NYHET22 augusti 2022

Vallöften förutsätter växande företag i Jönköpings län

Valrörelsen är i full gång. Dagligen lanseras vallöften om utökade resurser och nya satsningar. Men under de kommande veckorna är det värt att påminna både sig själv och sin närmsta politiker om att resurser måste skapas innan de kan fördelas.

Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Utan framgångsrika företag i Jönköpings län som tar hem affärer, växer och anställer finns helt enkelt inga skatteintäkter att fördela eller resurser att satsa. Men hur politiken ska skapa bästa möjliga förutsättningar för fler växande företag är mer sällan föremål för löften eller visioner.

Det är företagarna – de som vågar ta steget att starta och driva företag – som lägger grunden för vår gemensamma välfärd. Det är deras beslut om att satsa, växa, exportera, importera, bygga ut eller investera som skapar fler jobb, ökade skatteintäkter och som avgör vilket utbud av varor och tjänster som invånarna har tillgång till.

Vilket förtroende man som företagare har för den lokala politiken spelar roll för dessa beslut. Både på kort och lång sikt. De flesta politiker är överens om att företagen är viktiga. Men det krävs också prioriteringar och konkreta förslag som gör skillnad i en företagares vardag.

Diskussionerna om företagens villkor handlar ofta om vad som händer i Bryssel eller vilka beslut som fattas i riksdagen. Men företagen verkar främst i närmiljön, här i kommunerna i länet, där de fysiskt finns och där alla beslut om att växa, anställa eller lägga ner, fattas. Därför spelar lokala politiska beslut, tolkningar och tillämpningar av regler större roll än vad många tror. Det är här som lagstiftningen möter verkligheten.

Därför gör vi på Svenskt Näringsliv varje år en undersökning där vi ställer frågor till de lokala företagen hur de ser på förutsättningarna att driva företag här i länet. Företagen pekar framförallt ut två områden som de lokala politikerna bör prioritera för att förbättra företagsklimatet; en bättre dialog överlag mellan näringslivet och kommunen och upphandling.

I våra möten med medlemsföretagen så står också kompetensförsörjning högt på dagordningen. Samtidigt som många personer inte försörjer sig själva är kompetensbristen stor. Det går inte ihop. Mer måste göras för att matcha behoven av kompetent arbetskraft och utforma lokala utbildningsinsatser efter näringslivets behov.

För oavsett vilka politiker som styr i våra kommuner efter valet krävs en grundinställning att företag och företagsamma människor är viktiga. En politik som bygger på tillit, där företagen kan räkna med politikens strävan efter att skapa så bra förutsättningar som möjligt.

Valet kan inte bara handla om hur skattepengar ska spenderas, utan också om hur fler växande företag kan ges bättre förutsättningar att skapa jobb och skatteintäkter. Fråga gärna i valstugan, under debatten på torget eller när en politiker knackar på din dörr vilken plan man har för just detta. Ska det gå bra för länet, måste det gå bra för företagen.  

Anna Gillek
Regionchef Svenskt Näringsliv Jönköpings län

Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist