NYHET30 augusti 2022

Riksdagskandidater om näringslivets viktigaste frågor

Valrörelsen är i full gång och vi får höra många förslag till hur olika samhällsproblem ska lösas. En del lösningar som föreslås kräver resurser i form av skattepengar och det är ju i växande företag som jobben och resurserna skapas. Att företagandets villkor finns högt upp på agendan ligger därför i allas intresse. Därför ställde vi fyra frågor till samtliga riksdagskandidater för de åtta riksdagspartierna i vårt län om hur de vill förbättra näringslivets förutsättningar i Kalmar län. Här är svaren från Moderaternas Marie Nicholson.

Kommer du att verka för att lyfta näringslivets villkor på den politiska agendan? Hur i så fall?  

– Ja, näringslivets villkor är redan en viktig del av mitt partis politik men för att få långsiktighet i besluten är det alltid bra med politisk bredd i besluten, gärna blocköverskridande. Jag tror näringslivet gynnas främst av förutsägbarhet och långsiktighet.  

Energiförsörjningen och rusande priser på bränsle hotar jobben och tillväxten. Hur vill du underlätta för företagen och lösa problemen på lång och kort sikt?  

– Moderaterna vill bygga ut kärnkraften och står redo att undanröja alla hinder för det omedelbart. På lång sikt är det nödvändigt för att både näringsliv, fordonsflotta och hushållen ska kunna genomföra nödvändiga klimatomställningar. På kort sikt vill vi avskaffa kraftvärmeskatten och hjälpa privatpersoner att minska sin elkonsumtion så att elen räcker till där den behövs mest. Vi har inte gått fram med något högkostnadsskydd för näringslivet men någon form av stöd tror jag kommer bli nödvändigt för att kunna göra snabba omställningar. 

Många företag saknar idag arbetskraft med rätt utbildning. Vilka åtgärder ser du måste till för att lösa problemet? 

– Det finns ingen enkel och få snabba lösningar på det här problemet. Kortsiktigt tror jag att näringsliv och kommun/region kan samverka mer för att marknadsföra sig och locka hit arbetskraft. Då krävs att våra kommuner är attraktiva att bosätta sig i med bra skolor, förskolor och kommunal service. Långsiktigt skulle mer eller bättre samarbete mellan högstadiet och näringsliv kunna få ungdomar att söka sig till bristyrken. 

Jag tror också på att företag eller branschorganisationer kan få hjälp att sätta samman utbildningar efter sina behov och få t.ex. sänkt arbetsgivaravgift under tiden den anställde genomgår utbildningen.  

Brottslighet och otrygghet kostar företagen miljardbelopp årligen och leder även till mänskligt lidande på det individuella planet. Vilka åtgärder ser du som viktigast för att skapa ett tryggt samhälle även för näringslivet? 

– Vi behöver först och främst ha tillräckligt med polisiära resurser så att vi kan prioritera både den grova brottsligheten och den brottslighet som näringslivets utsätts för. Vi måste också öka resurserna i hela den brottsbekämpande kedjan - åklagare, domstol, kriminalvård etc. Jag tror också på att göra det lättare att få tillstånd för att ha övervakningskameror och att undanröja sekretesshinder som gör att olika myndigheter inte kan tala med varandra (tex polis med socialtjänst eller tullen). Näringslivet själva skulle kunna göra mer för att skydda sig från tex IT-brottslighet med bättre kunskap och säkrare system.  

FöretagarfrågorRiksdagskandidatervalet 2022Kalmar län
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist