NYHET10 juli 2020

Hallå där, Malin Hamlin!

Sveriges näringsliv består till allra största delen av små företag. Därför har Svenskt Näringslivs SME-kommitté en särskilt viktig plats i arbetet. Vi tog en pratstund med en av kommitténs nya medlemmar, och det samtalet kan ni läsa här.

Jag vill att det ska vara mindre krångligt att vara företagare, säger Malin Hamlin som tillsammans med sin man driver omsorgsföretaget Lansen Omsorg.

Vem är Malin Hamlin?
Jag är en hemvändande Vimmerbybo. Min familj och jag har bott i Stockholm i många år, men för 15 år sedan gick flyttlasset tillbaka hem till Vimmerby igen.

Vad är det du sysslar med?
Tillsammans med min man så driver vi omsorgsföretaget Lansen Omsorg. Det är LSS-boenden med fokus på stöd och service till personer med Asperger, utvecklingsstörning, autism eller liknande tillstånd. Min man driver verksamheten och jag är ordförande i bolaget. Men som alla som drivit familjeföretag vet, så är man ju verkligen involverad i det som händer. Jag har min bakgrund i bank- och finansvärlden. Jag jobbar med riskhantering på Swedbank och har även ett förflutet från Finansinspektionen.

Hur har ni drabbats av corona?
Vi har inte haft några fall på våra boenden. Varken bland boende eller personal. Däremot så har vi gjort alla åtgärder vi bara kunnat för att minska risken. Vi har bland annat infört besöksrestriktioner, vi genomför aktiviteter i mindre grupper samt planerar så att vår personal arbetar med så få boende som möjligt. Vi har säkerställt tillgången till skyddsmaterial så som handsprit, handskar, visir och munskydd för att kunna vårda säkert vid eventuell smitta. Trots att det nationella besöksförbudet inte omfattar gruppbostäder har vi skärpt besöksrestriktionerna på våra boenden. Om man som anhörig trots allt vill komma på besök måste man först kontakta verksamheten. Vi erbjuder våra boende hjälp att hålla kontakten med sina anhöriga via Skype och Facetime.

Du är ny i Svenskt Näringslivs SME-kommitté, vad är det?
Svenskt Näringslivs SME-kommitté är en rådgivande grupp till styrelser och vd i viktiga frågor som berör små och medelstora företag (SME). SME-företagen bidrar med konkreta exempel på ägarledda företags betydelse i deras vardag. Jag är ju ny i SME-kommittén så jag har inte hunnit komma in i alla frågor än, men det ska bli väldigt roligt att engagera sig. Jag gillar att det är en blandning på folk från olika branscher och olika delar av landet. Jag ser fram emot att vara aktiv i det arbete som sker i den här regionen också. Efter sommaren kommer jag att träffa lite politiker tillsammans med Svenskt Näringslivs regionkontor bland annat.

Vilka frågor brinner du för?
Jag vill att det ska vara mindre krångligt att vara företagare. Regler är bra, men som det är nu så är det för tung börda för många småföretagare att leva upp till och följa reglerna. Det är inte bra att det kan se så olika ut i bedömningarna heller. Olika kommuner, regioner och Länsstyrelser hanterar frågorna på olika sätt. Då blir det svårt för företagen som har verksamheter på flera olika orter. Om regelbördan minskas kan företagen lättare växa och utvecklas. Vilket i sin tur leder till att välfärden också växer.

SmåföretagsfrågorCoronaSME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist