Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 januari 2021

Skatterna i Jönköpings län – så mycket får du betala i din kommun

Kommunal- och regionskatten påverkar alla med en inkomst och är den enskilt största utgiften för svenska familjer. Inför 2021 lämnas den oförändrad i samtliga av Jönköpings läns alla 13 kommuner. Men med anledning av ökande behov i välfärden spås skattesatsen öka i framtiden, vilket får stor påverkan på det lokala företagsklimatet. Här är hela listan som visar hur skatten ser ut i din kommun.

Foto: Mostphotos

Den totala skattesatsen skiljer sig betydligt åt mellan kommuner i Jönköpings län. Högst är den i Nässjö med 34:30 kronor per hundralapp och lägst i Vaggeryd där invånarna betalar 33,25. Givetvis spelar strukturella förutsättningar in men det handlar till stor del om hur pengarna används.

Kommunalskatten påverkar alla oavsett inkomst, men har störst betydelse för dem som har låga löner. För många småföretagare, som ofta tar ut förhållandevis låga löner, spelar därför nivån på kommunalskatten stor roll.

Anna Gillek
Foto: Ernst Henry Photography AB

— Nivån på kommunalskatten påverkar företagsklimatet, den lokala attraktionskraften och företagens möjlighet att locka till sig kompetent arbetskraft som kan bli nya kommuninvånare. En lägre skatt gör kommunen mer attraktiv för småföretagare än kommuner med hög skatt, med fler arbetstillfällen och skatteintäkter som följd, konstaterar Anna Gillek, regionchef för Svenskt Näringsliv i Jönköping.

Inför 2021 höjs kommunalskatterna i nio och sänks i elva av landets 290 kommuner. Den genomsnittliga sammanlagda skatten landar nu på 32,27 kronor. Samtidigt lämnas den genomsnittliga regionskattesatsen oförändrad. Sedan år 2000 har dock regionerna i snitt höjt skatten med 1,75 kronor, vilket är betydligt mer än i kommunerna.

I Jönköping är spridningen mellan kommunerna relativt stor, då det skiljer drygt en krona i skatt per intjänad hundralapp för invånarna i Vaggeryd jämfört med Nässjö. Ingen kommun förändrar kommunalskatten inför 2021 men värt att notera är att nästan samtliga kommuner i länet har en högre skatt än en genomsnittlig svensk kommun, Vaggeryd, Värnamo och Jönköping ligger strax under eller på Sverigesnittet.

— Det finns inget direkt samband mellan skattesats och kvalitet i de kommunala verksamheterna. Att höja skatter är ofta en enkel lösning på problem som i förlängningen kräver betydligt mer politiskt hantverk och ledarskap, menar Anna Gillek.

Enligt flera prognoser kommer kommunerna att tvingas till ytterligare skattehöjningar under kommande år till följd av att andelen barn, unga och äldre ökar och därmed även behovet av välfärd.

— Ska vi klara av framtida utmaningar behöver våra gemensamma skattemedel användas smartare. Fler företag och organisationer måste få vara med och utveckla välfärden. Det ökar invånarnas valfrihet och tvingar de kommunala organisationerna att arbeta smartare. Konkurrens är nyckeln till förbättring inom alla områden – så även inom välfärden. Det är en betydligt mer långsiktig strategi än att höja skatten för kommuninvånarna, avslutar Anna Gillek.

Nedan finner du en lista över Jönköpings läns kommuner, där den totala skattesatsen redovisas.

Skattesats i Jönköpings län*

KommunSkattesats 2021
Vaggeryd 33,25
Värnamo 33,28
Jönköping 33,40
Sävsjö 33,68
Gislaved 33,75
Vetlanda 33,77
Tranås 33,77
Aneby 33,85
Habo 33,93
Gnosjö 34,00
Eksjö 34,02
Mullsjö 34,10
Nässjö 34,30

*kommunal skattesats + regionskattesats. Regionskatten för Jönköpings län är 11,76, vilket är ca 20 öre över Sverigesnittet.

Skatter
Skriven avAnton Oskarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist