NYHET1 september 2022

Riksdagskandidater om näringslivets viktigaste frågor

Valrörelsen är i full gång och vi får höra många förslag till hur olika samhällsproblem ska lösas. En del lösningar som föreslås kräver resurser i form av skattepengar och det är ju i växande företag som jobben och resurserna skapas. Att företagandets villkor finns högt upp på agendan ligger därför i allas intresse. Därför ställde vi fyra frågor till samtliga riksdagskandidater för de åtta riksdagspartierna i vårt län om hur de vill förbättra näringslivets förutsättningar i Kalmar län. Här är svaren från Socialdemokraternas Tomas Kronståhl.

Kommer du att verka för att lyfta näringslivets villkor på den politiska agendan? Hur i så fall?

– Jag kommer självklart att lyfta näringslivets villkor på den politiska agendan, vilket jag redan nu gör i många fall. Jag har under innevarande period jobbat nära företagen och näringslivet när det gäller utbildningsfrågor. Bl a hur vi ska får fler att välja yrkesutbildningar och hur vi kan på olika sätt främja att fler tjejer väljer yrkesprogram mm.

– Vi jobbar hela tiden mycket aktivt för att få fler YH utbildningar till länet och hur vi kan stötta företag med personalbrist genom att starta riktade yrkes Vux utbildningar etc.

Är för tillfället även aktiv med att få till en utredning om det verkligen är klokt att mindre serviceföretag ska ta sjuklönekostnader redan från start etc.

Energiförsörjningen och rusande priser på bränsle hotar jobben och tillväxten. Hur vill du underlätta för företagen och lösa problemen på lång och kort sikt?

– Debatterar och jobbar hela tiden med denna fråga. Är relativt nöjd med regeringens förslag om återbäring från Svenska kraftnät på nu ca 90 miljarder vilket är helt nödvändigt för att rädda de företag som redan nu befinner sig i ett akut läge.
Långsiktigt jobbar vi för att få till en bred överenskommelse med så många partier som möjligt för att tillskapa en långsiktig överenskommelse för samtliga energislag som ska leda till att stabilisera energimarknaden mm.

Många företag saknar idag arbetskraft med rätt utbildning. Vilka åtgärder ser du måste till för att lösa problemet?

– Delvis redan svarat under punkt 1. Men vi har under innevarande period fått igenom att samtliga gymnasieutbildningar som skall värderas lika högt. Det vill säga att numera är samtliga gymnasieutbildningar högskoleförberedande, vilket vi tror leder till att flera kommer att välja yrkesutbildning. Detta är viktigt för att inga ungdomar vill stänga dörren för framtida möjligheter.

Brottslighet och otrygghet kostar företagen miljardbelopp årligen och leder även till mänsklig lidande på det individuella planet. Vilka åtgärder ser du som viktigast för att skapa ett tryggt samhälle även för näringslivet?

– Dels har vi tillfört polisen mycket stora resurser samt kraftigt ökat på antalet poliser vilket självklart är en oerhört viktig del för att skapa trygghet o ordning.
Vi skärper även straffen för all form av kriminalitet, samt underlättar för kommuner och näringsidkare att sätta upp kameror för att skydda och säkra bevis.

FöretagarfrågorRiksdagskandidatervalet 2022Kalmar län
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist