NYHET5 juni 2024

Från 3 till 100 elever – så växte den framgångsrika teknikskolan i Hultsfred 

På bara sex år har Additivt teknikcenter i Hultsfred gått från nystartad verksamhet med en YH-utbildning till att också driva såväl gymnasieprogram som vuxenutbildningar till företagsutbildningar. I år driver de sju olika utbildningar som alla är industrirelaterade och initierade av företagen. ”Vår styrka är att vi kan vara flexibla och anpassningsbara, så att vi utbildar efter det behovs som finns”, säger Joakim Svensson, vd på Additivt teknikcenter. 

Joakim Svensson är vd på Additivt teknikcenter i Hultsfred.Foto: Privat

2018 grundades Additivt teknikcenter, efter beslut av Hultsfreds kommun, i syfte att lyfta kompetensförsörjningen inom industrin. Bolaget ägs till 51 procent av kommunen och till resterande del av företag och organisationer i regionen. Upplägget har ett tydligt syfte. Bolaget ska vara nära företag, för att snabbt kunna agera på deras behov. Ett exempel som Joakim Svensson lyfter fram är den gjuteriutbildning som Additivt teknikcenter startade. 


– Det började med ett stort gjuteriföretag på orten som hade stora problem att hitta personal. Tillsammans med dem, och fyra andra gjuteriföretag, satte vi samman en yrkesutbildning. Från idé till att de första personerna var klara med utbildning och kunde gå ut i arbete tog det elva månader. Man måste kunna vara snabb för företagen har ett akut behov i dag, men verkligheten förändrar sig snabbt och om två eller tre år kanske behovet ser annorlunda ut, säger Joakim Svensson. 


Det nära samarbetet med näringslivet har också gjort det möjligt att anpassa utbildningarna efter det faktiska arbetslivet. Additivt teknikcenter har fått flera maskiner skänkta till sig av företagen, för att eleverna ska ha möjlighet att arbeta med den utrustning som också används i näringslivet i dag. Även sådant som säkerhetsföreskrifter och andra riktlinjer delar företagen med sig av för att utbildningarna ska kunna efterlikna det verkliga arbete som väntar dem. Och på sommaren tar företagen emot lärare från Additivt teknikcenter. 

– Vi försöker tänka nytt och komma på smarta lösningar för att förbättra utbildningarna. En sådan idé var att låta våra lärare på gymnasieprogrammen praktisera ute på företagen när eleverna går på sommarlov. På så sätt får de en direkt inblick i näringslivet och kan implementera sina erfarenheter i undervisningen, säger Joakim Svensson. 


Andra innovativa exempel som Joakim Svensson tar upp är att alla elever som går ut sitt gymnasieprogram får ett stipendium för att ta körkort, så att de kan ta arbeten inom hela regionen. Alla elever får också en handledarutbildning. 

– Vi upptäckte att bristen på handledare gjorde det svårt att titta APL-platser och praktikplatser till utbildningarna, även bland företag som gärna hade velat erbjuda det. Genom att ge eleverna denna utbildning gör vi dem mer attraktiva på arbetsmarknaden men löser också detta problem åt företagen, säger Joakim Svensson. 


Den stora flaskhalsen för utbildningarna har varit att locka elever. Söktrycket på industriprogrammen är lågt på många håll i Sverige, trots att efterfrågan på arbetskraft är stor. Mycket tid ägnas åt att skapa ett intresse för utbildningarna genom olika typer av teknikkvällar, tjejkvällar och samarbeten med grundskolor. 


– Idag är vi ett av de mest populära programmen i regionen, med ett högt söktryck på våra platser, säger Joakim Svensson. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist