NYHET28 januari 2019

Man måste kunna lita på incitamenten

Nu har Sverige fått en ny statsminister och en ny regering. I förhandlingen om regeringsmakten har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om en rad punkter som behöver förändras. En rad av dessa kommer att påverka förutsättningarna för företagandet.

Under förra mandatperioden bidrog den samlade företagarrörelsen till att stoppa ett förslag om försämringar i entreprenörsskatten (3:12-reglerna) som skulle införas. Det var en framgång för företagarrörelsen, men det fanns även delar i det ratade förslaget som var bra. Så tyvärr slängdes vissa bäbisar ut med badvattnet. Nu ser vi att en av dessa kommer tillbaka igen. Ett slopande av den extra beskattningen vid generationsväxling – jämfört med om företaget säljs till någon utomstående – är en sådan. Detta var med både i den budget som riksdagen beslutade om före jul och i överenskommelsen mellan S, MP, C och L.

– Kalmar län är ett av de län som har den äldsta företagarbefolkningen i landet. Därför behövs stimulans, minskat regelkrångel och tydlighet från regeringen för att bidra till att underlätta möjligheterna till generationsskiften. Såväl inom familjen som genom externa ägarbyten, säger Johnny Rönnfjord bitr. regionchef på Svenskt Näringsliv.

De så kallade 3:12 reglerna infördes för att hantera skillnaderna mellan beskattning av inkomst av tjänst och inkomst av kapital. Under många år var reglerna så ogynnsamma att de motverkade utvecklingen av företagandet och de flesta företagare som omfattades av reglerna avstod från att ta ut utdelningar. Med start 2005 har reglerna reformerats ett flertal gånger i främjande riktning bl.a. för att förbättra regelverkets effekter på risktagande i näringslivet, stimulera nyföretagande och för att förenkla för ägarna av de mindre fåmansföretagen.

Richard Hellenius, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.

– Att de försämringar som föreslogs under förra mandatperioden stoppades var bra. Man måste samtidigt vara medveten om att för att främjande insatser ska få önskad effekt måste det finnas en tilltro till att de finns kvar i framtiden – när frukten av risktagandet till slut kanske kommer. Det kan räcka med hot om försämringar, för att risktagandet i näringslivet ska minska. Företagare måste kunna lita på att incitamenten håller på lång sikt, säger Richard Hellenius, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.

Är då möjligheterna till utdelning den enda drivkraften hos företagare? Drivkrafterna är många i livet så även i företagarlivet, och vi är övertygade om att utdelning är en av de positiva drivkrafterna. Så här resonerar Linda Petersson, en av delägarna till Telin Rekrytering & Kompetens i Kalmar.

– Jag tror inte att vi är så annorlunda mot andra företagare. Vi är försiktiga, växer med förstånd och har en stark tro på det vi vill göra. Vi brinner för våra idéer och nu har vi fått ta del av lyxen att också kunna göra strategiska val gällande utdelning så att vi kunnat hämta igen våra tidiga insatser, säger Linda Peterson.

Linda Petersson, en av delägarna på Telin Rekrytering & Kompetens i Kalmar.

En förändring som skulle vara mycket välkommen för många företagare, varav Telin Rekrytering i Kalmar är ett av dessa, är att slopa 4% kravet gällande delägarskap för att kunna ta del av det lönebaserade utdelningsutrymmet. Dels kan det vara så att 4% ägande av ett expansivt och växande företag kan bli kostsamt för den som ska plockas in. Det är få som har det kapital som krävs, och bankerna är inte så angelägna om att finansiera inköp i bolag från anställda. Om andelen dessutom skulle ligga under den nivån så försvinner en stor del av incitamenten för att kunna räkna hem insatsen.

– Vi som är ett tjänsteföretag är mycket angelägna om att kunna hitta sätt att knyta till oss värdefull kompetens, samt att skapa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling, och då hämmar dessa krav, säger Linda Petersson, delägare på Telin Rekrytering i Kalmar.

Det vore välkommet om den nya regeringen genomför förändringar för att underlätta generationsskiften och tar bort 4% regeln. Det skulle i så fall bidra till att fler vågar satsa på sina drömmar och vilja driva företag.

Skatterregler
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist