största utbyggnaden av lokaler som Nord Lock i Mattmar någonsin gjort. Därmed säkerställs den framtida produktionen på orten. För Åre kommun innebär utbyggnaden att kommunen nu behåller en av kommunens största välfärdsskapare. Divisionen i Mattmar och dess medarbetare drar nämligen in 30 miljoner kronor till välfärden varje år.
NYHET Publicerad:

Efterfrågan på arbetskraft minskar i länets företag

KONJUNKTUR Konjunkturen i länet mattas av och flera företag förväntar sig minskade eller oförändrade produktions- och försäljningsvolymer det kommande halvåret. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturpanel för andra kvartalet i år. "Det vi kan se är att företagen i länet gör ungefär samma bedömning av konjunkturen som snittet för övriga landet. Toppen på högkonjunkturen är passerad och förväntningarna när det gäller investeringar och försäljningsvolymer stagnerar", säger Ola Toftegaard, regionchef på Svenskt Näringsliv i Jämtlands län.
NYHET Publicerad:

Nya medarbetare på Sveriges Byggindustrier i Östersund

MEDLEMSORGANISATION Christin Andersson och Viktor Karlsson är nya medarbetare på Sveriges Byggindustrier i Jämtland-Härjedalen med kontor på Campus i Östersund. Efter 29 år i organisationen går Staffan Sjömark i pension och han ersätts av två nya medarbetare med två olika roller.
NYHET Publicerad:

Påsken ger bråda dagar för Pelle och Lisa

ENTREPRENÖRSKAP Pelle Sallin har tillsammans med sin fru Lisa byggt ett företag som idag är Norrlands största äggleverantör. Och nu till påskhelgen fördubblas leveranserna av ägg. Under några dagar inför påsken är det full fart i packeriet i Valne där de 16 anställda får förstärkning av extra personal.
NYHET Publicerad:

Entreprenören blir samhällsbyggare i den nya stadskärnan

FÖRETAGANDE Mötesplatsen Norra Station i Östersund visar att samverkan mellan entreprenörer ger framgång och en levande stadskärna. Manne Mosten är en av initiativtagarna till Norra Station där han driver restaurang- och caféverksamhet med lokalproducerade råvaror. "Företag som arbetar hållbart borde gynnas, inte bli straffade som jag upplever att vi blir idag. Då syftar jag främst på att löner och skatt på personal är så hög och att vi som jobbar hållbart i livsmedelsbranschen behöver extra mycket personal", säger Manne Mosten.
NYHET Publicerad:

Regeringen backar om höjd moms på naturguidning

SKATTER Beskedet om att förslaget om en momshöjning för naturguider dras tillbaka tas emot med glädje hos länets turistföretagare. ”Det är verkligen med glädje vi tar emot detta besked som visar att politikerna lyssnat. Nu kan vi konkurrera på lika villkor med våra grannländer med lägre moms på tjänsterna,” säger Philip Harlaut, vd för Åreguiderna.
NYHET Publicerad:

Postnord ändrar rutiner och försämrar för företag i Jämtland

GÄSTKRÖNIKA ”Valet står mellan att flytta plock- och pack till en ort söder om Söderhamn om jag vill ha leverans nästa dag. Kan jag acceptera en dags försening kan jag lika gärna flytta till Estland och låta kunderna dra nytta av de lägre kostnaderna.” Det skriver företagaren Carl Erik Eriksson, ägare av Favoptic som har verksamhet i Östersund men som nu överväger flytta verksamheten på grund av Postnords försämrade service.
NYHET Publicerad:

”Det blev en aha-upplevelse hur mycket välfärd ett företag skapar”

VÄLFÄRDSSKAPARE När elever på Wargentinskolan träffade företagaren Katarina Magnusson blev de överraskade av hur mycket ett företag med cirka 40 anställda skapar för välfärden. Varje år ger Edenbos och Tages konditorier och butik – 5 165 032 kronor till svensk välfärd. "Utan företagare skulle vi inte ha någon välfärd i Sverige", konstaterar eleverna.