NYHET14 maj 2024

Infrastrukturen hindrar företag i Kalmar län från att växa

Andelen företag i Kalmar län som ser hinder för att växa har ökat väsentligt. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.

Nästan en tredjedel av företagarna i Kalmar län ser bristande infrastruktur som ett hinder för att växa. Det är väsentligt högre än motsvarande andel i Sverige som helhet och visar på vikten av infrastruktursatsningar.
Ulrica Bennesved
Foto: Stefan Tell

Svenskt Näringsliv undersöker årligen tillväxten i svenska företag genom rapporten Företagens regionala utveckling. Årets upplaga av undersökningen visar en kraftig ökning av andelen företag i Kalmar län som möter hinder för att växa. Och jämfört med övriga landet ses bristande infrastruktur som ett särskilt stort problem.

En stor majoritet av företagen i länet vill utvidga sin verksamhet, men samtidigt ser åtta av tio betydande hinder för tillväxt. Liksom i övriga Sverige hör kompetensbrist och regelkrångel till de största hindren.

– Politiker på alla beslutsnivåer måste bli bättre på att röja undan hinder för växande företag. Det handlar inte bara om att värna arbetstillfällen, utan också konkurrenskraft och medel till framtida välfärd, säger Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kalmar län.

Politiker på alla beslutsnivåer måste bli bättre på att röja undan hinder för växande företag
Ulrica Bennesved
regionchef

I ett avseende sticker företagarna i Kalmar län ut. Nästan en tredjedel av dem ser bristande infrastruktur som ett hinder för att växa. Det är väsentligt högre än motsvarande andel i Sverige som helhet och visar på vikten av infrastruktursatsningar.

– Även om det är särskilt kännbart för företagarna i Kalmar län, så rör det sig egentligen om ett nationellt problem. Vi har en underhållsskuld i hela landet då det gäller infrastrukturen och det får konsekvenser för näringslivet, säger Ulrica Bennesved.

Även höga arbetsgivaravgifter bromsar tillväxten för företagen i länet. Dessutom upplever de ökad konkurrens från offentlig verksamhet.

Sammantaget visar rapporten på en stor, outnyttjad potential bland företagen i landet. Med bättre företagsklimat skulle de kunna bidra till Sveriges tillväxt i ännu högre grad än idag – och på så vis lägga grunden för framtida välstånd och välfärd.

TillväxtInfrastrukturKalmar län
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist