NYHET24 februari 2023

Vart fjärde företag i Jönköpings län ser risk för varsel inom ett halvår

Ny konjunkturundersökning från Företagarpanelen i Jönköpings län.

Foto: Henrik Prohászka

Svenskt Näringslivs företagarpanel mäter regelbundet företagens framtidsutsikter. Den senaste mätningen, som genomförts under januari månad, ger en dyster bild av läget bland länets företag.

27 procent av företagen i Jönköpings län överväger nu varsel inom ett halvår, det är en fördubbling jämfört med när samma fråga ställdes i juni. 30 procent förväntar sig minskade försäljningsvolymer, 23 procent minskade investeringar och 18 procent ett minskat antal anställda om ett år.

Den höga inflationen och Riksbankens snabba räntehöjningar har skapat en tuff situation för både hushåll och företag. Svenskt Näringslivs senaste konjunkturuppdatering visar att Sverige kommer befinna sig i lågkonjunktur under de kommande två åren. Hushållen kommer att dra ned konsumtionen kraftigt, arbetslösheten kommer att stiga och BNP förväntas falla med hela 1,6 procent under 2023.

- Vi har väldigt tuffa tider framför oss. I länet är det framför allt byggbranschen som drabbats hårdas, men även handel och besöksnäring har det tufft. Det kommer att bli svårt för många, säger Anna Gillek, regionchef för Svenskt Näringsliv i Jönköpings län.

Det finns en risk att vi står inför en både djup och långvarig lågkonjunktur.

- Både företag och hushåll behöver positiva nyheter nu. Kostnadstrycket måste dämpas. Regeringen skulle kunna stimulera efterfrågan utan att höja inflationen. Detta genom att sänka elskatten eller arbetsgivaravgiften för unga så att efterfrågan tar fart, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

KonjunkturenFöretagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist