Konjunkturen

Senaste artiklarna

NYHET — 9 december 2022

Företagen i Gävleborg alltmer pessimistiska

Den uppgång i ekonomin som förutspåddes efter pandemin övergick först i en avmattning. Den har nu övergått till en lågkonjunktur. Kraftiga prisökningar pressar hushållens konsumtion. Samtidigt pressas företagen av stigande kostnader. Inte minst gäller detta energiintensiva företag.
NYHET — 8 december 2022

Företagen i Östergötland spår tuffa tider

Framtidsutsikterna är på många håll dystra. Kraftiga prisökningar pressar hushållens konsumtion och samtidigt pressas företagen av stigande kostnader. Företagen ser nu mycket pessimistiskt på framtiden.
NYHET — 8 december 2022

Företagen i Örebroregionen alltmer pessimistiska

Den uppgång i ekonomin som förutspåddes efter pandemin övergick först i en avmattning. Den har nu övergått till en lågkonjunktur. Kraftiga prisökningar pressar hushållens konsumtion. Samtidigt pressas företagen av stigande kostnader. Inte minst gäller detta energiintensiva företag.
NYHET — 7 oktober 2022

Stark framtidstro hos Norrbottens företag 

I Svenskt Näringslivs företagarpanel är det Norrbottens företag som är mest hoppfulla om högre försäljningsvolym och ökade investeringar det kommande året.
NYHET — 23 september 2022

Näringslivets framtidsutsikter de lägsta på två år  

”Företagen pressas av skenande elpriser, inflation och en osäker omvärld. Det gör att många sänker sina prognoser för framtiden”, säger Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET — 16 december 2021

Företagen i Västernorrland signalerar fortsatt tillväxt 

Färska siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel i Västernorrland visar att försäljning, produktion, investeringar och antalet anställda ökar jämfört med för sex månader sedan och bedöms även öka de kommande sex månaderna.
NYHET — 17 februari 2021

Krisen fortsätter att slå mot redan hårt drabbade branscher

Företagen i Stockholms län ger fortsatt en blandad bild av rådande läge. Vissa branscher blöder kraftigt medan andra pekar på ett oförändrat eller förbättrat läge. Framtidstron har däremot förstärkts jämfört med tidigare mätningar. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det första kvartalet.
NYHET — 17 februari 2021

Kris och säsongsbetonad lågkonjunktur – hur mår det gotländska näringslivet?

Företagen på Gotland målar upp en utmanande bild av rådande läge. Vissa branscher blöder kraftigt medan andra pekar på ett oförändrat eller förbättrat läge. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det första kvartalet.
NYHET — 17 februari 2021

Svagt nuläge i Västmanlands ekonomi, men ljusare framtidsutsikter  

Den ekonomiska aktiviteten mätt som sysselsättning, investeringar och produktion är fortsatt låg i Västmanlands län. Men framtidsutsikterna har ljusnat betydligt. Det visar Svenskt Näringslivs nya företagarpanel.
NYHET — 8 december 2020

Var femte företag i regionen hotat utan ytterligare stödåtgärder

Över 22 procent av företagen i Örebroregionen riskerar att gå under om regeringen inte inför fler stödåtgärder. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel för det fjärde kvartalet.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist