NYHET25 augusti 2022

Riksdagskandidater om näringslivets viktigaste frågor 

Valrörelsen är i full gång och vi får höra många förslag till hur olika samhällsproblem ska lösas. En del lösningar som föreslås kräver resurser i form av skattepengar och det är ju i växande företag som jobben och resurserna skapas. Att företagandets villkor finns högt upp på agendan ligger därför i allas intresse. Därför ställde vi fyra frågor till samtliga riksdagskandidater för de åtta riksdagspartierna i vårt län om hur de vill förbättra näringslivets förutsättningar i Kalmar län. Här är svaren från Miljöpartiets Annika Carlsson Wistedt. 

Kommer du att verka för att lyfta näringslivets villkor på den politiska agendan? Hur i så fall?

– Ja. Eftersom min förhoppning är att representera MP i riksdagen och arbetsfördelningen i vår kommande riksdagsgrupp inte är klar, kan jag inte i nuläget säga precis hur. Men en självklar fråga är transporter där vi är missgynnade i Kalmar län. Vi vill se en upprustning av tåg och kollektivtrafik, vilket också lokala näringslivskontakter önskar. 

Energiförsörjningen och rusande priser på bränsle hotar jobben och tillväxten. Hur vill du underlätta för företagen och lösa problemen på lång och kort sikt?

– Det är djupt problematiskt att vi är så sent ute med omställningen till förnybar energi. Trots att klimathotet har varit uppenbart under två decennier är vi sent ute. Och nu behöver vi ställa om akut på grund av Putins hot och skenande kostnader. Den viktigaste och snabbaste åtgärden är stöd till energisparande åtgärder i alla sektorer. En minskad energiförbrukning kommer att motverka prisökningarna. Nästa viktiga åtgärd är ny elproduktion där sol och landbaserad vindkraft är det som får snabbast effekt. Jag ser också att vi måste göra riktade stödåtgärder eller ändra prissättningen för elområde fyra. 

Många företag saknar idag arbetskraft med rätt utbildning. Vilka åtgärder ser du måste till för att lösa problemet?

Miljöpartiet står bakom det nya omställningsstödet och vill öka antalet platser på yrkesutbildningar på Komvux och folkhögskolor. Vi vill ge möjlighet till studiemedel senare i livet och öka möjligheterna för idéburna aktörer att bedriva matchning och arbetsförmedling. Det är också viktigt att nyanlända snabbt får påbörja språkstudier och praktik för att kunna bidra.

Brottslighet och otrygghet kostar företagen miljardbelopp årligen och leder även till mänskligt lidande på det individuella planet. Vilka åtgärder ser du som viktigast för att skapa ett tryggt samhälle även för näringslivet?

– Miljöpartiet har lagt fram förslag för att motverka kriminaliteten nationellt och lokalt. Akut handlar det om fler civilanställda på polisen och fler poliser samt att flytta en del av polisens arbetsuppgifter till exempel till utredning av ekonomiska brott för att öka resurserna. Men effektiviteten måste stärkas i hela rättssystemet, t ex genom förbättrad samverkan mellan myndigheter för att komma åt kriminellas vinster och när det gäller processrätt. Även olika mellanformer av vård och straff tycker vi hittills har utnyttjats för lite. Men kriminaliteten kommer aldrig att stoppas så länge unga människor ser brott som det bästa alternativet. Tidiga insatser och samarbete mellan socialtjänst och skola är det som kommer att ha störst betydelse på sikt.

FöretagarfrågorRiksdagskandidatervalet 2022Kalmar län
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist