NYHET28 februari 2024

Länets företagare försiktigt optimistiska i ny konjunkturundersökning

Ekonomin är fortsatt nedkyld och företagen i Jönköpings län har stora utmaningar framöver. Prognoserna har dock vänt och länets företagare är mer positiva nu än tidigare kvartal. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringslivs Företagarpanel.

Anna Gillek
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturen i Jönköpings län genom undersökningen Företagarpanelen. Jämfört med Q4 2023 så är företagen mer optimistiska i sina prognoser av kommande 12 månader vad gäller produktion, antal anställda och investeringar.

- Inflationen har fallit och många hoppas på räntesänkningar redan nu till våren, det kan förklara företagens mer positiva utsikt. Vi ska samtidigt komma ihåg att optimismen kommer från mycket låga nivåer och att det skiljer sig markant mellan olika företag och branscher, säger Anna Gillek regionchef Svenskt Näringsliv Jönköpings län.

Även om vi ser ett trendbrott för detta kvartal är det viktigt att ha med sig att förväntningarna kan vända, beroende på vad som händer i Sverige och världen.

- Konjunkturläget är fortsatt ansträngt och det finns fortfarande osäkerheter i ekonomin som gör att företagen kan bli mer pessimistiska igen. Vilken riktning räntan får och händelser som riskerar att påverka handeln är bara två sådana exempel, avslutar Anna Gillek.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom undersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt består panelen i Jönköpings län av 584 medlemsföretag. Undersökningsperiod 23 januari – 9 februari 2024.

konjunkturKonjunkturenFöretagarpanelen
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist