NYHET26 februari 2024

Vissa ljusglimtar i konjunkturen i Kalmar län

Ekonomin är fortsatt svag, men situationen är något mindre mörk än förra kvartalet. Många företag i Kalmar län har det dock fortfarande svårt och därför är det extra viktigt att rätt beslut fattas. Det är dags för en offensiv reformpolitik.

Det finns dock ljusglimtar. Inflationen har fallit och alltmer tyder på att den kommer ned till målet under året och att räntan därför kommer att sänkas. Den något ljusare framtidstron syns också i Svenskt Näringslivs företagarpanel där förväntningarna om framtida produktion, antal anställda och investeringar vände uppåt under början av året i Kalmar län hos företag inom flera branscher.

Ulrica Bennesved
Foto: Stefan Tell

– Företagens framtidsutsikter har förbättrats något men ligger på det stora hela under en normal nivå. Den låga tillväxten och arbetslösheten i regionen är dock fortfarande ett orosmoln och prognoserna är fortfarande tuffa för branscher inom exempelvis byggsektorn, säger Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv i Kalmar län.

Den lågkonjunktur Sverige nu befinner sig i kommer efter en lång period av svag tillväxt, och Sverige fortsätter tappa i den internationella välståndsligan. Prognoserna tyder på att inflationen under året kommer gå ner, vilket skapar förutsättningar för en mer offensiv ekonomisk politik.

När vi nu ser en tydlig nedgång i inflationen är det viktigt att politiken fokuserar på viktiga strukturreformer för att få fart på Sveriges och Kalmar läns ekonomi.
Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv

– Vi behöver politiska beslut i marknadsliberal anda som hjälper företagen att gasa i uppförsbacken. När vi nu ser en tydlig nedgång i inflationen är det viktigt att politiken fokuserar på viktiga strukturreformer för att få fart på Sveriges och Kalmar läns ekonomi. Här bör reformer som underlättar för företagen ha hög prioritet, då det är företagen som är grunden för jobben, tillväxten och konkurrenskraften, fortsätter Ulrica Bennesved.

Reformerna för att öka tillväxten bör spänna över flera områden såsom skatter och avgifter, samt kompetensförsörjning - och inte minst rejäla investeringar i infrastruktur. Den dåliga infrastrukturen påverkar företagens möjligheter att växa och anställa och i förlängningen hotar det både jobb och skatteintäkter i Kalmar län. Länet är starkt i branscher såsom besöksnäring och industri, vilka är mycket beroende av fungerande vägar och järnvägar.

– Underhållet är eftersatt och måste återtas. Därför krävs det att politiken prioriterar rätt och genomför reformer för en infrastruktur som möter näringslivets behov och som gör att fler vill investera här i Kalmar län. Redan nu förhindrar den undermåliga infrastrukturen många företag att bli så framgångsrika som de skulle kunna bli, vilket förstås är till nackdel för tillväxten och därmed oss alla, avslutar Ulrica Bennesved.

FöretagarpanelenKonjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist