NYHET1 juni 2023

Effekterna av lågkonjunkturen märks av i Kalmar län

Enligt Svenskt Näringslivs konjunkturprognos för maj 2023 ser det ut som om lågkonjunkturen kommer att sträcka sig in i 2025. Under början av räntehöjningscykeln visade den svenska ekonomin sig trots allt förhållandevis motståndskraftig, men effekterna kommer med fördröjning.

Foto: Mostphotos

Höga räntor pressar nu hushållens konsumtion och bostadsinvesteringar. Företagens framtidsutsikter är kraftigt nedpressade och vart fjärde företag ser risk för varsel. Läget är med andra ord oroande.

Företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel är fortsatt dystra i sina framtidsutsikter. Det finns dock stora regionala skillnader. De branscher som har svagast läge just nu finns inom bygg och handel.

26 procent av företagen i Kalmar län att försäljningsvolymen kommer att minska under kommande år. 25 procent av samtliga företag i undersökningen tror också att investeringarna för företaget kommer att bli lägre under samma period.

Höga räntor pressar nu hushållens konsumtion och bostadsinvesteringar. Företagens framtidsutsikter är kraftigt nedpressade och vart fjärde företag ser risk för varsel. Läget är med andra ord oroande.
Ulrica Bennesved, Regionchef

– Vi ser nu effekterna av ränteuppgången. Det finns förvisso ett uppdämt konsumtionsbehov efter pandemin, men höga räntor pressar nu både konsumtion och bostadsinvesteringar. Under 2024 förutspås arbetslösheten stiga till 8 procent och vart fjärde företag ser risk för varsel, säger Ulrica Bennesved, Svenskt Näringslivs regionchef i Kalmar län.

Svenskt Näringslivs ekonomer förutspår således en konjunkturnedgång med fördröjning och nedåtrisker. Inflationen har varit mer långvarig än vad som tidigare bedömts och fått bred spridning, men den har nu toppat internationellt och i Sverige. På grund av fallande råvarupriser, baseffekter, ansvarsfulla avtal och räntehöjningar resulterar det i att inflationen når målet 2024. Samtidigt som styrräntan toppar i sommar för att sedan gradvis sänkas.

– Till detta kommer att svensk arbetsmarknad har stora strukturella problem och arbetslöshetssiffran säger inte allt. En fjärdedel (1,3 miljoner) av den arbetsföra befolkningen är inte självförsörjande och detta samtidigt som det fortsatt är stor kompetensbrist för många företag. Företagen såväl i Kalmar län som i landet som helhet har stora utmaningar framför sig. Det kommer därför krävas omfattande strukturella reformer för att få till en förändring, avslutar Ulrica Bennesved.

Läs gärna förslagen i rapporten:

KonjunkturenFöretagarfrågorEkonomi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist