NYHET10 juli 2018

ROT- och RUT-avdrag för mycket gott med sig

Sänkt skatt på hushållsnära tjänster är en framgångsrik metod att skapa jobb. Almega konstaterar att mer än 30 000 nya arbetstillfällen har tillkommit under reformens första tio år. Smolk i bägaren är att den svarta marknaden återtar förlorad mark sedan ROT-avdraget sänktes från 50 till 30 procent.

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

RUT-avdraget är en fullträff. 30 000 personer har fått jobb sedan starten 2007. Under jubileumsåret 2017 omsatte sektorn 10,2 miljarder kronor, en ökning med 25 procent jämfört med året före, enligt tjänsteföretagens branschorganisation Almega.

För att vidareutveckla systemet vill organisationen ersätta dagens RUT med ett HEM-avdrag som innefattar samtliga tjänster som utförs i ett hushåll. Summan för avdraget utökas till 100 000 kronor per person och år.

Därmed ökar efterfrågan av tjänster i hemmen, och bidrar till ökad sysselsättning för grupper som saknar arbete, särskilt personer med svag förankring på arbetsmarknaden, är Almegas förhoppning.

ROT-avdraget är ett effektivt sätt att minska hushållens inköp av svarta byggnads- och hantverksarbeten, samtidigt som det främjar den sunda konkurrensen på byggmarknaden.

1 januari 2016 sänktes ROT-avdraget. Det fick effekter på konsumenternas vilja att köpa vita tjänster. Sveriges Byggindustriers målsättning är att åter höja ROT-avdraget till 50 procent, från dagens 30 procent. Syftet är att främja sund konkurrens i branschen, och få bort svartarbete.

Enligt Sveriges Byggindustriers årliga ROT-enkät anser sju av tio medlemsföretag att marknaden för ROT-tjänster bromsar in. Efterfrågan på vita tjänster sjunker samtidigt som många medlemsföretag vittnar om en större efterfrågan på svarta tjänster.

Valet 2018RUTSmåföretagsfrågorArbetsmarknadGilla Jobbskaparna
Skriven avDan Sylvebo
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist