NYHET18 december 2023

En julhälsning

Så här i juletid är det dags att sammanfatta årets händelser. Och det har hänt en hel del… Vi kan konstatera att vi lever in en komplicerad tid, präglad av en pressad ekonomi formad av ett högt kostnadsläge och högre räntor.

Foto: Ernst Henry photography & Canva

Osäkerhet, klimathot och krig och konflikter i vår omvärld påverkar oss och kan få en allt sämre konjunktur att bita sig fast. Att företag verkat i turbulenta och svåra tider är inget nytt, omständigheterna vi befinner oss i just nu är inte unika. Kriser har kommit och gått och vi har alltid lyckats ta oss ur dem. Men i tuffa tider som kräver handlingskraft är det många människor som frågar sig ”kan någon inte bara göra något?”

Denna ”någon” är företrädesvis företagen – det är företagen som är nyckeln till vår tids stora utmaningar. Företagen kan utveckla, ställa om och hitta alternativa vägar för att lösa problem. Innovationer kommer från människor som med hårt arbete sett till att växla upp sina idéer till praktiska lösningar. Skapande av arbetstillfällen i företagen som i sin tur leder omställningen till ett fossilfritt samhälle, byggnation av bostäder och infrastruktur och finansiering av vår gemensamma välfärd för att nämna några. Listan kan göras lång och inom alla områden kan företagen spela en avgörande roll. Vi från Svenskt Näringsliv arbetar ständigt för att förbättra företagens villkor och förutsättningar.

Vi lyfter näringslivets värde så att politiker och myndigheter verkligen ska förstå vikten av företagandet och dess nödvändighet, kraft och bidrag till vårt samhälle. Om politiker och myndigheter inte har denna förståelse kan vi glömma bättre villkor för företagen.

Företagens skriande kompetensbehov är ett annat exempel. Det måste vara företagen som bestämmer vem de vill anställa och med vilka kompetenser. Och tillsammans med våra medlemsorganisationer kommer vi jobba för att dimensioneringsutredningens syfte uppfylls: att näringslivet får mer att säga till om i utbildningarnas utveckling och att vi utbildar, både ungdomar och vuxna, till de yrken som faktiskt efterfrågas på arbetsmarknaden.

Vi arbetar också för bättre förutsättningar för företagen genom att agera för ett bättre lokalt företagsklimat. I begreppet ryms många områden och det är ett omfattande och långsiktigt arbete. Här ser vi att flera av länets kommuner är på tå och arbetar aktivt för att upplevas serviceorienterade gentemot företagen. De främsta av dem jobbar kontinuerligt för att förbättra ytterligare och leverera åtgärder: snabba upp beslutsprocesser, möta näringslivet oftare, förtydliga informationen till företagen, kartlägga och analysera lokalt kompetensbehov ännu djupare. Även här kan listan över aktiviteter och åtgärder göras lång.

Att vi alla önskar oss bättre tider och förutsättningar 2024 är givet. Och trots att lågkonjunkturen troligen visar sitt grinande ansikte något år till kommer det ändå positiva signaler om sjunkande inflation och indikationer om sänkta räntor från flera håll runt om i världen. Vi tycker oss se ljusglimtar i horisonten, men osäkerheterna kvarstår.

För att få fart på Sverige behövs mycket göras och önskelistan är lång. Vi kan koka ned våra önskningar i följande uppmaning: skapa inga nya hindrande lagförslag eller omständliga processer som sätter krokben för företagens välfärdsskapande. Det som behövs är reformer som skapar tillväxt och förbättrar för företagen samt service och bemötande som uppmuntrar och ger en puff framåt.

Från oss alla på Svenskt Näringsliv Jönköpings län önskar vi er en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Anna Gillek, Regionchef Jönköpings län

Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist